Повна версія

Головна arrow Географія arrow Країнознавство

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ВСТУП

Початок XXI ст. ознаменувався динамічними перетвореннями у світі, пов'язаними із загостренням боротьби між протилежними тенденціями розвитку суспільства. З одного боку, поширюються глобалізаційні процеси, які охоплюють усі сфери людської діяльності, розвиваються процеси міжнародної інтеграції. З іншого — наростають локалізаційні дезінтеграційні процеси, які, як це не парадоксально, відбуваються паралельно з глобалізацією та інтеграцією. Саме у царині єдності й боротьби цих протилежностей і проходить розвиток народів і країн у наш час.

У такому контексті предмет "Країнознавство", який викладається для студентів факультетів міжнародних відносин, географічних та економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, виступає як один з провідних у цілісному розумінні процесів, які відбуваються у сучасному світі. Підручник буде корисним насамперед студентам, що навчаються за спеціальністю "міжнародні відносини", адже навчальна дисципліна "Країнознавство" закладає підвалини, фундамент, орієнтири не лише для всього подальшого навчання студентів, а й основу їх свідомого вибору тематики наукових досліджень, пошуку районів нашої планети, які стануть для них пріоритетними, визначення мовно-культурних уподобань тощо. Таким чином ця дисципліна дає імпульс до усвідомленого вибору долі й обґрунтованого пошуку вузької регіональної і галузевої спеціалізації майбутнього фахівця-міжнародника.

Стане в пригоді цей підручник і студентам-географам, особливо зі спеціалізацією "країнознавство і географія світового господарства". Не можна обійтися без вивчення країнознавства й студентам економічних спеціальностей вищих навчальних закладів, спеціалізацією яких є міжнародні економічні відносини у різних їх напрямах. Безперечно, країнознавство є однією із засадничих дисциплін і для студентів спеціальностей "туризм", особливо зі спеціалізацією "міжнародний туризм".

Матеріали підручника мають не лише навчально-методичне, а й інформаційне значення. Міжнародна, міждержавна рухливість українців постійно зростає. Мільйони наших земляків добувають нафту і газ у Росії, збирають овочі у Великій Британії та Ірландії, фрукти — в Португалії, Іспанії та Італії, будують дороги і житло у Чехії й Польщі, складають автомобілі в Німеччині, вирощують пшеницю в Аргентині. Громадяни України в наш час можуть вирушати практично в будь-яку країну й у будь-яку частину світу. Відповідно зростає потреба в інформації про країни, розширенні знань про природу, розміщення населення, господарство, соціально-економічні та екологічні проблеми різних країн і регіонів світу. Країнознавство й дає ці знання.

Цей підручник буде корисний і тим громадянам нашої держави, які постійно живуть і працюють в Україні, а за кордон виїжджають хіба що на короткий відпочинок. Кожна людина повинна мати хоча б найзагальніші уявлення про сучасну політичну карту світу, розміщення населення нашої планети, світове господарство, глобальні проблеми людства. Це потрібно у повсякденному житті для того, щоб встановлювати зв'язки між подіями, інформацію про які ми отримуємо з газет, повідомлень по радіо та телебаченню, з комп'ютерної мережі, правильно їх оцінювати, таким чином, правильно розуміти світ, в якому ми живемо.

Працюючи з текстом підручника, особливу увагу звертайте на картосхеми, постійно тримайте під рукою географічний атлас світу і будь-який названий у тесті об'єкт або країну, регіон або місто відразу знаходьте на карті.

У кінці розділів подано запитання та завдання. Вони допоможуть вам закріпити вивчене. Розділи підручника закінчуються висновками. Прочитайте їх уважно. їхнім завданням є не лише узагальнення вивченого, а і його систематизація. Після цього перевірте рівень засвоєння матеріалу параграфів за допомогою тестового контролю. Його метою є не лише контроль і оцінювання, а й навчання і корекція вивченого, — ви зможете не лише пригадати забуте, а й відкоригувати те, що неправильно зрозуміли.

Працюючи з підручником, пам'ятайте, що світ швидко змінюється, є досить динамічним.

Природно — підручник не може встигнути за швидкоплинним життям. Тому намагайтеся зрозуміти закономірності й тенденції творення і функціонування держав, розвитку державотворчих процесів, політичних проблем, подій та явищ.

Бажаю вам успіхів у вивченні надзвичайно цікавої дисципліни, якою є країнознавство.

Віце-президент Академії наук вищої освіти України, професор Петро Масляк

 
<<   ЗМІСТ   >>