Повна версія

Головна arrow Менеджмент arrow Антикризовий менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Шляхи підвищення ефективності управління ризиком у підприємстві

Після того, як масштаби та рівень ризику оцінені, ризик-менеджер повинен розглянути можливі заходи та дії, спрямовані на зменшення негативних наслідків ризику та забезпечення його прийнятого рівня.

Перелік заходів з підвищення ефективності менеджменту в умовах ризику наведено на рис. 3.13:

Заходи з підвищення ефективності менеджменту в умовах ризику

Рис. 3.13. Заходи з підвищення ефективності менеджменту в умовах ризику

Залежно від характеру дій та заходів, що проводяться підприємством виділяють:

 • o організаційні методи управління ризиком або методи контролю за рівнем ризику, які передбачають розробку та реалізацію систем недопущення ризику;
 • o економічні методи управління або методи фінансування ризику, суть яких полягає у визначенні джерела коштів для покриття збитків від ризику.

Залежно від того, чиїми силами та за чий рахунок проводяться заходи щодо управління ризиком розглядають:

 • o внутрішні способи оптимізація (зниження) ризику, які реалізуються безпосередньо підприємством та за його рахунок;
 • o зовнішні способи зниження ступеня ризику, які передбачають залучення до процесу управління ризиком торговельного підприємства інших сторін (контрагентів підприємства або професійних страховиків).

Кожне підприємство, виходячи зі специфіки своєї діяльності, обраної маркетингової, цінової, продуктової, фінансової та інших функціональних стратегій, визначає індивідуальну сукупність засобів управління ризиком. Проте, існують і загальні підходи до управління ризиком, які й будуть розглянуті нижче.

Залежно від характеру дій та заходів, що проводяться підприємством виділяють:

 • o організаційні методи управління ризиком або методи контролю за рівнем ризику, які передбачають розробку та реалізацію систем недопущення ризику;
 • o економічні методи управління або методи фінансування ризику, суть яких полягає у визначенні джерела коштів для покриття збитків від ризику.

Залежно від того, чиїми силами та за чий рахунок проводяться заходи щодо управління ризиком розглядають:

 • o внутрішні способи оптимізація (зниження) ризику, які реалізуються безпосередньо підприємством та за його рахунок;
 • o зовнішні способи зниження ступеня ризику, які передбачають залучення до процесу управління ризиком підприємства інших сторін (контрагентів підприємства або професійних страховиків).

Вибір конкретного переліку методів управління ризиком залежить від ступеню ризику, який притаманний діяльності конкретного торговельного підприємства, також від ризик-позиції його керівництва.

Ефективний ризик-менеджмент потребує застосування системи методів управління ризиком, до складу якої повинні входити два-три організаційних методи та не менше одного економічного методу.

Тільки така система протидії ризику є ефективною та забезпечує дійсний захист підприємства від наслідків ризику.

Сукупність методів (можливих дій та заходів) щодо управління ризиком прийнято поділяти на кілька груп (рис 3.13).

Перелік найбільш доцільних до реалізації методів управління ризиком залежно від рівня та ймовірності прояву ризику наведений у табл. 3.5.

Організаційні методи контролю за ризиком передбачають впровадження в практику діяльності підприємства системи заходів, що спрямовані на недопущення виникнення ризикових подій або мінімізацію їх наслідків для підприємства.

Класифікація методів управління ризиком

Рис. 3.13. Класифікація методів управління ризиком

До групи організаційних методів контролю за ризиком та його зниження входять такі методи.

Відхилення (або уникнення) ризику

Цей метод управління ризиком передбачає відмову від певного управлінського рішення (господарської операції, проекту), якщо рівень його ризикованості не прийнятний для підприємства. Цей метод боротьби з ризиком носить радикальний характер, проте в практиці фінансового менеджменту використовується відносно рідко. Це пояснюється тим, що відмовляючись від певного роду діяльності, операцій або проектів, підприємство втрачає в повному обсязі і прибутки, які могли бути отримані.

Приклади уникнення ризику:

 • o відмова від здійснення господарських операцій, ризик яких є надмірно високим та обтяжливим для підприємства;
 • o відмова від застосування банківських кредитів та позик в умовах несприятливої для підприємства кон'юнктури фінансового ринку;

Таблиця 3.5

Можливі рішення щодо вибору методу управління ризиком

Рівні збитків

Імовірність збитків

Близька до нуля

Низька

Невелика

Середня

Велика

Близька до одиниці

Незначні

Прийняття ризику

Прийняття ризику або створення запасів чи резервів

Малі

Створення резервів, запасів, фондів

Помірні

Створення резервів, запасів

Зовнішнє страхування чи розподіл ризику

Уникнення ризику

Середні

Зовнішнє страхування чи розподіл ризику

Уникнення ризику

Великі

Зовнішнє страхування чи розподіл ризику

Уникнення ризику

Катастрофічні

Зовнішнє страхування чи розподіл ризику

Уникнення ризику

 • o відмова від будь-якої інвестиційної діяльності заради підтримання високої платоспроможності підприємства;
 • o відмова від укладання угод з іноземними постачальниками у зв'язку з постійною зміною митного законодавства;
 • o відмова від авансових оплат постачальникам або реалізації на умовах відстрочки платежу споживачам підприємства тощо.
 
<<   ЗМІСТ   >>