Повна версія

Головна arrow Політекономія arrow Історія економіки та економічної думки. Політична економія. Мікроекономіка. Макроекономіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вплив на попит нецінових факторів

Найважливішим чинником, що визначає обсяг попиту, є ціна. Але існують і нецінові чинники, що впливають на нього.

Нецінові фактори

Зміст нецінових чинників

Кількість покупців

Збільшення кількості покупців підвищує ринковий попит і навпаки.

Доходи споживачів

Пряма залежність між доходами і попитом.

Очікування споживачів

Очікування зростання цін у майбутньому збільшує поточний попит і навпаки.

Ціни на супутні товари

Якщо зростає ціна на товар-субститут (взаємозамінний товар), то попит на нього знижується, а на його замінник - підвищується. Якщо зростає ціна на товар-комплемент (доповнюючий), то зменшується попит і на цей товар, і на доповнюючий.

Місткість ринку.

Чим розвиненіший ринок, тим більше він спонукає економічних суб'єктів до пошуку нових джерел доходу задля збільшення свого платоспроможного попиту;

Кліматичні умови

У курортній зоні пізньої весни, влітку та ранньої осені зростає попит на купальні костюми, екскурсійні послуги тощо.

На рис. відображено зрушення кривої ББ до Б^Б^ означає, що нецінові чинники викликають зростання величини попиту, а зсув ББ до Б2Б2 - зменшення попиту. Рух по кривій ББ від точки А до точки В, по кривій БіБі від Аі до В1 по кривій Б2Б2 від А2 до В2 відображає зміну обсягу попиту під впливом ціни. Рух від точки А до точки АІ, від А до А2, від А до В1 і т. д. означає, що на попит впливають нецінові фактори.

Зрушення кривої попиту внаслідок впливу нецінових факторів

Рис. Зрушення кривої попиту внаслідок впливу нецінових факторів

Ринкова пропозиція. Закон пропозиції

Функція пропозиції виведена на основі ринкового досвіду. Крива пропозиції відбиває зв'язок між ціною і кількістю продукту, який виробники готові виробити і продати за даного рівня цін.

На пропозицію також впливає кілька чинників (ціна товару, ціна на фактори виробництва, технологія та організація виробництва, кількість виробників-конкурентів, цінові і дефіцитні очікування покупців, розмір податків тощо).

Залежність обсягу пропозиції від названих факторів називають функцією пропозиції: Найважливішим чинником пропозиції с: ціна. Залежність пропозиції від ціни називають функцією пропозиції від ціни, яка виражається рівнянням:

де 08 обсяг пропозиції, Р - рівень ціни.

Характер даної залежності називають законом пропозиції: обсяг пропозиції знаходиться у прямій залежності від рівня ціни, тобто чим вища ціна, тим більша пропозиція товару, і навпаки.

Графічне зображення даної функції утворює криву пропозиції (крива 8), яка відбиває дію закону пропозиції. Крива будується за умови зміни ціни. Всі інші фактори, які впливають на величину пропозиції, мають бути незмінними (див. рис.)

Графічно зміна обсягу пропозиції відображається у русі по кривій пропозиції в той чи інший бік (показано стрілками). За низького рівня ціни пропозиція даного товару на ринку зникає, так як ціна не покриває навіть витрат виробництва.

Крива пропозиції знаходить багато застосувань: вона відбиває пропозицію щодо цін споживчих товарів і послуг, праці, землі та капіталу, інвестицій, грошей тощо.

Ринкова рівновага попиту і пропозиції

Ринкова рівновага має місце тоді, коли попит і пропозиція за певної ціни є урівноваженими, що і відображено на рисунку.

Ринкова рівновага попиту і пропозиції

Рис. Ринкова рівновага попиту і пропозиції

На рисунку рівновага зображена точкою N. де перетинаються криві попиту (Б) і пропозиції (8).

Цій точці рівноваги відповідає рівноважна ціна PN та рівноважний обсяг попиту і пропозиції

Рівноважна ціна PN - це ціна, за якої внаслідок дії конкурентних сил продавці пропонують стільки товарів, скільки покупці готові їх купити. Якщо ціна підніметься вище рівноважного рівня, тобто зміститься вгору до точки Рм , то на ринку відбудуться такі зміни: обсяг попиту зменшиться, змістившись ліворуч від до Обм, а пропозиція зросте від до 08М. Утвориться надлишок запропонованих товарів, показаний горизонтально заштрихованою фігурою.

Якщо ж ціна опуститься нижче рівноважного рівня, то попит зросте від до ((гж, а пропозиція зменшиться з до 08К. Заштрихована вертикально фігура графічно зображає дефіцит товарів на ринку.

Для відновлення рівноваги в першому випадку ціна повинна знизитись, а в другому - зрости і повернутися до рівня ціни

Розрізняють часткову рівновагу на окремому ринку і загальну рівновагу ринку. Ціни на товари перебувають у постійному русі: зміна ціни на один товар впливає на обсяг попиту і пропозиції на інший, а це, у свою чергу, впливає на рівноважну ціну. Якщо вся система цін виявляється у стані рівноваги, тоді настає загальна рівновага ринку.

 
<<   ЗМІСТ   >>