Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Торгово-промислова палата України

У квітні 1925 року у м. Харкові було відкрито першу Торгову палату в Україні, яку у грудні 1936 року реорганізовано в Українське відділення Всесоюзної торгової палати СРСР. У грудні 1972 року Постановою Ради Міністрів Союзу PCP це відділення знову реорганізовано у Торгово-промислову палату Української Радянської Соціалістичної Республіки (ТПП УРСР).

У 1973 році відповідно до рішення загальних зборів Всесоюзної торгової палати СРСР від 10 березня 1972 року "Про перетворення Українського відділення Всесоюзної торгової палати у Торгово-промислову палату Української PCP" створена Торгово-промислова палата України. На загальних зборах членів у січні 1973 року було прийнято Статут Торгово-промислової палати УРСР.

Торгово-промислова палата України — одна з головних недержавних структур, яка об'єднує близько п'яти тисяч підприємців, компаній, фірм різних форм власності. Серед її членів — всесвітньо відомі авіакосмічні, металургійні, машинобудівні, агропромислові та інші підприємства, де зайняті десятки тисяч робітників та дрібні фірми з персоналом у декілька чоловік. Членами ТППУ є також банки, біржі, науково-дослідні інститути, торговельні асоціації тощо.

Діяльність ТПП в Україні ґрунтується на підставі Закону України "Про торгово-промислові палати в Україні" від 2 грудня 1997 року, який визначає загальні правові, економічні та соціальні засади їх створення, встановлює організаційно-правові форми і напрями діяльності, а також принципи взаємовідносин із державою. Відповідно до Закону ТПП створюються за принципом добровільного об'єднання їх засновників, який полягає у праві входити або не входити до її складу. Регіональні торгово-промислові палати створюються на території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя.

На території України діє Торгово-промислова палата України, створена за принципом добровільного об'єднання регіональних торгово-промислових палат України, громадян України, зареєстрованих як підприємці та юридичні особи, що діють відповідно до законодавства України.

Основними функціями ТПП є:

 • - сприяння розвиткові зовнішньоекономічних зв'язків, експорту українських товарів та послуг, подання практичної допомоги підприємцям у проведенні торговельно-економічних операцій на внутрішньому та зовнішньому ринках, освоєнні нових форм співробітництва;
 • - представлення інтересів членів палати з питань господарської діяльності як в Україні, так і за її межами;
 • - організація взаємодії між суб'єктами підприємницької діяльності, координація їх взаємовідносин із державою в особі її органів;
 • - надання довідково-інформаційних послуг, основних відомостей про діяльність українських підприємців і підприємств зарубіжних країн згідно з національним законодавством, сприяння поширенню через засоби масової інформації знань про економіку і науково-технічні досягнення, законодавство, звичаї та правила торгівлі в Україні і зарубіжних країнах, можливості зовнішньоекономічного співробітництва українських підприємців;
 • - надання послуг для здійснення комерційної діяльності іноземним фірмам та організаціям;
 • - участь у роботі різних економічних міжнародних організацій та входження до складу змішаних торгових палат;
 • - сприяння організації іноземних виставок на території України, участь у торгово-промислових виставках за кордоном, організація вітчизняних виставок;
 • - надання допомоги членам Палати у патентуванні українських винаходів, реєстрації промислових зразків і товарних знаків;
 • - проведення за дорученням державних органів незалежної експертизи проектів нормативно-правових актів з питань економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, а також інших питань, що стосуються прав та інтересів підприємців;
 • - проведення на замовлення українських та іноземних підприємців експертизи товарів;
 • - організація семінарів, конференцій, ділових переговорів з економічних питань за участю українських підприємців та іноземних фірм.

Широке визнання у світі здобув Міжнародний комерційний арбітражний суд при Торгово-промисловій палаті України, створений у 1992 році.

Згідно з Законом України "Про міжнародний комерційний арбітраж" Міжнародний комерційний арбітражний суд, будучи самостійним та постійно діючим третейським арбітражним судом, розглядає за погодженням сторін спори з договірних та інших цивільно-правових відносин, що виникають при здійсненні зовнішньоторговельних та інших видів міжнародних економічних зв'язків, якщо комерційне підприємство, яке є однією із сторін спору, знаходиться за кордоном, а також спори підприємств з іноземними інвестиціями та міжнародними об'єднаннями та організаціями, що створені на території України, спори між собою, спори між її учасниками, а також спори з іншими суб'єктами права України.

 
<<   ЗМІСТ   >>