Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Кредитування і контроль

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Класифікація позичальників за результатами оцінки їх фінансового стану

Класифікація позичальників банку здійснюється за результатами оцінки їх кредитоспроможності. Як уже зазначалося у темі 9, банки на підставі рекомендацій Національного банку самостійно визначають перелік показників і встановлюють критерії оцінки кредитоспроможності позичальника. За результатами оцінки кредитоспроможності позичальника відносять до певного класу - "А", "Б", "В", "Г" або "Д".

Етапи класифікації кредитного портфеля банку

Рис. 11.2. Етапи класифікації кредитного портфеля банку

Так, за результатами оцінки кредитоспроможності позичальників - юридичних осіб відносять:

 • - до класу "А", якщо фінансова діяльність позичальника добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної заборгованості та відсотків за кредитом відповідно до умов кредитного договору; економічні показники перебувають у межах встановлених банком критеріїв; вище керівництво позичальника має відмінну ділову репутацію; кредитна історія позичальника бездоганна;
 • - класу "Б", якщо фінансова діяльність позичальника цієї категорії близька за характеристиками до класу "А", але ймовірність підтримання її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. Позичальники, які належать до цього класу, потребують більшої уваги внаслідок потенційних недоліків, що ставлять під загрозу достатність надходжень коштів для обслуговування заборгованості за кредитом і стабільність одержання позитивного фінансового результату їх діяльності. Аналіз коефіцієнтів фінансового стану позичальника, віднесеного до класу "Б", може свідчити про негативні тенденції в його діяльності, але виявлені недоліки мають бути лише потенційними. За наявності реальних недоліків клас позичальника знижується;
 • - класу "В", якщо фінансова діяльність позичальника задовільна і потребує більш детального контролю; надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості за кредитом у повній сумі та в строки, передбачені договором, якщо недоліки не будуть усунені. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації та поліпшення фінансового стану позичальника. Забезпечення кредитної операції має бути ліквідним і не викликати сумнівів щодо оцінки його вартості, правильності оформлення договорів застави, гарантії, поручительства тощо;
 • - класу Т", якщо фінансова діяльність позичальника незадовільна (економічні показники не відповідають встановленим банком критеріям), і спостерігається її нестабільність протягом року; високий ризик значних збитків; імовірність повного погашення заборгованості та відсотків/комісій за кредитом є низькою; проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитом, потрібної документації щодо забезпечення, яка свідчить про його наявність (схоронність) і ліквідність тощо. Якщо під час проведення наступної класифікації немає безсумнівних підтверджень поліпшення протягом одного місяця фінансового стану позичальника або рівня забезпечення за кредитною операцією, то його потрібно класифікувати на клас нижче. До класу "Г" також відносять позичальника, проти якого порушено справу про банкрутство;
 • - класу "Д", якщо фінансова діяльність позичальника незадовільна і збиткова; показники не відповідають встановленим банком значенням, кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією), ймовірності виконання зобов'язань позичальником практично немає. До цього класу також відносять позичальника, визнаного банкрутом у встановленому чинним законодавством порядку.

Якщо банк здійснює довгострокове кредитування під інвестиційний проект, розрахунок ефективності якого (у тому числі доходу, що планується отримати від його реалізації) забезпечує погашення кредиту і відсотків/комісій за ним відповідно до умов кредитної угоди, а також за умови, що бізнес-план реалізації інвестиційного проекту виконується, то клас позичальника може бути підвищено на один рівень.

Позичальники-банки за результатами оцінки кредитоспроможності відносять:

 • - до класу "А", якщо фінансова діяльність добра, що свідчить про можливість своєчасного виконання зобов'язань за кредитними операціями, зокрема погашення основної суми боргу та відсотків за ним відповідно до умов кредитної угоди; вище керівництво має відмінну ділову репутацію; кредитна історія - бездоганна; банки-резиденти і банки-нерезиденти, зареєстровані в країнах - членах СНД, дотримуються економічних нормативів. До цього класу також відносять банки-нерезиденти, що мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж показник А, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній ("Fitch ІВС А", "Standard & Poor's", "Moody's" тощо)(дод. 7);
 • - класу "Б", якщо банки-резиденти і банки-нерезиденти, зареєстровані в країнах - членах СНД, дотримуються економічних нормативів, їх фінансова діяльність близька за характеристиками до класу "А", але ймовірність підтримання її на цьому рівні протягом тривалого часу є низькою. До цього класу також відносять банки-не-резиденти, що мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж "інвестиційний клас", що підтверджено у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній. Позичальники, які належать до цього класу, потребують більшої уваги внаслідок потенційних недоліків, що ставлять під загрозу достатність надходження коштів для обслуговування заборгованості за кредитом і стабільність одержання позитивного фінансового результату їх діяльності. За наявності реальних недоліків клас позичальника знижується;
 • - класу "В", якщо банки-резиденти і банки країн - членів СНД дотримуються економічних нормативів, але їх фінансова діяльність задовільна і потребує більш детального контролю. Надходження коштів і платоспроможність позичальника свідчать про ймовірність несвоєчасного погашення заборгованості за кредитом у повній сумі та в строки, передбачені кредитним договором, якщо недоліки не будуть усунені. Одночасно спостерігається можливість виправлення ситуації та поліпшення фінансового стану позичальника. Забезпечення кредитної операції має бути ліквідним і не викликати сумнівів щодо оцінки його вартості, правильності оформлення договорів застави, гарантії, поручительства тощо. До цього класу також відносять банки-нерезиденти, що мають кредитний рейтинг не нижчий, ніж показник В, підтверджений у бюлетені однієї з провідних світових рейтингових компаній;
 • - класу "Г", якщо фінансова діяльність позичальника незадовільна і спостерігається її нестабільність протягом року; високий ризик значних збитків; імовірність повного погашення заборгованості та відсотків/комісій за кредитом є низькою; проблеми можуть стосуватися стану забезпечення за кредитом, потрібної документації щодо забезпечення, яка свідчить про наявність (схоронність) і його ліквідність тощо. Якщо під час проведення наступної класифікації немає безсумнівних підтверджень поліпшення протягом одного місяця фінансового стану позичальника або рівня забезпечення за кредитною операцією, то його потрібно класифікувати на клас нижче. До класу "Г" також відносять позичальника, проти якого порушено справу про банкрутство;
 • - класу "Д", якщо фінансова діяльність позичальника незадовільна і збиткова; показники не відповідають встановленим банком значенням, кредитна операція не забезпечена ліквідною заставою (або безумовною гарантією), ймовірності виконання зобов'язань позичальником практично немає. До цього класу також відносять позичальника, що визнаний банкрутом у встановленому чинним законодавством порядку.

