Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік результатів виконання кошторисів

Відповідно Наказу Держказначейства "Про порядок здійснення річних заключних оборотів", починаючи з 2000 року доходи і витрати установ завершальними оборотами в кінці року списуються на результати виконання кошторису, а саме:

  • 1) доходи і видатки загального і спеціального фонду
  • 2) доходи і видатки за іншими джерелами власних надходжень
  • 3) вартість переоцінених запасів та матеріалів

В кінці року на результати фінансової діяльності відносяться суми депонентської, кредиторської та дебіторської заборгованості, по яких минув термін позовної давності.

Не списуються на результати фінансової діяльності сума незавершеного виробництва в виробничих майстернях, по сільськогосподарському виробництву, по науково-дослідних роботах по договорах.

Для визначення фінансового результату виконання кошторису бюджетних установ призначений рахунок 43, що призначений для визначення результату установи від надання державних послуг, реалізації продукції, надання інших послуг відповідно до кошторису по загальному та спеціальному фонду за результатами року. Має субрахунки:

  • 431 "Результат виконання кошторису за загальним фондом";
  • 432 "Результат виконання кошторису за спеціальним фондом". Рахунки активно-пасивні. Залишок на цих рахунках може бути

дебетовим чи кредитовим, але завжди відображається в пасиві балансу.

Методика визначення фінансового результату наступна: доходи порівнюються з витратами на рахунках 431 та 432, а сума перевищення обліковується як залишок на рахунку 431 чи 432. Основні бухгалтерські проведення за цими операціями приведені в Таблиці 66.

Таблиця 66

Кореспонденції рахунків з обліку результатів виконання кошторисів

Зміст запису

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

По загальному фонду

Списані заключними оборотами використані за рік асигнування загального фонду

701, 702

431

Списані фактичні видатки проведені у поточному році за рахунок загального фонду

431

801, 802

По спеціальному фонду

Заключними оборотами списуються доходи спеціального фонду:

- по коштах, отриманих як плата за послуги

711

432

Продовження табл. 66

- по інших джерелах власних коштів (гуманітарна допомога, гранти, дари)

712

432

- доходи за іншими надходженнями спеціального фонду

713

432

Списуються доходи, отримані від батьків за утримання дітей в дошкільних установах

714

432

Списані видатки спеціального фонду:

- по видатках понесених для надання платних послуг

432

811

- по видатках за іншими джерелами власних надходжень

432

812

- по видатках за іншими надходженнями спеціального фонду

432

813

Виробництво

Списані доходи від реалізації виробів виробничих майстерень (фінансовий результат)

721

432

Списані доходи від реалізації продукції підсобних (учбових) сільських господарств (фінансовий результат)

722

432

Списані доходи від реалізації НДР по договорах (фінансовий результат)

723

432

Переоцінка активів

Списується вартість переоцінених запасів та матеріалів:

Дооцінка матеріалів придбаних по загальному фонду

441

431

Матеріалів придбаних по спецфонду

441

432

Уцінка матеріалів придбаних по загальному Фонду

431

441

Уцінка матеріалів придбаних по спецфонду

432

441

Заборгованість

Списані суми дебіторської заборгованості по яких минув термін позовної давності:

Що виникла по загальному фонду

431

363, 364

Що виникла по спеціальному фонду

432

363, 364

Списано кредиторську заборгованість по якій минув термін позовної давності:

Продовження табл. 66

Що виникла по загальному фонду

364, 675

431

Що виникла по спеціальному фонду

364, 675

432

Списана депонентська заборгованість по якій минув термін позовної даності

671

431, 432

Аналітичний облік за субрахунками 431 та 432 ведеться окремо за кожним фондом на багатографних картках (ф. № 292).

Синтетичний облік операцій з виведення фінансового результату виконання кошторису за загальним та спеціальним фондом відображається окремо за загальним та спеціальним фондом в меморіальному ордері № 14.

 
<<   ЗМІСТ   >>