Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіко-правові основи капітального будівництва

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Які принципові положення розлягаються в основі фінансування капітальних вкладень?

Надання фінансових ресурсів у порядку прямого фінансування капітальних вкладень здійснюється на основі таких принципів: планово-цільового характеру використання; надання коштів у міру фактичного виконання обсягів капітальних вкладень; безповоротний характер наданих ресурсів і контроль за їх цільовим використанням.

Планово-цільовий характер використання фінансових ресурсів при фінансуванні капітальних вкладень означає, що кошти видаються на фінансування тільки тих будов і об'єктів, що включені в плани будівництва, забезпечені необхідною проектно-кошторисною документацією, затвердженою у встановленому порядку, відповідно до якої приймається відповідне рішення про будівництво.

Принцип надання коштів у міру фактичного виконання обсягів будівництва означає, що кошти підрядним та іншим організаціям, що здійснюють будівництво, видаються не під план капітальних вкладень, а в міру його фактичного виконання, підтвердженого відповідними документами (актами, довідками) підрядника, узгодженими з замовником.

Безповоротний характер надання фінансових ресурсів полягає у тому, що виділені на фінансування капітальних вкладень кошти надаються інвесторам без їх повернення в майбутньому.

Контроль за цільовим використанням фінансових ресурсів, що спрямовуються на фінансування капітальних вкладень, здійснюється з боку як суб'єктів, що виділяють відповідні кошти, так і банками. Так, за використанням бюджетних асигнувань і коштів спеціальних позабюджетних фондів контроль здійснюють органи, що виділяють ці кошти, і установи банків.

Контроль за використанням власних коштів інвесторів здійснюють вони самі. У той же час на прохання інвесторів контроль за використанням їх коштів на капітальні вкладення, виконувані підрядниками, можуть здійснювати на договірних умовах і за окрему плату установи банків. У цьому випадку банки можуть перевіряти якість проектно-кошторисної документації на будівельні об'єкти, а також якість виконаних обсягів будівельно-монтажних робіт та їх відповідність у документах, наданих до оплати підрядником.

У чому особливості поворотного методу фінансового забезпечення капіталовкладень?

Поворотний метод забезпечення капітальних вкладень ресурсами передбачає надання інвестору кредитів у тимчасове користування на суворо визначений термін, за плату, на умовах повернення і цільового використання. Кредитування підприємств на капітальні вкладення більш повно відповідає умовам переходу до ринку. Воно повинно стимулювати підприємства до підвищення ефективності капітальних вкладень, здійснюваних за рахунок кредитів банку.

Фінансування і кредитування капітальних вкладень повинно здійснюватися через установи банків. У зв'язку з цим, у відповідних банках повинні концентруватися кошти, що виділяються на фінансування капітальних вкладень. Кошти бюджетів, позабюджетних фондів, а також довгостроковий кредит, що виділяються на фінансування капітальних вкладень, обліковуються в банках на окремих рахунках.

Власні кошти інвесторів, призначені на фінансування капітальних вкладень, зберігаються, як правило, на основних поточних рахунках підприємств. У той же час, на прохання підприємств, на договірній основі й за відповідну плату банки можуть відкривати їм окремі рахунки для обліку надходжень та використання власних коштів, призначених на фінансування капітальних вкладень. Відокремлення в інвесторів власних коштів, що виділяються на фінансування капітальних вкладень, на окремому рахунку, здійснюється та при змішаному фінансуванні, тобто коли поряд із бюджетними асигнуваннями використовуються й відповідні кошти інвесторів.

Кошти, призначені на фінансування капітальних вкладень і обліковані на відповідних рахунках в установах банків, використовуються за цільовим призначенням. Бюджетні асигнування і кошти позабюджетних фондів, виділені на фінансування державних централізованих капітальних вкладень, витрачаються на оплату виконуваних обсягів цих капітальних вкладень під контролем відповідного органу і банку.

Власні кошти інвесторів, призначені на фінансування капітальних вкладень, витрачаються під контролем самого інвестора на оплату розрахункових документів за виконані проектні, будівельно-монтажні й інші роботи, поставлене устаткування й інші витрати, що відносяться до будівництва. Установи банків в обов'язковому порядку не контролюють цільове використання власних коштів інвестора на капітальні вкладення. Проте на прохання інвестора, на договірних засадах і за окрему плату банки можуть здійснювати такий контроль.

При фінансуванні державних централізованих капітальних вкладень за рахунок бюджетних асигнувань і власних коштів інвесторів, крім розділення їх обліку в банку, є особливості й у їх використанні. У цьому випадку спочатку витрачаються власні кошти, а потім — бюджетні асигнування.

 
<<   ЗМІСТ   >>