Повна версія

Головна arrow БЖД arrow Управління охороною праці та ризиком за міжнародними стандартами

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Підхід OHSAS 18001:1999

У 1995 р. була запроваджена система SCC (SHE (Safety, Health, Enveroment) Check-list Contractors), створена концернами DOW Chemicals, DSM, ESSOI SHELL. Метою системи SCC і сертифікатів, що видавалися на її підставі, був контроль стану охорони праці та навколишнього середовища. Ця система, яка включає в себе також систему ISRS, застосовується у багатьох європейських країнах. Нині функціонує версія 2004/04, котра містить 33 вимоги.

У 1996 р. був прийнятий британський стандарт BS 8800, а в 1999 p. — OHSAS 18001, на підставі якого здійснюється сертифікація системи управління охороною праці в багатьох країнах. Контрольний лист для сертифікації за системою OHSAS 18001 наведений в додатку 3.

Структура OHSAS 18001 подібна до структур міжнародних стандартів ISO 9001:1994 "Система управління якістю" і ISO 9014:1996 "Система управління охороною навколишнього середовища".

Підхід OHSAS встановлює такі вимоги:

 • 4.1. Підприємство (організація) зобов'язується впровадити і забезпечити функціонування систем управління охороною праці відповідно до вимог OHSAS.
 • 4.2. Політика з охорони праці. Письмова декларація щодо цілей і заходів у галузі охорони праці.
 • 4.3. Планування. Ідентифікація небезпек, оцінки ризику та засоби безпеки в документальному вигляді. Оцінка ризику охоплює:
  • — усіх працівників, у т. ч. допоміжних і відвідувачів, а також тимчасові ремонтні та інші роботи;
  • — обладнання місць праці.
 • 4.3.2. Нормативно-правові вимоги і доступ до них усіх зацікавлених осіб.
 • 4.3.3. Цілі. Встановлення і вдосконалення цілей охорони праці для кожної служби на всіх рівнях підприємства.
 • 4.3.4. Програми з охорони праці. Документування програм діяльності, необхідних для досягнення цілей охорони праці; моніторинг виконання програм, а при необхідності — актуалізація програм.
 • 4.4. Впровадження і функціонування.
 • 4.4.1. Структура і відповідальність. Документальний опис заходів, відповідальність і повноваження керівних та інших працівників у галузі охорони праці. Керівництво призначає особу, відповідальну за СУОП, а всі інші керівні особи повинні виявляти заангажованість у процесі подальшого вдосконалення СУОП.
 • 4.4.2. Навчання, свідомість і компетенція. Для всіх працівників необхідно визначити рівень компетенції (вишкіл, навчання, досвід), необхідний для кваліфікованого виконання заходів з охорони праці.
 • 4.4.3. Комунікації та консультації. Підприємство повинно запровадити процедури комунікації, що забезпечують передавання інформації з охорони праці своїм працівникам та іншим зацікавленим сторонам. Керівництво повинно проводити консультації з працівниками або їх представниками з питань охорони праці. Ці консультації документуються.
 • 4.4.4. Документація. Підприємство описує свою систему управління охороною праці.
 • 4.4.5. Нагляд над документами і даними. Документи і дані, що вимагає OHSAS, повинні бути під наглядом.
 • 4.4.6. Оперативне керівництво. Підприємство повинно створити умови безпечної реалізації праці й діяльності:
  • — запровадження і додержання встановлених процедур (інструкцій з безпеки праці);
  • — встановлення безпечних параметрів, а також безпечних умов для виробничих процесів;
  • — встановлення і утримування процедур обмеження ризику для: купівлі, торгів і послуг, використовуваного обладнання;
  • — інформації постачальників підрядних організацій щодо процедур і вимог безпеки праці;
  • — урахування вимог ергономіки та обмеження небезпек при проектуванні.
 • 4.4.7. Готовність на випадок аварійних ситуацій. Підприємство повинно мати плани та процедури на випадок аварій і систематично перевіряти їх дієвість.
 • 4.5. Перевірка і корегувальні дії.
 • 4.5.1. Вимірювання і моніторинг результатів діяльності Повинен проводитися систематичний моніторинг функціонування системи управління охорони праці. Вимірювання повинні стосуватися:
  • — виконання цілей охорони праці (4.3.3);
  • — негативних наслідків (нещасних випадків захворювань);
  • — умов праці на робочих місцях.
 • 4.5.2. Нещасні випадки аварії, невідповідність норм і корегувальні дії. Організація повинна реєструвати;
 • — нещасні випадки, профзахворювання;
 • — аварії, пожежі;
 • — відхилення від норм, порушення правил.

Усі такі випадки мусять бути розслідувані, а після з'ясування причин — вжиті корегувальні дії.

 • 4.5.3. Записи і управління записами. Усі записи, що стосуються управління охороною праці, повинні бути ідентифіковані й контрольовані.
 • 4.5.4. Аудит. Підприємство повинно за допомогою аудиту перевірити, чи СУОП:
  • — відповідає вимогам OHSAS;
  • — впроваджена і функціонує;
  • — ефективна щодо реалізації політики та цілей з охорони праці.

У процесі аудиту необхідно перевірити виконання висновків попередніх аудитів й усунення встановлених недоліків. Результати аудиту надаються керівнику підприємства.

 • 4.6. Огляд з боку керівництва. Вище керівництво повинно періодично здійснювати оцінку функціонування СУОП і документально засвідчити виконання політики та цілей СУОП, напрям подальшого її вдосконалення.
 • 4.7. Інтеграція систем управління. У даний час на кожному підприємстві одночасно діють такі системи управління, що встановлені міжнародними стандартами:
  • — ISO 9001 — управління якістю;
  • — ISO 14001 — управління охороною навколишнього середовища;
  • — OHSAS 18001 — управління охороною праці.

Крім того, для управління охороною праці можна використовувати системи: SCC, ISRS та ін.

Зараз аудит цих систем на підприємствах здійснюється паралельно відповідними службами або комісіями, що створює незручності для керівників підрозділів, якщо ці перевірки відбуваються в різний час. Краще, коли аудитор компетентний у всіх цих системах і може одночасно кваліфіковано провести аудит усіх трьох систем, оцінити політику підприємства з цих питань, виконання нормативних вимог проведення корегувальних дій.

Доцільно було б інтегрувати ці системи в одну. Такі спроби робляться, при цьому можуть бути різні варіанти: псевдоінтеґрація, міні-інтеграція, часткова інтеграція, повна інтеграція. Повна інтеграція дозволяє значно зменшити кількість процедур, позбутися їх дублювання, створити єдині визначення термінів. За основу інтеграції необхідно взяти ISO 9001:2000. При цьому інтегруються тільки системи управління, а системи показників для оцінки стану залишаються різними:

 • — для управління якістю — статистичні показники;
 • — для управління середовищем — аспекти середовища;
 • — для управління охороною праці — ідентифікація небезпек і оцінка ризику.

Головна умова інтеграції — ефективне функціонування системи.

 
<<   ЗМІСТ   >>