Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

За якими процедурами здійснюється прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів?

В експлуатацію приймаються закінчені будівництвом об'єкти, стан яких відповідає проектному рішенню, тобто на яких виконано весь комплекс передбачених проектом будівельних та монтажних робіт, що свідчить про завершеність збудованого об'єкту саме як житлового будинку, промислового об'єкту тощо. На об'єкті повинно бути також змонтоване і випробуване обладнання.

На об'єкті виробничого призначення, на якому встановлено технологічне обладнання, повинні бути проведені пусконалагоджувальні роботи згідно з технологічним регламентом, передбаченим проектом будівництва, створено безпечні умови для роботи виробничого персоналу та перебування людей відповідно до вимог нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки, пожежної та техногенної безпеки, екологічних і санітарних норм.

Виключні випадки прийняття об'єкту неповної готовності передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461, а саме:

  • — житлові будинки, побудовані за кошти юридичних і фізичних осіб, можуть прийматися в експлуатацію без виконання внутрішніх опоряджувальних робіт у квартирах та вбудовано-прибудованих приміщеннях, які не впливають на експлуатацію будинків, якщо це обумовлено договором про будівництво, за умови відповідності їх санітарним, протипожежним і технічним вимогам. Перелік внутрішніх опоряджувальних робіт, без виконання яких можливе прийняття в експлуатацію житлових будинків затверджений наказом Мінрегіону від 11.01.2014 № 2;
  • — об'єкти, що приймаються в експлуатацію в I або IV кварталі, можуть бути прийняті без виконання окремих видів робіт з оздоблення фасадів та благоустрою території, якщо це обумовлено несприятливими погодними умовами. Перелік таких робіт і строки їх виконання визначаються замовником, про що робиться відповідний запис в декларації або в акті готовності об'єкта до експлуатації.

Прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, що належать до I — III категорій складності, та об'єктів, будівництво яких здійснювалося на підставі будівельного паспорта, здійснюється шляхом реєстрації декларації про готовність об'єкта до експлуатації, що подається замовником будівництва до органу Держархбудінспекції.

Об'єкти, що належать до IV і V категорій складності, приймаються в експлуатацію здійснюється на підставі акта готовності об'єкта до експлуатації шляхом видачі відповідною інспекцією сертифіката.

Порядок реєстрації декларації та видачі сертифікату та форми документів, з якими повинен звертатись замовник, визначені Порядком прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461.

Для реєстрації декларації замовник (його уповноважена особа) подає або надсилає рекомендованим листом з описом вкладення до інспекції (дозвільного центру за місцезнаходженням об'єкта — за наявності) два примірники декларації. Перевірка декларації на повноту даних здійснюється протягом десяти робочих днів, після чого вона реєструється або повертається на доопрацювання з обґрунтуванням підстав повернення. Внесення змін або скасування реєстрації декларації провадиться аналогічно до зміни чи скасування у відношенні декларацій на виконання робіт. Тобто помилки та невідповідності можуть бути усунуті замовником самостійно або за вказівкою інспекції, що отримала декларацію або здійснила її реєстрацію. У випадку виявлення фактів самочинного будівництва (порушення цільового призначення земельної ділянки, відсутність документів на виконання робіт, проектних документів) реєстрація скасовується.

Для отримання сертифіката замовник подає або надсилає до відповідної інспекції (дозвільного центру за місцезнаходженням об'єкта) заяву про прийняття в експлуатацію об'єкта та видачу сертифіката, до якої додається акт готовності об'єкта до експлуатації. Такий акт підписується замовником, генеральним проектувальником, генеральним підрядником або підрядником, субпідрядниками, страховиком (якщо об'єкт застрахований). Архітектор — автор проекту або уповноважена ним особа бере участь у прийнятті в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта архітектури та підписує акт.

З метою визначення відповідності об'єкта проектній документації та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил проводиться перевірку. Вона має бути розпочата не пізніше ніж на третій робочий день після реєстрації заяви і не може тривати більш як чотири робочих дні. Протягом десяти робочих днів з дати реєстрації заяви приймається рішення про видачу сертифіката або відмову в його видачі.

Підставою для відмови у видачі сертифіката може бути:

  • — неподання документів, необхідних для прийняття рішення про видачу сертифіката;
  • — виявлення недостовірних відомостей у поданих документах;
  • — невідповідність об'єкта проектній документації та вимогам державних будівельних норм, стандартів і правил.

Замовник може повторно звернутися для видачі сертифіката після усунення недоліків, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у видачі сертифіката, або оскаржити рішення про відмову у видачі сертифіката до суду.

Прийняття в експлуатацію збудованих до 31 грудня 2009 року індивідуальних (садибних) житлових будинків, садових, дачних будинків, господарських (присадибних) будівель і споруд, прибудов до них, громадських будинків I та II категорій складності, які збудовані без дозволу на виконання будівельних робіт і заяви про прийняття в експлуатацію яких подаються до 31 грудня 2012 року, здійснювалось інспекціями державного архітектурно-будівельного контролю безоплатно за результатами технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж таких об'єктів за наявності документа, що посвідчує право власності чи користування земельною ділянкою, на якій розміщений такий об'єкт в порядку, встановленому наказом Мінрегіону від 24 червня 2011 р. № 91.

На основі інформації, отриманої під час технічного обстеження, з урахуванням даних технічного паспорта, виданого бюро технічної інвентаризації, а також проектної та іншої технічної документації на об'єкт (якщо така є) передбачено складання звіту про проведення технічного обстеження будівельних конструкцій та інженерних мереж об'єкта.

Заяву про прийняття в експлуатацію із двома примірниками декларації, звітом про проведення технічного обстеження, засвідченими копіями документів про право власності чи користування земельною ділянкою та технічного паспорту можна було подати до місцевої архітектурно-будівельної інспекції для отримання декларації про готовність об'єкта до експлуатації. Дію наказу Мінрегіону від 24 червня 2011 р. № 91було встановлено до 30.01.2013 року, наразі наказ про відновлення тимчасового порядку не прийнятий, але проект внесений.

Датою прийняття в експлуатацію закінченого будівництвом об'єкта є дата реєстрації декларації або видачі сертифіката. До цієї дати експлуатація об'єктів забороняється. Зареєстрована декларація про готовність об'єкта до експлуатації або сертифікат є підставою для укладення договорів про постачання ресурсів — води, газу, тепла, електроенергії, для оформлення права власності.

 
<<   ЗМІСТ   >>