Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Туристичний продукт

Сукупним наслідком економічної діяльності в туризмі є реальні товари, що виступають у формі туристичного продукту і туристичної послуги.

Товар - це продукт праці, призначений для задоволення якоїсь потреби людини і вироблений для обміну або продажу. Туристичний продукт, як і будь-який інший народногосподарський товар, володіє двома властивостями: споживчою вартістю і вартістю. Споживча вартість задовольняє конкретну людську потребу, робить товар корисним. Як споживчі вартості туристичні товари є якісно різнорідними і тому кількісно несумірними; як вартості вони є втіленням праці товаровиробників. Вартість визначається суспільно необхідними витратами праці, коректованими ринковими умовами господарювання.

Туристичний продукт - це комплекс окремих туристичних послуг, які роблять можливим перебування або поїздку і лише в сукупності можуть задовольнити потреби клієнта, тобто принести користь (вигоду).

Туристичний продукт є економічною категорією. Він включає послуги матеріального (розміщення, харчування та ін.) і нематеріального (екскурсія та ін.) характеру, споживчі якості і властивості яких внаслідок їх реалізації задовольняють бажання і потреби туристів. На ці властивості звернув увагу відомий англійський туризмолог В. Мидлтон. Згідно з його визначенням, комплексним туристичним продуктом є набір або пакет відчутних і невідчутних компонентів, склад яких визначається діяльністю.

Отже, туристичний продукт - цілеспрямована сукупність послуг, робіт і інших товарів, матеріальних і нематеріальних об'єктів, необхідних і достатніх для задоволення потреб туристів, що відповідає цілям туризму і пропонується для реалізації, а також надається туристу.

Туристична послуга - це сукупність дій у сфері обслуговування, спрямована на забезпечення і задоволення потреб туриста, що відповідає цілям туризму, характеру і спрямованості турпродукту і не суперечить принципам моралі.

Частка туристичних послуг в усіх споживаних населенням послугах є вагомою, вони мають специфічний оздоровчий, соціально-оздоровчий характер, тобто це відпочинок. Вони відкривають можливості для розвитку особистості, пізнання історичних і культурних цінностей, заняття спортом, участі в культурно-масових заходах, тобто туризм поєднує у собі економічний, соціальний, гуманітарний, виховний і естетичний фактори.

Поняття "послуга" містить такі складові:

  • - обслуговування, тобто взаємодію споживача і виконавця;
  • - безпосередньо процес надання послуги, тобто процес виконання визначеної роботи виконавцем;
  • - наслідок цих дій у формі "перетвореної продукції" чи "результату послуги".

Туристичні послуги мають свої особливості. Розглянемо деякі з них.

Незбереженість послуги визначається тим, що її не можна законсервувати для повторного використання. Крім того, послуги не можна накопичувати. Стокімнатний готель, у якому сьогодні заповнені тільки 60 номерів, не може завтра здати 140 номерів. Втрати від незданих 40 кімнат - це непоправні втрати.

Надаваність (невідчутність) послуги виражається в тому, що ми можемо собі уявити результат, який отримаємо після одержання послуги, але жодну послугу неможливо відчути до її одержання. Ні одержувач послуги, ні той, хто її надає, не можуть передбачити чи гарантувати одержання якогось планованого результату. Щоб зменшити невизначеність, спричинену невідчутністю послуги, клієнт, перш ніж звернутися за послугою, шукає щось відчутне, що хоч якоюсь мірою свідчить про якість цих послуг: зовнішній вигляд фірми, персоналу тощо.

Варіювання якості послуги визначається тим, що якість послуги може змінитися в кожен момент її виконання, тобто послуга може бути дуже різною за якістю навіть за умови її однорідності. Є кілька причин такої мінливості: по-перше, послуги такого роду виявляються і споживаються одночасно, що обмежує можливість контролювати їх якість; по-друге, тимчасова нестійкість попиту робить проблематичним збереження якості обслуговування в періоди, коли попит зростає.

Відмежованість споживача від особи, яка надає послугу, чи фірми. Ця характерна ознака послуги полягає в тому, що комплексна туристична послуга складається з декількох складових.

Форми організації обслуговування туристів зумовлені особливостями споживання. На відміну від товару, що тільки тоді готовий до споживання, коли пройде шлях від місця виробництва до місця споживання, туристичні послуги і товари споживаються тоді, коли турист доправлений до місця їхнього виробництва.

Пропоновані в туризмі послуги, як правило, розділені територіально. Одні з них (інформаційні, посередницькі тощо) туристи одержують у місці їхнього постійного проживання, інші - під час подорожей (транспортні, інформаційні та ін.), а треті - в місцях туристичного призначення (харчування, нічліг, розваги, лікування, ділові зустрічі тощо). Крім того, послуги надають різні територіально роз'єднані підприємства та організації сфери туризму і рекреації.

Невідповідність між часом і місцем акту купівлі - продажу і надання послуг в сфері туризму створює об'єктивно значні організаційні труднощі. Цей процес є триєдиним, й охоплює обслуговування при купівлі-продажу комплексу послуг, подорожі і перебуванні в туристичних пунктах. Отже, туристичне обслуговування охоплює одночасно діяльність з виробництва, пропозиції та реалізації послуг і товарів.

Туристичні послуги і товари виробляються і надаються за високих вимог до середовища чи стану матеріально-технічної бази туризму. Для основних і додаткових послуг і товарів наявність матеріальної бази є умовою, без якої не може відбутися споживання. Отже, діяльність зі створення і підтримки матеріально-технічної бази туризму зумовлює виробництво і продаж послуг і товарів, і тому вона також входить у туристичне обслуговування.

Безпосереднє обслуговування - це процес своєрідних складних взаємин між обслуговуючим персоналом і туристами, у якому одночасно відбуваються створення, пропозиція і споживання більшості послуг і товарів.

Туристичний продукт складається з багатьох компонентів, які можуть бути як відчутними, так і невловимими (рис. 1.1).

Основні різновиди туристичних продуктів

Рис. 1.1. Основні різновиди туристичних продуктів

До відчутних належать, зокрема, продукти харчування, одяг, різне туристичне спорядження. До невловимих - послуги, наприклад, розміщення в готелі, бронювання квитків, розваги туристів. Безліч продуктів, які потрібні туристу для задоволення своїх туристичних потреб і бажань, створені самою природою, тобто природним шляхом. Це наприклад, сонячне світло, повітря і вода. Ці продукти звичайно характеризуються як вільні ресурси і не є предметом спеціального вивчення та аналізу в економіці туризму, оскільки вони, як правило, споживаються безкоштовно. (Саме тому подібні ресурси іноді називають вільними, чи безкоштовними, хоча, вони й не зовсім безкоштовні.) Всі інші ресурси, які використовуються за плату, називають економічними ресурсами. Для економіки туризму чималий інтерес становлять нематеріальні туристичні продукти, які також використовуються для задоволення туристичних потреб і бажань, тобто їх можна охарактеризувати як економічні товари. На відміну від відчутних тур продуктів, невловимі не обмежені кількісно, їх не можна складати чи накопичувати. їх виробництво і споживання відбувається одночасно і виключно в тих місцях, де вони вироблені; їх використовують тільки ті туристи, яким вони необхідні. Такими турпродуктами є, наприклад, послуги гостинності, що включають розміщення у визначеному місці призначення, послуги харчування, пропоновані ресторанами, розваги, які пропонують оперні, драматичні театри та інші організації в цих же місцях призначення.

 
<<   ЗМІСТ   >>