Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

МЕТОДИ АУДИТУ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ ТА КРИТЕРІЇ ЇЇ ОЦІНЮВАННЯ

Загальнонаукові та специфічні методи і прийоми аудиту

Будь-яка наука характеризується тим, що має предмет з об'єктами дослідження і метод (методи).

Предмет аудиту та його об'єкти вже було розглянуто в темі 1. Нині необхідно зупинитися на методі та методичних прийомах аудиту.

Слово "метод" походить від грецького — дослідження. Тому метод будь-якої науки свідчить про те, яким чином, із застосування яких прийомів і процедур вивчається предмет і досліджуються його об'єкти.

Методи аудиту можливо розподілити на дві великі групи:

 • - загальнонаукові методи дослідження;
 • - специфічні (власні, спеціальні) методичні прийоми аудиту.

Приймаючи до відомостей, що перша група методів може включати велику кількість складових, автори виділяють тільки дванадцять основних загальнонаукових методів дослідження:

 • - аналіз та синтез;
 • - індукція та дедукція;
 • - аналогія та моделювання;
 • - абстрагування та конкретизація;
 • - узагальнення та порівняння;
 • - системний аналіз та функціонально-вартісний аналіз.

Специфікою використання загальнонаукових методів є можливість їх застосування на будь-якому етапі перевірки. Адже діяльність аудитора — це розумова діяльність, що полягає у постійному аналізі та порівнянні однієї величини чи показника, що досліджується, з іншими для встановлення об'єктивності. Наприклад, на початковому етапі дослідження звітності при проведенні аналізу її показників здійснюється низка таких логічних операцій як аналіз і синтез, абстрагування і узагальнення, аналогія тощо. Крім того, отримані в процесі дослідження результати на будь-якому з етапів перевірки вимагають певної систематизації, формування об'єктивних і повних висновків, що досягається за допомогою узагальнення.

Крім того, при здійсненні перевірки аудитор також застосовує методи, які притаманні тільки безпосередньо аудиту чи деяким суміжним наукам, які мають назву специфічних (власних, спеціальних) методичних прийомів аудиту. Класифікацій цих прийомів в аудиті існує декілька і автори посібника дотримуються точки зору про наступне їхнє групування (див. термінологічний словник до даної Теми):

 • - органолептичні (9):
 • - інвентаризація;
 • - контрольні замірювання робіт;
 • - вибіркові спостереження;
 • - суцільні спостереження;
 • - технологічний контроль;
 • - хімічно-технологічний контроль;
 • - експертизи;
 • - службове розслідування;
 • - експеримент;
 • - розрахунково-аналітичні (3):
 • - економічний аналіз;
 • - статистичні розрахунки;
 • - економіко-математичні методи;
 • - документальні (2):
 • - суцільний спосіб;
 • - несуцільний спосіб (вибіркова перевірка);
 • - узагальнення та реалізація результатів аудиту.

Цієї класифікації дотримуються Б.Ф.Усач [95; с.24-27]. С.І.Дерев'янко та колектив авторів [86; с.28-29], інші фахівці.

Означене групування взято за основу, але в нього внесено деякі зміни, запропоновані Л.М. Чернелевським та Н.І.Берендою [103; с.30]. У цьому навчальному посібнику складові органолептичних та розрахунково-аналітичних методів співпадають із наведеним вище, а документальні методи поділено на:

 • - інформаційне моделювання;
 • - дослідження документів;
 • - камеральні перевірки;
 • - нормативно-правове регулювання;
 • - групування недоліків.

Крім того, узагальнення результатів аудиту надано у якості:

 • - документування результатів проміжного контролю;
 • - аналітичне групування недоліків;
 • - економічна оцінка недоліків та заходи до їх профілактики;
 • - систематизоване групування в звіті аудитора;
 • - прийняття рішень і контроль за їх виконанням.

Ф.Ф.Бутинець [46; с.259-261] у якості спеціальних методів визначає дві групи, які базуються на методичних прийомах господарського контролю: методичні прийоми документального та фактичного контролю.

Прийоми документального контролю, в свою чергу, поділяються:

 • - формальна перевірка;
 • - арифметична перевірка;
 • - нормативно-правова перевірка;
 • - експертне дослідження (за дорученням замовника);
 • - економічна перевірка;
 • - зустрічна перевірка (за дорученням замовника);
 • - логічна перевірка;
 • - взаємний контроль.

Прийоми фактичного контролю складаються з:

 • - лабораторний аналіз;
 • - перевірка операцій в натурі;
 • - дослідження операцій на місці;
 • - отримання письмових пояснень.

У навчальному посібнику Л.П.Кулаковська та Ю.В.Піча [72; с.43] всі методи аудиту поділяють на методичні прийоми проведення та методичні прийоми організації.

Методичні прийоми проведення поділяються на наступні складові:

 • - Фактична перевірка.
 • - Документальна перевірка:
 • - перевірка по суті;
 • - формальна;
 • - арифметична.
 • - Підтвердження.
 • - Спостереження.
 • - Обстеження.
 • - Опитування.
 • - Перевірка механічної точності.
 • - Аналітичні тести.
 • - Сканування.
 • - Спеціальна перевірка.
 • - Зустрічна перевірка.

Методичні прийоми організації складаються з наступних:

 • - суцільний;
 • - вибірковий;
 • - аналітичний;
 • - комбінований.

Однак, не зважаючи на певну багатогранність розглянутого питання, необхідно відмітити, що аудиторська перевірка здійснюється за допомогою комплексу методів, які забезпечують формування аудитором об'єктивної думки та висновку щодо об'єкту аудиту.

 
<<   ЗМІСТ   >>