Повна версія

Головна arrow Риторика arrow Еристика

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

СТРУКТУРА АРГУМЕНТАЦІЇ

Поняття про структуру аргументації

Для того щоб визначити структуру аргументації, її поділяють на просту (одиничну) та складну.

Проста аргументація - це аргументація, в якій захист точки зору спирається на один аргумент.

Це найпростіший вид аргументації. У цьому випадку аргументація має просту структуру. Вона може являти собою одне речення. Головне - чітко з'ясувати, що в цьому реченні є аргументом, а що - точкою зору (Див. модуль 2 "Аналіз аргументації"). У суперечках таку аргументацію застосовують досить часто.

Приклад Застосування природознавчих засобів вивчення політики в принципі неможливе (точка зору), оскільки вірогідність даних утруднює їхні кількісні оцінки (аргумент).

Складна аргументація - це аргументація, в якій захист точки зору спирається на декілька аргументів.

У ході дослідження складної аргументації виникають питання: яким чином можна встановити структуру складної аргументації? Які структури треба при цьому виділяти і на яких підставах? Що собою взагалі являє структура аргументації?

Структура аргументації - це спосіб зв'язку аргументів, який застосовують для захисту точки зору в складній аргументації.

Визначення такої структури необхідне не тільки для того, щоб зрозуміти, як саме пропонент захищає свою точку зору, але й для того, щоб оцінити достатність аргументації, наведеної сперечальником. Загальна оцінка достатності складної аргументації потребує не тільки чіткого усвідомлення окремих аргументів, а й розуміння зв'язку між цими аргументами.

За структурою складну аргументацію поділяють на:

  • o підрядну;
  • o сурядну;
  • o множинну.

Підрядна аргументація

Підрядна аргументація - це складна аргументація, в якій наступний аргумент підтримує попередній.

У літературі таку аргументацію ще називають послідовним міркуванням. Тут захист точки зору складається з блоків, які йдуть один за одним. Якщо перший аргумент недостатньо переконливий, то на його підтримку наводять другий, і якщо цей аргумент також потребує обґрунтування, то наводять ще один аргумент. Так продовжують до того моменту, доки точка зору не буде остаточно захищена.

Приклад Ринок готельних послуг в Україні знаходиться в зачатковому стані. Вітчизняне готельне господарство практично не розвивається.

Тому що обсяг пропозиції нижчий за норму в п'ять разів. Тому що нестача готельних місць є причиною фактичної відсутності конкуренції.

Тому що відсутність конкуренції дозволяє готелям тримати ціни на свої послуги на занадто високому рівні. Тому що занадто високі ціни в умовах монополізму дозволяють не турбуватися про стан сервісу.

При підрядному типі аргументації той, хто її наводить, заздалегідь знає, що деякі частини його аргументації потребуватимуть додаткових доказів. Той аргумент, на підтримку якого наводять додатковий аргумент, називають проміжною точкою зору, яка, в свою чергу, також може потребувати додаткових доказів. Тому підрядний тип аргументації являє собою певний ланцюг аргументів.

Перед аргументами в підрядній аргументації можуть стояти такі вирази-індикатори: тому що.; оскільки.; саме тому.; беручи до уваги, що.

Приклад Краще я вже піду, оскільки я так втомився, що у моєму товаристві ти будеш нудьгувати.

У заключній частині підрядної аргументації часто застосовують такі вирази-індикатори: я роблю висновок, що.; наприкінці.; з цього випливає, що.; беручи до уваги вищесказане.; розглянувши всі питання я вважаю, що.; отже,.; таким чином,.

Проте треба пам'ятати, що наведені індикатори не завжди однозначно вказують саме на підрядний тип аргументації.

 
<<   ЗМІСТ   >>