Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Менеджмент сервісу

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підприємництво і основні операції з надання послуг

Комерційному підприємництву на ринку послуг властиві загальні ознаки економічної діяльності. Водночас воно має певний специфічний зміст, спрямованість, обов'язкову для суб'єктів бізнесу послідовність процедур.

Щоб реалізувати послугу, суб'єкт бізнесу повинен організувати технологію їх надання, забезпечити їхнє просування на ринку для продажу покупцю.

Процес продажу суб'єктом бізнесу послуги вимагає відповідних елементів інфраструктурного забезпечення (Із):

  • - матеріальних;
  • - інформаційних;
  • - фінансових;
  • - трудових ресурсів.

Частково суб'єкт бізнесу може самостійно володіти ними. В іншому разі йому доводиться купувати ці елементи за гроші із). З урахуванням цього схему комерційного підприємництва на ринку послуг можна подати логічною формулою (рис. 2.1):

Схема комерційного підприємництва на ринку послуг

Рис. 2.1. Схема комерційного підприємництва на ринку послуг

Суб'єкт бізнесу на ринку послуг здобуває за гроші із) засоби комерційного підприємництва (Із), потім перетворює їх на послуги (77) та реалізує, одержуючи внаслідок цього гроші п), які повинні бути більшими, ніж гроші із), витрачені на елементи інфраструктурного забезпечення. Саме завдяки цьому він отримує прибуток.

Комерційне підприємництво на ринку послуг має бути організованим так, щоб усі дії відбувалися у встановлений термін. Для цього суб'єкту бізнесу необхідно забезпечити високий рівень організації технології надання та купівлі-продажу послуг. Від тривалості операції відчутно залежать її ефективність, прибутковість: чим менше часу потрібно для неї, тим вищий ефект для підприємства, оскільки знижуються витрати і збільшується обіг коштів.

Операції купівлі-продажу послуг

Комерційне підприємництво на ринку послуг є сукупністю послідовних, паралельних або одночасних операцій щодо купівлі-продажу послуг (рис. 2.2) [12].

Схема комерційної операції на ринку послуг

Рис. 2.2. Схема комерційної операції на ринку послуг

Щоб реалізувати операцію продажу покупцям послуги (П) за гроші п), суб'єкт бізнесу повинен володіти засобами підприємницької діяльності, які частково йому доводиться здобувати, та інфраструктурним забезпеченням, що частково може в нього бути.

Важливим фактором комерційного підприємництва, як і будь-якого виду господарської діяльності, є робоча сила. Оскільки використання суб'єктом бізнесу власної праці є недостатнім, він змушений купувати на ринку робочу силу (Рс), тобто найманих працівників, сплачувати їм заробітну плату (Гр) з відповідними відрахуваннями на соціальне страхування.

Здебільшого для надання і продажу послуги потрібні матеріальні ресурси (сировина, матеріали, енергія, готові товари, продукти харчування тощо). Здобуваючи відсутні матеріальні ресурси р) у їхніх власників, підприємець сплачує їм кошти м). Іноді здобуття матеріальних ресурсів відбувається шляхом бартерного обміну.

За комерційного підприємництва на ринку послуг цими ресурсами можуть бути готові товари, послуги у сфері громадського харчування, готельні послуги тощо. Не менш важливим чинником здійснення купівлі-продажу послуг є основні фонди (будинки, споруди, машини, устаткування, апаратура, обчислювальна й організаційна техніка та ін.). Відсутні у суб'єкта бізнесу основні фонди (Оф) доводиться орендувати у їхніх власників за гроші (Гоф). Для більшості комерційних операцій потрібна також інформація (статистичні дані, креслення, технології, проекти, знання, документи). За необхідну інформацію (Ін) підприємець також платить гроші і).

Суб'єкту бізнесу на ринку послуг можуть бути потрібними роботи і послуги, котрі він не здатний виконати власними силами. У цьому разі йдеться про забезпечення процесу купівлі-продажу. Придбані ним послуги інфраструктурного характеру (Іінфр) також потребують певних витрат грошей (Гінф). Здійснюючи операцію щодо купівлі-продажу послуг, підприємство витрачає і власні ресурси (робоча сила, матеріали, кошти, інформація). Усе це є внутрішніми витратами, що також потребують грошей (Ген).

Багато ресурсів суб'єкт бізнесу на ринку послуг купує у борг, беручи позики, оскільки ці ресурси, засоби потрібні йому ще до того, як вони будуть відшкодовані, окуплені внаслідок продажу послуги і одержання грошового виторгу (Гп). Отже, підприємцю необхідний початковий капітал, а якщо він ним не володіє, виникає потреба в кредиті, інвестиціях тощо. Позику він може отримати в натуральній, речовинній і грошовій формах.

Однак цей дохід, який прийнято називати валовим доходом, не залишається повністю в розпорядженні підприємства, оскільки необхідно сплатити обов'язкові платежі (Поб).

Розмір податків і платежів залежить від виду підприємницької діяльності на ринку послуг, використовуваних ресурсів, наданих пільг. У підсумку чистий прибуток (ЧП), що одержує суб'єкт бізнесу від реалізації послуги, дорівнює:

Комерційна операція щодо купівлі-продажу послуги вважається доцільною, якщо валовий прибуток становить не менше 20% від рівня витрат.

 
<<   ЗМІСТ   >>