Банки, в яких відкликано банківську ліцензію, не можуть бути віднесені до класу вище, ніж клас "Г".

Класифікація позичальників - фізичних осіб за результатами оцінки їх кредитоспроможності здійснюється з урахуванням рівня забезпечення за кредитною операцією.

Так, позичальників - фізичних осіб відносять:

 • - до класу "А", якщо сукупний чистий дохід позичальника значно перевищує внески на погашення заборгованості та відсотків/комісій за кредитом, імовірність збереження такого співвідношення протягом дії кредитної угоди є високою; обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк понад один рік, достатні або позичальник має високу особисту кредитоспроможність (підтверджується документально) і заслуговує на безперечну довіру; немає жодних свідчень про можливість затримки з поверненням кредиту і відсотків/ комісій за ним відповідно до умов кредитної угоди;
 • - класу "Б", якщо основні характеристики аналогічні або близькі до класу "А", однак імовірність їх підтримання на такому самому рівні є низькою, або наявна тенденція (чи інформація) щодо можливості їх зниження. Обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк понад один рік, достатні для погашення в повному обсязі заборгованості та відсотків/комісій за кредитом;
 • - класу "В", якщо сукупні обсяги доходів і витрат позичальника свідчать про досягнення граничної межі в забезпеченні погашення боргу, зміну місця роботи (з погіршенням умов), зростання обсягу зобов'язань позичальника, що свідчить про підвищення ймовірності несвоєчасного або в неповній сумі погашення заборгованості та відсотків/комісій за кредитом. Обсяг, якість і ліквідність забезпечення за кредитами, що видаються на строк понад один рік, достатні для погашення в повному обсязі заборгованості та відсотків/комісій за кредитом;
 • - класу "Г" якщо фінансовий стан позичальника нестабільний, періодично виникають проблеми зі своєчасною сплатою заборгованості та відсотків/комісій за кредитом у зв'язку з нестабільністю доходів позичальника або зростання витрат і зобов'язань. Сукупний чистий дохід позичальника в окремі періоди не забезпечує сплати заборгованості та відсотків/комісій за кредитом. Є проблеми щодо забезпечення за кредитом (низький рівень ліквідності, недостатній розмір тощо);
 • - класу "Д" якщо фінансовий стан позичальника незадовільний, доходи не забезпечують погашення заборгованості та відсотків/комісій за кредитом; забезпечення за кредитом неліквідне. Практично немає можливості погасити заборгованість і відсотки/комісії за кредитом, у тому числі за рахунок забезпечення.

Клас позичальника - фізичної особи за операціями з фінансового лізингу визначається без урахування забезпечення за кредитом.

Якщо немає достовірної фінансової звітності, що підтверджує оцінку фінансового стану позичальника - юридичної особи, або відповідних документів та інформації щодо оцінки кредитоспроможності фізичної особи, а також належним чином оформлених документів, на підставі яких здійснювалася кредитна операція, то такі позичальники мають класифікуватися не вище класу Т".

Якщо на час укладання договору пролонгації кредитної операції з кредитоспроможним і надійним позичальником - юридичною особою, якого віднесено до класу "А" або "Б", не спостерігається погіршення його фінансового стану і відсотки сплачуються своєчасно, відповідно до встановленого графіка, то така операція вважається строковою, тобто пролонгованою без зниження класу позичальника. При цьому надходження (крім кредитних коштів) на рахунки позичальника протягом первісного строку користування кредитними коштами згідно з кредитним договором мають перевищувати розмір заборгованості за кредитом не менше ніж у два рази та засвідчуватися документально.

Пролонговані кредити, надані позичальникам - фізичним особам на придбання та вдосконалення нерухомості, автотранспорту, товарів довгострокового користування, вважаються пролонгованими без зниження класу позичальника, якщо на час укладання угоди про пролонгацію кредитного договору позичальники - фізичні особи віднесені до класу "А" або "Б" і відсотки, комісії та інші платежі сплачуються своєчасно.

Пролонгація кредитів за інших умов розглядається як пролонгація зі зниженням класу позичальника.

 
<<   ЗМІСТ   >>