Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Бухгалтерський облік в торгівлі та ресторанному господарстві

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Облік надходження товарів в результаті товарообмінних операцій

Надходження товарів на оптове підприємство може відбуватись і з інших джерел і умов ніж за плату.

Надходження товарів на оптове підприємство може здійснюватись в рамках бартерних договорів. Під бартерними (товарообмінними) операціями слід вважати господарські операції, що передбачають проведення розрахунків за товари (роботи, послуги) в не грошовій формі в межах одного договору [41].

Товарообмінні операції поділяються на два види: операції по обміну подібними товарами та операції по обміну неподібними товарами. Бухгалтерський облік придбання товарів у результаті обміну на подібні активи має свої деякі особливості.

А саме: первісна вартість придбаного товару дорівнює балансовій вартості переданого товару, проте якщо балансова вартість переданого товару перевищує його справедливу вартість, то первісна вартість отриманого товару дорівнюватиме справедливій вартості переданого товару, а різниця включається до витрат звітного періоду. В результаті обміну подібними активами оптове підприємства не визнає доходу від такої операції.

Первісною вартістю товарів, отриманих в результаті обміну на неподібні активи є справедлива вартість отриманих товарів. В свою чергу, справедлива вартість - це вартість, за якою може бути здійснений обмін активами чи оплата зобов'язання в результаті операцій між зацікавленими сторонами.

Облік надходження товарів за договором доручення

Надходження товарів на оптове підприємство може здійснюватись за договором доручення. Згідно якого одна сторона (повірений) зобов'язується здійснити від імені та за рахунок другої сторони (довірителя) певні юридичні дії.

Таким чином, підприємство оптової торгівлі, що виступає довірителем, відповідно до договору доручення забезпечує іншого суб'єкта підприємницької діяльності (повіреного) коштами, необхідними для виконання доручення з придбання товарів. За виконання своїх обов'язків повірений отримує відповідну плату, розмір та порядок виплати якої зазначається у договорі.

Підтвердження виконання договірних обов'язків повіреним здійснюється шляхом складання звіту довільної форми, до якого додаються всі первинні документи, що засвідчують понесені ним витрати.

Відображення операцій з придбання товарів оптовим підприємством, яке є довірителем та перерахування коштів повіреному, здійснюється за дебетом 377 "Розрахунки з іншими дебіторами". Отримання товарів від повіреного на підставі відповідних документів відображається за дебетом 281 "Товари на складі".

Отриманні товари оптовим підприємством, що є повіреним, обліковуються на позабалансовому субрахунку 025 "Майно в довірчому управлінні". Відображення доходу повіреним від посередницької операції відображається після реалізації товару за кредитом субрахунку 703 "Дохід від реалізації робіт і послуг".

Облік надходження товарів в якості внеску до статутного капіталу

При внесені товарів до статутного капіталу їх первісною вартістю вважається погоджена замовниками (учасниками підприємства) їх справедлива вартість з урахуванням транспортно-заготівельних витрат, суми непрямих податків, які не відшкодовуються оптовому підприємству, інших витрат, що безпосередньо пов'язані з одержанням товарів. Відображення операцій з оприбуткування товарів, одержаних як внесок до статутного капіталу відображається за кредитом субрахунку 46 "Неоплачений капітал".

Облік безоплатно отриманих товарів

Первісною вартістю безоплатно отриманих товарів визнається їх справедлива вартість з урахуванням витрат, що безпосередньо пов'язані з одержанням товарів. Відображення операцій з оприбуткування товарів на безоплатній основі здійснюється за кредитом субрахунку 718 "Дохід від безоплатно одержаних оборотних активів".

 
<<   ЗМІСТ   >>