Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система контролю якості аудиторських послуг

Європейський парламент та Рада Європейського Союзу ухвалили Директиву 2006/43/ЄС "Про обов'язковий аудит річної звітності та консолідованої звітності" від 17.05.06 р. (Директива 43). Відповідно до цієї Директиви у державах — членах ЄЄ до аудиторів та аудиторських фірм має застосовуватися система забезпечення якості, організована у такій спосіб, щоб вона була незалежною від аудиторів та аудиторських фірм, які контролюються.

Згідно із ст. 51 Угоди про партнерство та співробітництво між Європейськими співтовариствами (ЄЄ) та Україною, яка набрала чинності для України 01.03.98 р., Україна взяла на себе зобов'язання вжити заходів для забезпечення того, щоб її законодавство поступово було приведене у відповідність до законодавства ЄЄ, зокрема в такій галузі, як бухгалтерський облік.

Організація системи забезпечення якості аудиторських послуг і задоволення потреб суспільства вимагає вдосконалення процесу регулювання та нагляду над аудиторськими фірмами та аудиторами. Важливою функцією цього є здійснення зовнішнього контролю, повноваження щодо проведення якого покладено на Аудиторську палату України. Для виконання своїх повноважень і дотримання інших норм Закону АПУ застосовує до всіх аудиторських фірм та аудиторів систему забезпечення якості аудиторських послуг (систему забезпечення якості).

Відповідно до п. 2.4 Концепції системи забезпечення якості аудиторських послуг в Україні (Рішення АПУ від 26.09.2013 р. № 279/7) система забезпечення якості аудиторських послуг має таку організаційну структуру (рис. 9.1):

Необхідно пам'ятати, що якість аудиторських послуг є прямим результатом професійної компетентності та досвіду аудиторів.

Крім того, якість у аудиті визначається рейтингом аудиторської фірми, який враховує такі позиції конкурентних переваг:

 • - показники фінансової діяльності;
 • - тривалість роботи фірми на ринку аудиторських послуг;
 • - розмір аудиторської фірми;
 • - досвід та кваліфікація аудитора,
 • - кількість клієнтів тощо.

Впевненість користувачів у відповідній якості аудиторських послуг забезпечує виконання аудитором вимог стандартів та інших нормативних документів і створює основу для довіри до його думки.

Згідно з вимогами АПУ якісною визнається послуга, яка надається фірмами із дотриманням професійних стандартів, законодавчих та нормативних вимог, які регулюють аудиторську діяльність і задовольняють вимоги користувачів.

Критеріями якості аудиту є дотримання вимог наступних нормативних та інших документів:

 • - Закон України "Про аудиторську діяльність" [25];
 • - Реєстр аудиторських фірм та аудиторів;
 • - Перелік аудиторських фірм, які відповідають критеріям для проведення обов'язкового аудиту;
 • - МСКЯ 1, МСА 220 [13];
 • - КЕПБ [5];
 • - Концептуальна основа контролю аудиторської діяльності в Україні (Рішення АПУ № 182/3 від 27.09.07 p.);
 • - Положення з національної практики контролю якості аудиторських послуг 1 (ПНПКЯ 1) "Організація аудиторськими фірмами та аудиторами системи контролю якості аудиторських послуг" (Рішення АПУ № 182/4 від 27.09.07 p.);
 • - Положення про зовнішні перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (Рішення АПУ № 231/12 від 26.05.11 p.);

Система забезпечення якості аудиторських послуг

Рис. 9.1. Система забезпечення якості аудиторських послуг

 • - Концепція забезпечення системи якості аудиторських послуг в Україні (Рішення АПУ № 279/7 від 26.09.13 р.);
 • - внутрішньофірмові стандарти якості;
 • - Договір на надання аудиторських послуг;
 • - відповідність фактичним потребам клієнта у конкретному виді аудиторської послуги та її корисності для нього;
 • - відповідність призначенню тощо.

Оцінка якості аудита здійснюється з двох боків — виконавця (аудиторської фірми, її керівництва) та споживача (користувача професійної думки аудитора).

Керівник аудиторської Фірми зобов'язаний створити відповідне середовище контролю якості аудиту та аудиторських послуг, яке, зокрема, включає:

 • - підхід Керівництва Фірми до питань контролю якості;
 • - політику й методи Керівництва на Фірмі;
 • - формалізовану організаційну структуру Фірми;
 • - внутрішню систему комунікацій між персоналом;
 • - внутрішню культуру на Фірмі;
 • - внутрішньофірмові професійні стандарти;
 • - положення про структурні підрозділи;
 • - посадові інструкції;
 • - кадрову політику;
 • - компетентність персоналу, який здійснює контроль;
 • - систему заохочення підвищення якості.

Необхідно пам'ятати, що керівництво аудиторської Фірми несе відповідальність за систему контролю якості аудиту в межах своїх повноважень.

 
<<   ЗМІСТ   >>