Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Основи економічної теорії

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ ЦІНИ Й ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА НА ПРИКЛАДІ РІЗНИХ РИНКОВИХ МОДЕЛЕЙ

Основна мета розділу — розгляд особливостей формування цін і обсягів виробництва в різних ситуаціях, що складаються на ринку. Йдеться про такі чотири ринкові моделі, як: чиста конкуренція, чиста монополія, монополістична конкуренція та олігополія. Ці чотири моделі ринку відрізняються за кількістю підприємств у галузі незалежно від того, чи продукція стандартизована, чи диференційована, і наскільки легко чи важко утворитися новим фірмам у галузі.

Чиста конкуренція

Попит, граничний і валовий дохід.

В умовах чистої конкуренції існує дуже велика кількість фірм, які виробляють однорідну продукцію (наприклад, пшеницю або жито), і кожна із них настільки мала порівняно з усією галуззю, що її виробничі рішення зовсім не впливають на ринкову ціну і Новостворені фірми можуть легко приєднуватися до галузі; якщо передбачають можливість отримання прибутку, а вже діючі підприємства можуть залишатися в справі навіть якщо вони починають втрачати певну частину доходів.

Конкурентна фірма не має цінової політики, тобто здатності регулювати ціну. Фірма може тільки пристосовуватися до ринкової ціни, яку вона повинна розглядати як задану величину,

що визначається ринком. Тобто конкурентний продавець — це швидше той, хто погоджується з ціною, ніж той, хто її диктує.

Важливо відзначити, що крива попиту, з якою стикаються окремі конкурентні підприємства, досконало еластична, що видно із даних табл. 15.1:

Таблиця 15.1. Попит і дохід окремої фірми в умовах чистої конкуренції

Попит, або середній дохід фірми Дохід
Ціна товару (середній дохід), грн Величина попиту(продано одиниць) Валовий дохід, грн Граничний дохід, грн
1 2 3 4
100 0 0 100
100 1 100 100
100 2 200 100
100 3 300 100
100 4 400 100
100 5 500 100
100 6 600 100
100 7 700 100
100 8 800 100
100 9 900 100
100 10 1000 100

Стовпчики 1 і 2 табл. 15.1 показують криву зовсім еластичного попиту там, де ринкова ціна дорівнює 100 грн. Важливо відзначити, що це стосується лише окремого підприємства, а не всієї галузі. Річ у тому, що окрема фірма не може збільшити ціну, обмежуючи обсяг випуску; не потребує вона і нижчої ціни, щоб збільшити свій обсяг продажу. Якщо єдиний виробник збільшує або зменшує випуск за незмінних обсягів виробництва на всіх інших конкуруючих підприємствах, то це не впливає суттєво на загальний обсяг пропозиції і ринкову ціну. Таким чином, графіки попиту і продажу окремої фірми зовсім еластичні, що показано на рис. 15.1. Це саме той випадок, коли те, що правильно для групи фірм (спадна, менш еластична, ніж зовсім еластична крива попиту), не правильно для окремої (зовсім еластична крива попиту) фірми.

Попит, граничний дохід і валовий дохід підприєм¬ства в умовах чистої конкуренції

Рис. 15.1. Попит, граничний дохід і валовий дохід підприємства в умовах чистої конкуренції

Важливо підкреслити, що ціна за одиницю продукції підприємства є в той же час кривою середнього доходу. Те, що виступає у стовпчику 1 табл. 15.1 як ціна за одиницю продукції, для покупця є доходом за одиницю продукції, або середнім доходом для продавця. Сказати, що покупець повинен сплатити ціну 100 грн за штуку, — те ж саме, що сказати: дохід від одиниці продукції, або середній дохід, отриманий продавцем, дорівнює 100 грн. Ціна і середній дохід — це одне і те ж, тільки розглянуте з різних поглядів.

За будь-якого рівня продажу валовий дохід можна легко визначити, перемноживши ціну на відповідну кількість продукції, яку фірма може продати. У цьому випадку валовий дохід збільшується на постійну величину — 100 грн — з кожної додаткової одиниці продажу. Ціна кожного проданого виробу додається до валового доходу.

Підприємству важливо визначити додатковий дохід від продажу ще однієї одиниці продукції. Граничний дохід — це доповнення до валового доходу, тобто додатковий дохід, який Є результатом продажу ще однієї одиниці продукції. У табл. 15 Л граничний дохід — то зміна валового доходу, пов'язана з продажем ще однієї одиниці продукції. У стовпчику 3 зазначено, що валовий дохід дорівнює нулю, коли продається нуль одиниць.

Перша продана одиниця продукції збільшує валовий дохід від 0 до 100 грн. Граничний дохід — збільшення валового доходу, яке є результатом продажу першої одиниці продукції, складає, таким чином, 100 грн. Друга продана одиниця збільшує валовий дохід від 100 до 200 грн, тобто граничний дохід знову складає 100 грн. Отже, граничний дохід — постійна величина, оскільки він збільшується на постійну суму з кожною додатково проданою одиницею, яка дорівнює ціні.

В умовах чистої конкуренції ціна товару постійна, і для окремої фірми додаткові одиниці можуть бути продані без зниження ціни продукту. Граничний дохід постійний в умовах чистої конкуренції, бо додаткові одиниці можуть бути продані за постійну ціну.

Крива попиту конкурентної фірми і криві валового і граничного доходів зображені на рис. 15.1. Крива попиту, або середнього доходу, зовсім еластична. Крива граничного доходу співпадає з кривою попиту, тому що ринок — чисто конкурентний, і в результаті ціна продукту постійна для окремого підприємства. Кожна додаткова одиниця продажу збільшує валовий дохід на 100 грн. Він характеризується висхідною лінією, її нахил постійний, тобто це пряма лінія, бо постійний граничний дохід.

 
<<   ЗМІСТ   >>