Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік у бюджетних установах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облікові регістри матеріальних необоротних активів

Для аналітичного обліку основних засобів в бухгалтерії установи ведуть карточки встановлених спільним наказом ГУДК та Держкомстатистики №125/70 форм:

  • 1) ф. № ОЗ-6 (бюджет) - Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах. Призначена для пооб'єктного обліку будинків, споруд, машин, обладнання, інвентаря та інших.
  • 2) ф. № ОЗ-8 (бюджет) - Інвентарна картка обліку основних засобів в бюджетних установах (для тварин і багаторічних насаджень). Призначена для індивідуального обліку робочих, продуктивних і племінних тварин, багаторічних насаджень та капітальних витрат по поліпшенню земель.
  • 3) ф. № ОЗ-9 (бюджет) - Інвентарна картка групового обліку основних засобів в бюджетних установах. Для групового обліку однотипних засобів, що мають однакове призначення і однакову характеристику: столовий та кухонний інвентар, сценічні засоби, столи, парти, бібліотечні фонди.
  • 4) "Опис інвентарних карток" ф. ОЗ-10 (бюджет), ведуть для контролю за збереженням карток та повнотою записів до інвентарних карток, який складається в одному примірнику до кожної класифікаційної групи.

Інвентарні картки з обліку основних засобів ведуться в одному примірнику і зберігаються в бухгалтерії в картотеці, де вони розміщені за субрахунками та підгрупами з розділенням за матеріально-відповідальними особами. У централізованих бухгалтеріях інвентарні картки розділяються ще і за установами, що обслуговуються.

В карточках записується інформація, що включає повне найменування об'єкта, технічний стан об'єктів, їх технічні характеристики, нарахування зносу, дані про переміщення та інше. З часом в картці може не залишитись вільного місця для внесення інформації , тоді додатково до неї відкривають нову картку, що є продовженням основної картки.

При цьому в старій картці роблять запис про відкриття нової. Стара картка зберігається як довідковий документ і в ній робиться відмітка про відкриття нової картки.

Інвентарні картки списаних об'єктів зберігаються в архіві установи три роки.

Інвентарні картки реалізованих об'єктів передаються разом з реалізованими об'єктами.

Для контролю за правильністю бухгалтерських записів по рахунках синтетичного і аналітичного обліку в бухгалтерії складають оборотні відомості по кожному субрахунку. Підсумки оборотів та залишків звіряються з даними Головної книги.

5) "Інвентарні списки основних засобів" ф. № ОЗ-11 (бюджет). Ведуть в місцях експлуатації матеріально-відповідальні особи.

Облік отриманих в операційну оренду необоротних активів ведеться на позабалансовому рахунку 01 "Орендовані необоротні активи".

Передача власних необоротних активів в операційну оренду оформляється договором оренди та Актом приймання - передачі основних засобів, але при цьому вони обліковуються на балансі установи на відповідних рахунках.

Облікові регістри синтетичного обліку матеріальних необоротних активів

Узагальнення операцій з надходження необоротних активів відображається в меморіальних ордерах № 4, 6, 8.

Операції з вибуття та внутрішнього переміщення узагальнюються в меморіальному ордері № 9 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів" № 438 (бюджет). В ньому записи здійснюються на підставі первинних документів за датами здійснення операцій. Дані меморіального ордера № 9 заносяться до Журнал-головної.

Синтетичний облік ведеться в Журнал-головній книзі, що узгоджується з регістрами аналітичного обліку - оборотною відомістю та інвентарними картками.

Дані обліку необоротних активів у матеріально-відповідальних осіб повинні відповідати даним обліку в бухгалтерії.

Особливістю відображення в обліку руху необоротних активів полягає в тому, що із збільшенням чи зменшенням вартості основних засобів одночасно проводяться записи по рахунку 401 "Фонд в необоротних активах", пасивний, контрактивний. Відображає вкладення коштів у створення фонду в частині необоротних активів.

Загальним правилом для обліку необоротних активів є те, що в бухгалтерському обліку надходження, переміщення та вибуття необоротних активів як гуманітарної допомоги бухгалтерія та матеріально-відповідальні особи відображають в облікових регістрах за діючим порядком але окремо від матеріальних цінностей, придбаних

установою за рахунок коштів загального та спеціального фонду. Схема облікових записів з надходження матеріальних необоротних активів представлена на рис. 6.

