Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економічна безпека

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ПЕРЕДМОВА

Одним із актуальних питань сучасності є проблема економічної безпеки як особистості, так і держави. Ситуація, що склалася тепер у світі і в нашій країні, породила безліч небезпек та загроз економічним відносинам, що формуються в Україні.

Перехід до нових форм господарювання та державного регулювання за умов недосконалої правової бази, відсутності науково обґрунтованої концепції реформ, зниження рівня та якості життя людей та інертності мислення спровокували цілу низку проблем, загострення яких актуалізує питання формування стабільної національної економіки.

Безпека — універсальна категорія природних, суспільних та технічних систем. Потреба у ній е базовою не лише для конкретного індивіда, сім'ї, а й для об'єднань — підприємств, держави, суспільства загалом. Водночас сфера безпечного існування у перехідному періоді України настільки звузилася, що масштабне та систематичне незадоволення такої потреби дуже негативно впливає на усі сфери життєдіяльності людини та суспільства. Зокрема, криміналізація економічних відносин у нашій державі набуває дедалі загрозливіших масштабів.

Фундаментом будь-якого суспільства є сукупність економічних відносин у всій їхній різноманітності, тому провідною у системі безпеки вважається безпека економічна, її рівень, характер, тенденції розвитку. Від неї багато в чому залежить не лише соціальна та військова, але й національна безпека. У Водночас сама вона значною мірою залежить від соціальної та політичної стабільності у суспільстві, рівня правового та інформаційного забезпечення.

У сучасних умовах економічна безпека країни набуває першочергового значення, оскільки вона визначає напрями для прийняття основних соціально-економічних рішень. Трансформація будь-якої економічної системи завжди провокує виникнення кризових явищ, що у свою чергу формує низку питань щодо забезпечення економічної безпеки держави.

Економічна безпека як явище та категорія набуває широкого міжнародного визнання як важлива умова існування та розвитку світового співтовариства, окремих країн, а також як предмет наукових досліджень та навчальна дисципліна. Знання її природи та сутності, оволодіння ефективними засобами та способами запобігання загрозам в усіх сферах життєдіяльності — це ті питання, які сьогодні потребують дослідження та вивчення.

Сфера знань, у межах яких розглядаються питання економічної безпеки, перебуває на перетині найрізноманітніших галузей науки: філософії, соціології, економіки, права, синергетики, термодинаміки тощо. Саме тому є логічним твердження щодо формування особливої інтегральної галузі наукових знань, яка може визначатися як теорія безпечного суспільного розвитку.

З проблем економічної безпеки запроваджено спеціальні навчальні програми у вищих навчальних закладах, як правило, економічного спрямування. Поряд з тим, виділяючи серед низки внутрішніх загроз економічній безпеці загрозу економіко-правового характеру й особливо її кримінальну складову, об'єктивно необхідними є знання у цій галузі і для правознавців, особливо стосовно правоохоронної діяльності. До речі, у структурі МВС Російської Федерації створено навчальну Академію економічної безпеки.

Навчальний посібник охоплює складні та багатоаспектні взаємозв'язки в реальному секторі економіки, зовнішньоекономічній сфері, фінансовій та інформаційній системах. У частині загальнотеоретичних знань у сфері економічної безпеки поданий матеріал викладено в доступній для сприйняття формі. Розглянуто проблеми криміналізації економіки, її тіньової складової, "втечі" капіталу за кордон, корупції, відмивання коштів та їхнього впливу на економічну безпеку. Визначено основні аспекти безпеки підприємницької діяльності.

 
<<   ЗМІСТ   >>