Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Активна діяльність всіх суб'єктів господарювання на валютних ринках та участь їх у міжнародних валютних операціях зумовлюють актуальність вивчення технології здійснення валютних операцій, форм міжнародних розрахунків, особливостей механізмів проведення валютних операцій, відкриття та ведення валютних рахунків, здійснення конверсійних операцій, операцій із залучення та розміщення валютних ресурсів, неторгових операцій, методів управління ризиками. Тому питання, пов'язані з вивченням технології здійснення різноманітних валютних операцій є важливими для майбутніх фахівців з економічних спеціальностей.

Складність економічних процесів в світі, де діють різні національні валюти та правила, різні валютні й політичні системи, потребує знань різними суб'єктами господарювання таких питань, як визначення вартості іноземної валюти, сутності валютних операцій, їх класифікації, механізмів проведення конверсійних операцій, аналізу змін, які відбуваються на міжнародних валютних ринках. Ось чому валютні операції посідають особливе місце у системі сучасного міжнародного бізнесу.

Актуальність вивчення дисципліни полягає у тому, що сучасний етап розвитку світової економіки характеризується подальшим поглибленням та зміцненням взаємозв'язків між національними економіками, які передбачають здійснення міжнародних валютних операцій. Розрахунки з іноземними партнерами, купівля-продаж валюти стали повсякденною практикою для багатьох підприємств, фізичних осіб у сучасній Україні. Ця діяльність стане ще активнішою та актуальнішою, особливо в міру розвитку валютного ринку і розширення можливостей використання його механізму для хеджування та арбітражу.

У зв'язку з викладеним особливого значення набуває вивчення дисципліни "Валютні операції" при підготовці фахівців для підприємств усіх галузей народного господарства, комерційних банків, небанківських фінансово-кредитних установ. Вони повинні розуміти сутність складних валютних операцій і вміти їх здійснювати у сфері міжнародних розрахунків та на валютних ринках.

Метою навчальної дисципліни є:

 • - засвоєння системи знань з теорії укладання валютних операцій;
 • - формування практичних навичок проведення валютних операцій. Завдання навчальної дисципліни - розуміння цілей, функцій, норм, форм і правил валютних операцій, вивчення сутності валютних операцій, їх класифікації, механізмів проведення, отримання практичних навичок з відкриття та ведення валютних рахунків, валютних операцій на практиці.

Дисципліна "Валютні операції" є продовженням дисциплін "Гроші та кредит", "Міжнародні фінанси", "Фінанси", "Банківська справа", "Облік в банках", також тісно пов'язана з усією системою предметів, які дають можливість підготувати фахівців економічних спеціальностей.

Після вивчення даного курсу студенти зможуть опанувати:

 • - особливості формування валютного курсу, фактори курсоутворення на валютному ринку;
 • - навички обчислення крос-курсів, форвардних курсів;
 • - особливості проведення валютних операцій на спот-ринку і терміновому ринку;
 • - процедуру відкриття та ведення валютних рахунків;
 • - особливості умов і форм здійснення міжнародних розрахункових операцій;
 • - порядок ведення та режим кореспондентських рахунків в іноземній валюті;
 • - сформувати навички з основних принципів кредитування та депозитних операцій;
 • - техніку укладання різних конверсійних операцій;
 • - основу здійснення операцій з обміну готівкової іноземної валюти через мережу обмінних пунктів, операцій з дорожніми чеками, з пластиковими картками, з переказу коштів;
 • - використовувати різні способи страхування валютних ризиків.

Практичний курс "Валютні операції" покликаний формувати особистість спеціаліста, здатну до розв'язання різноманітних управлінських завдань в усіх актуальних сферах. Тому внаслідок вивчення дисципліни студент повинен вміти поєднувати набуті теоретичні знання з практичним здійсненням валютних операцій, хеджування валютних ризиків.

Мета пропонованого навчального підручника - забезпечити студентів навчально-методичними матеріалами, необхідними для вивчення теоретичного курсу "Валютні операції".

Підручник містить основні теоретичні положення щодо вивчення кожної теми, інтерактиви, запитання для самоконтролю, тести, термінологічний словник, список літератури з курсу загалом та до кожного розділу окремо. Зазначені матеріали спрямовані на методичне забезпечення всіх форм роботи студентів, викладачів пов'язаної з опануванням теоретичного матеріалу, засвоєнням відповідної термінології, ознайомленням з літературними джерелами.

 
<<   ЗМІСТ   >>