Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Які риси має інтеграція у галузі капітального будівництва та у яких формах вона відбувається?

Майнові зв'язки відіграють істотну роль при інтеграції будівельних фірм. Керованість розвитку таких груп підтримується тим, що контрольний пакет акцій учасників групи або розподілений серед них, належить провідній компанії в групах холдингового типу. Однак, як засвідчує проведений аналіз, будівельні фірми можуть групуватися і без опори на ці зв'язки. Це так звана інтеграція у формі індустріальних мереж ("industrial networks").

Інтеграція у формі індустріальних мереж, як і корпоративні структури, поєднують елементи ринку та ієрархічної координації дій. Однак, на перший план у мережевій організації виходять коопераційні та інформаційні зв'язки, а майнові зв'язки можуть бути присутніми у формі дольової участі.

Примітно те, що вхідні в інтеграцію організації зберігають свою автономність, але через входження в цю групу: активізується поява нових управлінських ідей і рішень; послаблюється стримуючий вплив між організаційною і внутрішньофірмовою субординацією на реалізацію цих ідей і формування необхідних зв'язків.

Основними принципами інтеграції будівельних організацій в рамках корпорації є:

  • 1. Формування єдиного інформаційного простору, коли через взаємодію головної організації з організаціями-учасниками виробляється нова інформація, що стає рушійною силою ділової активності: генерація і обмін новою інформацією; єдність фінансового простору; єдність технологічного і будівельного простору; єдність правового простору.
  • 2. Удосконалення будівельних процесів (будівництво та впровадження ефективних технологій, нових архітектурно-планувальних рішень тощо).
  • 3. Формування спільної комерційної політики та політики зовнішньоекономічної діяльності: участь в інвестиційних проектах, придбання необхідних ресурсів.
  • 4. Підвищення професійного рівня персоналу: стимулювання праці та соціальний захист.

Не менш важливою є наявність в інтеграції у формі індустріальних мереж спеціалізованого науково-виробничого центру, до якого залучаються вчені, науковці, молоді фахівці. Як підтверджує практика, незважаючи на господарську незалежність об'єднаних в асоціацію або в інтеграцію у формі індустріальної мережі компаній, існують стійкі взаємні етичні, організаційні, фінансові, ділові та інші зв'язки, що роблять корпоративні структури найбільш стійкими і надійними партнерами. Сам факт об'єднання різних за формою власності, масштабами та характером діяльності структур в єдину групу свідчить про те, що на сучасному етапі розвитку регіональних інвестиційно-будівельних комплексів йде інтенсивна внутрішня структурна перебудова будівельної галузі в напрямку створення принципово нових організаційних форм, адекватних умов ринкового господарювання.

Яке місце у функціонуванні галузі капітального будівництва займають проектні організації?

Слід зауважити, що в сукупність будівельних виробництв не включаються в обов'язковому порядку архітектурні і проектні організації, хоча вони також технологічно необхідні для створення кінцевої продукції будівництва.

Як засвідчує практика, в даний час відбувається інтенсивне перетворення дореформеної системи проектних організацій. В першу чергу це стосується організацій, що спеціалізуються на цивільному проектуванні. З появою приватних архітектурних і проектних організацій інститут будівельного проектування став повноправним учасником ринку будівельної продукції і зайняв свою нішу на цьому ринку. Однак сама діяльність з проектування будівельних об'єктів ніяк не прив'язана до географічних координат.

 
<<   ЗМІСТ   >>