Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризовий менеджмент

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретичні основи управління підприємством у кризовому стані Економічний механізм виникнення кризового стану виробничих систем Кризовий стан підприємства як об'єкт управління Теоретичне обґрунтовування механізму антикризового управління підприємствами Сутність і класифікація методів антикризового управління Створення системи антикризового управління підприємствами Державне регулювання економічної безпеки підприємства. Аналіз нормативно-законодавчої бази Особливості антикризового менеджменту в країнах з розвинутою ринковою економікою Державний сектор і приватизація Державне регулювання і структурні зрушення в економіці країн Заходу Фінансування капіталовкладень корпорацій Державна фінансова підтримка нововведеньОсновні напрямки удосконалювання державного управління в країнах Заходу і США. Висновки до Теми 1 Діагностика рівня кризового стану підприємства Концепція побудови системи діагностики рівня кризового стану підприємства Оцінка фінансових загроз виникнення кризи Методичні підходи до аналізу кризи результату Дослідження чинників стратегічної кризи Контролювання кризиУправління кризою, а не криза управлінняСимптоми кризиВисновки до Теми 2 Управління ризикозахищеністю підприємства Поняття ризику, його особливості в сучасних умовах Класифікація ризику Основні підходи до процесу управління ризиком при кризі на підприємстві Економічні ризики та економічна безпека підприємства Ризик не реалізації профільної технології підприємства через не укладення договору на постачання вихідних продуктів Ризик недоотримання вихідних матеріалів через зрив укладених договорів про постачання Ризик неповернення передоплати постачальником Ризик не укладання договорів на реалізацію виробничої продукції (ризик не реалізації виробленої продукції) Ризик неотримання або несвоєчасного одержання оплати за реалізовану без передоплати продукцію Ризик відмови покупця від отриманої й оплаченої ним продукції (повернення) Ризик зриву власних виробничих планів або інноваційних проектів Ризик невірного прогнозування ситуації й одержання неправильних вихідних даних Ризик неотримання зовнішніх інвестицій і кредитів Оцінка схильності системи управління до ризикуСуб'єктивні чинники схильності до ризикуЦілі й основні етапи аналізу ризикуІдентифікація ризику Методологія та система показників оцінки ризику в стратегічному управлінні підприємствами Шляхи підвищення ефективності управління ризиком у підприємстві Відхилення (або уникнення) ризику Недопущення збитків (попередження ризику) Мінімізація збитківВисновки до Теми 3 Конкурентоздатність підприємства як основа його ризикозахищеності Розвиток концепції управління підприємством Ключові характеристики стану підприємстваВартісний підхід до забезпечення конкурентоздатної підприємства Оцінка конкурентоздатності підприємства Внутрішні індикатори розвитку фінансової мікросистеми Інвестиції як чинник підвищення конкурентоздатності підприємства Аналіз управління операціями Аналіз людського потенціалу підприємства Аналіз рівня менеджменту в організації Оцінка рівня культури підприємства Інформаційне забезпечення системи забезпечення конкурентоспроможності підприємстваКодекс поводження в бенчмаркінгуВисновки до Теми 4 Проведення організаційних змін як засіб запобігання і подолання криз Природа та цілі організаційних змінВпровадження нововведень і трансформація організаціїЗміни як дестабілізатор організаційної системи Різноманіття проти самозбереженняНеобхідність підтримки трансформаціїЛюдський факторПричини дестабілізації Передумови та чинники успішного проведення організаційних змін Управління змінами в системі державної підтримки підприємництваМодель перехідного періоду чи проривуПротистояння (опір)Зміни (дії)Впорядкування (заморожування)Про спостережну Експертну раду Взаємодія індивіда з групою Виявлення індивідуальних та групових джерел опору змінам Використання працівників в управлінні для впровадження змін Транс-теоретична модель і стадії змін Модель ситуаційного управління Переборення опору змінамМодель поведінкиНевідповідності стосовно моделіРеалії стратегіїФактор вірогідностіЕфективність змінПроблеми змінРекомендації з розв'язку проблем Управління змінами як засіб подолання кризи в організаціїЗміни без руйнуваньВисновки до Теми 5 Стиль управління та лідерство у подоланні криз Психологія стосунків керівника і підлеглихМісце і завдання психології в системі управління людським потенціаломПсихологія управління як інструмент розвитку кадрового потенціалу підприємствПсихо-соціологічні тенденції сучасного розвитку організацій Поняття та загальна характеристика керівництваВлада прикладу Теорії лідерстваЛідерство - це не управлінняПідхід з позицій особистих якостейПідхід з позиції поведінки Стилі управління в подоланні криз та їх характеристика Психологія відповідальності в антикризовому менеджментіСоціальна відповідальність вітчизняного бізнесу в умовах кризиКонцепція управління фірмою (затверджується Радою фірми)Людський капітал в жерлі економічної кризиЯк працювати з некомпетентним начальником у кризовому стані підприємства? Організація командної роботи. Постановка проблемиЕтичні проблеми лідерів творчих команд Конфлікти як чинник виникнення, розвитку і ліквідації кризи в організаціїЗагальне поняття конфліктної ситуації та конфліктуФункціональні наслідки конфліктуМетоди подолання конфліктів Соціально-психологічний клімат у трудовому колективіФормування оптимального соціально-психологічного кліматуВисновки до Теми 6 Формування портфеля заходів санації підприємства Симптоми та фактори що спричиняють фінансову кризу в підприємстві Аналіз фінансового стану підприємства Організація системи контролінгу в підприємстві для запобігання кризамВзаємозв'язок оперативного і стратегічного контролінгуКонтролінг і стратегічний менеджментІнструментарій контролінгу для управління корпорацією в умовах кризиУправлінський облік в інформаційному забезпеченні контролінгу Санація та банкрутство як методи антикризового управління підприємствомЕкономічна сутність санації підприємства Реалізація методу реструктуризації заборгованості підприємства за рахунок внутрішніх фінансових і організаційно-управлінських джерел Оптимізація обсягу діяльності підприємства, який забезпечує результативну санацію Опрацювання стратегічних рішень в антикризовому управлінні підприємствомСтруктурні елементи санації (фінансового оздоровлення) Реорганізація підприємства та форми її проведенняВисновки до Теми 7 Стратегія маркетингу як філософія виживання на ринку Включення маркетингу в стратегічне управління підприємствами Ринок та його роль в господарському механізмі суспільства та підприємства Процес планування ринкової стратегії підприємства. Вплив кон'юнктури ринку на її опрацюванняНеобхідність планування ринкової стратегії підприємстваСтратегічна маркетингова програма підприємстваНапрямки маркетингової стратегіїВиди стратегічних господарських підрозділівОсобливості стратегії росту великих, середніх і малих фірмБазові стратегії росту підприємстваОсобливості стратегії малих фірмОсобливості стратегії росту великих фірмОсобливості стратегії середніх фірм Управління маркетингом в підприємстві Стратегії маркетингуДиференційований маркетингКонцентрація зусиль на одному сегментіКраща оборона - нападПозиційна оборонаЗахист флангівВипереджувальні оборонні діїВідбиття атакиМобільна оборонаЗмушене скороченняНові сегменти ринкуНові якості товаруФронтальний наступФлангова атакаСпроба оточенняПартизани в тилу ворогаОбхідний маневрСтратегія ростуПочаткова стратегіяСтратегія проникненняСтратегія прискореного ростуСтратегія перехідного періодуСтратегія стабілізації і виживанняСтратегія виживанняВисновки до Теми 8
 
>>