Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатський іспит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Перелік прав і свобод, які регулюються винятково законами України. Порядок прийняття законів та набрання ними чинності

Відповідно до п. 1 ст. 92 Конституції України права і свободи людини і громадянина, гарантії цих прав і свобод, основні обов'язки громадянина визначаються виключно законами України. Закріпленню правового статусу людини і громадянина в України присвячено Розділ II Конституції України "Права, свободи та обов'язки людини і громадянина".

Ст. 22 Конституції України визначає, що права і свободи людини і громадянина, закріплені цією Конституцією, не є вичерпними. Конституційні права і свободи гарантуються і не можуть бути скасовані.

У Конституції закріплюються вихідні позиції законодавчого процесу, тобто порядку діяльності, спрямованої на створення нового, а також на зміну чи скасування чинного закону. За ст. 93 Конституції України, право законодавчої ініціативи у Верховній Раді України надано Президентові, народним депутатам України, Кабінетові Міністрів України. Верховна Рада дотримується певної послідовності розгляду законопроектів, однак якщо законопроект, на думку Президента України, є нагальним, тоді цей документ розглядається Верховною Радою позачергово. Детально питання, пов'язані з процедурою законотворчого процесу, закріплені у Законі України "Про Регламенті Верховної Ради України від 10 лютого 2010 року.

Прийнятий Верховною Радою України закон підписує її Голова й нагально направляє його Президентові України, який упродовж 15 днів повинен вивчити закон, обравши одне з двох можливих рішень: 1) схвалити й підписати закон; 2) накласти на закон вето, повернувши до Верховної Ради для повторного розгляду.

Якщо упродовж 15 днів Президент не повернув закон до Верховної Ради, він вважається схваленим, має бути підписаний Президентом і офіційно оприлюднений. Якщо після відхилення Президентом цей закон за повторного розгляду Верховною Радою підтримало не менш як дві третини її конституційного складу, вето Президента вважається перебореним. У цьому випадку, незалежно від свого ставлення до закону, Президент зобов'язаний підписати й офіційно оприлюднити його, опублікувавши у "Відомостях Верховної Ради України" або в газетах "Урядовий кур'єр" чи "Голос України". Закон набуває чинності за 10 днів після його офіційного оприлюднення.

Акти Кабінету Міністрів України, їх прийняття та результати. Формування та повноваження Кабінету Міністрів України

Порядок організації та діяльності Кабінету Міністрів України визначається Розділом VI Конституції України. Частина 1 ст. 113 Конституції України встановлює, що вищим органом у системі органів виконавчої влади нашої держави є Кабінет Міністрів України. Його основне призначення полягає в забезпеченні виконання Конституції і законів України та актів Президента України, систематичному контролі за дотриманням їх іншими органами виконавчої влади всіх рівнів та застосуванні необхідних заходів щодо ліквідації виявлених порушень. Порядок формування Кабінету Міністрів України визначається ст. 114 Конституції України. До складу Кабінету Міністрів України входять: Прем'єр-міністр України, Перший віце-прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністри, міністри.

Відповідно до ст. 117 Конституції України Кабінет Міністрів України в межах своєї компетенції видає постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Акти Кабінету Міністрів України підписує Прем'єр-міністр України. Сфера регулювання актів Кабінету Міністрів закріплюється в ст. 116 Конституції України і стосується управління найважливішими напрямами державного життя.

Відповідно до Конституції України Закон України "Про Кабінет Міністрів України" від 7 жовтня 2010 року визначає організацію, повноваження і порядок діяльності уряду. Закон визначає, що Кабінет Міністрів здійснює виконавчу владу безпосередньо та через міністерства, інші центральні органи виконавчої влади, Раду міністрів АР Крим та місцеві державні адміністрації, спрямовує, координує та контролює діяльність цих органів. Кабінет Міністрів України відповідальний перед Президентом, Верховною Радою, підконтрольний і підзвітний Верховній Раді України у межах, передбачених Конституцією України. У Законі визначено: а) завдання, принципи організації діяльності уряду; б) статус членів Кабінету Міністрів; в) відносини Кабінету Міністрів з Верховною Радою України, місцевими державними адміністраціями, з Рахунковою палатою; г) процедуру підготовки проектів актів Кабінету Міністрів; ґ) принципи соціального та іншого забезпечення членів Кабінету Міністрів.

 
<<   ЗМІСТ   >>