Схема облікових записів з надходження матеріальних необоротних активів

Рис. 6. Схема облікових записів з надходження матеріальних необоротних активів

Списання необоротних активів відображається в облікових регістрах за наступною схемою:

Таблиця 53

Кореспонденції рахунків при надходженні необоротних активів

Зміст

Сума

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Придбання за рахунок коштів загального фонду:

Отримані необоротні активи (на купівельну вартість без ПДВ)

4000

104-122

364, 675

на суму ПДВ

800

801, 802

364, 675

Одночасно відображається створення фонду в основних засобах (на купівельну вартість)

4000

801, 802

401

Перерахована плата за транспортування

240

364

311

Списана на витрати установи транспортні послуги

240

801, 802

364

Списані копійки

0,35

801, 802

364, 675

Придбання за рахунок спеціального фонду, коли установа не є платником ПДВ:

Отримані необоротні активи

2000

104-122

364, 675

на суму ПДВ

400

811-813

364

Одночасно створюється фонд в основних засобах

2000

811-813

401

Списані копійки по відповідних об'єктах

0,39

811-813

364,675

Придбання за рахунок спеціального фонду, коли установа є платником ПДВ та має право на податковий кредит з ПДВ:

Отримані необоротні активи

2000

104-122

364, 675

Одночасно на суму ПДВ

400

641

364, 675

Одночасно створюється фонд в основних засобах

2000

811-813

401

Перераховано за послуги по транспортуванню

120

364

313, 323

Списані послуги по транспортуванню (виконані)

100

811-813

364

Списана сума ПДВ по отриманих послугах

20

641

364

Списані копійки по відповідних об'єктах

0,56

811-813

364, 675

Продовження табл. 53

Безоплатне отримання

Отримано безоплатно нові необоротні засоби, як гуманітарна допомога, вартість 5203 грн.

5203

324

712

5203

364

324

5203

104-122

364

Одночасно створюється фонд

5203

812

401

Отримані основні засоби, що були в експлуатації, первісна вартість 3555 грн, при цьому залишкова вартість - 2305 грн, знос - 1250 грн. на залишкову вартість

2305

324

712

2305

364

324

2305

104-122

712

Створено фонд по цих засобах

2305

812

401

На суму зносу, що нарахований попереднім власником

1250

812

131-133

Придбання необоротних активів за кошти, отримані як гуманітарна допомога:

надійшли кошти

8000

324

712

Оплачено різним організаціям

4800,69

364, 675

324

Оприбутковано необоротні активи (без ПДВ)

4000

104-122

364, 675

На суму ПДВ

800

812

364, 675

Одночасно створюється фонд

4000

812

401

Списуються копійки

0,69

812

364, 675

Таблиця 54

Кореспонденції рахунків з вибуття необоротних активів

Зміст операції

Сума

Кореспонденція рахунків

Дт

Кт

Списання в результаті ліквідації

1. Списані основні засоби по причині їх 100% зносу: на суму зносу, що дорівнює їх первісній вартості

5600

131-133

103-122

2. Списані об'єкти, як непридатні для подальшої експлуатації (аварія, пожежа): на залишкову вартість

4320

401

103-122

на суму зносу

1256

131-133

103-122

Продовження табл. 54

Оприбутковані матеріали від списання (дрова, господарські матеріали тощо) на підставі Довідки про надходження в натуральній формі

323

711

364

323

235,234

364

4. Реалізовано будинки та споруди:

на залишкову вартість

103260

401

103

на суму зносу

102102

131

103

На суму доходів від реалізації

102500

364, 675

711

Вся сума підлягає перерахуванню до бюджету

102500

811

642

надійшли кошти

102500

311, 321

675, 364

Перераховано кошти

102500

642

311, 321

5. Реалізовано установою інші активи (крім будинків і споруд)

на суму зносу

1300

131-133

104-122

на залишкову вартість

4200

401

104-122

на суму коштів одержаних від реалізації

1800

364, 675

711

на суму ПДВ (якщо установа -платник ПДВ)

300

811

641

3. Оприбутковані матеріальні цінності від ліквідації необоротних активів, МШП, що будуть використані для ремонтів чи поточних видатків:

На підставі Акта на списання та Довідки про надходження в натуральній формі Одночасно проведені касові видатки

520

323

711

520

364

323

520

  • 231, 234, 235, 238,
  • 239

364

Оприбуткування металобрухту від списання необоротних активів.

На підставі Акта на списання основних засобів (ф. ОЗ-3 та ОЗ-4-бюджет) та Довідки про надходження в натуральній формі

323

711

364

323

239

364

Металолом здано на приймальний пункт спеціалізованого підприємства

364

239

Надійшли кошти в оплату металобрухту

323

364

 
<<   ЗМІСТ   >>