Повна версія

Головна arrow РПС arrow Регіональна економіка

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Страхові послуги

За даними Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України страховий ринок у 2010 р. був представлений більш ніж 400 страховими компаніями, у тому числі 50 страховиками, які здійснюють страхування життя, та 350 страховиками, які здійснюють інші види страхування.

Загальна (валова) сума страхових премій, отриманих за 2010 р., становила понад 15 млрд грн, а обсяг премій зі страхування життя сягнув величини більше ніж 500 млн грн.

Першим 50 страховикам з ризикових видів страхування належить більше 80 % зібраних премій. Першим 10 страховикам життя - більше 90 % премій, зібраних всіма компаніями, що страхують життя. Зазначене вище свідчить, що на страховому ринку спостерігається значний рівень конкуренції.

Останні роки на страховому ринку України спостерігаються процеси концентрації капіталів та об'єднання страховиків на основі поєднання комерційних, фінансових інтересів. Головними економічними перевагами цих перетворень є: позитивний ефект масштабу, консолідація відносно позицій на ринку, поліпшений доступ до капіталу і людських ресурсів, забезпечення клієнтів послугами ризик-менеджменту. Як приклад наведемо страхові групи "Гарант", "Універсальна", "TAC", які займаються цими операціями.

Серед страхових компаній найбільші обсяги зібраних премій та страхові виплати мають такі: "Аванте", "Оранта", "НОВА", "Гарант-Авто", "Земська страхова компанія", "Еталон", "Лемма", "АСКА" та багато інших.

Страхові послуги отримали найбільше поширення в столичному регіоні, а також у межах високорозвинених індустріальних областей (Дніпропетровська, Донецька, Луганська, Харківська). Найбільші доходи страхових організацій спостерігались у столиці нашої держави (800-1200 грн на 1 особу) і в Харківській області та в решті індустріально розвинених областей України (100-500 грн на 1 особу): Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій областях, а також на Одещині, Миколаївщині, Івано-Франківщині. У структурі страхових послуг цих областей переважає добровільне майнове страхування, а також страхування відповідальності.

Для оптимізації надання страхових послуг в Україні доцільно здійснити такі заходи: розширити місткість страхового ринку, підвищити його капіталізацію, розробити заходи для розвитку перестрахування та співстрахування, розробити механізми надання страхового захисту різним категоріям клієнтів (як корпоративним, так і індивідуальним, враховуючи мотивацію споживачів страхових послуг).

З огляду на соціальну спрямованість страхової справи повинні одержати чіткі перспективи розвитку страхування життя, обов'язкове медичне страхування із прийняттям відповідних законів. Саме такі види страхування важливі і для держави, оскільки, підвищуючи забезпечення населення, вони водночас створюють потужні фінансові резерви для здійснення довгострокових інвестиційних програм. Страховий сектор повинен надавати види послуг, що будуть доповнювати державні соціальні програми.

Перспективи розвитку страхової справи в Україні потребують радикальних змін і в системі підготовки та забезпечення страхових організацій висококваліфікованими кадрами, особливо необхідні андерайтери, експерти.

Для зміцнення вітчизняного ринку страхових послуг необхідно на концептуальному рівні чітко визначити роль та місце інституту страхування в державній політиці на довгострокову перспективу, привести страхове законодавство до міжнародних вимог, адаптувати його до нормативів, що застосовуються у світовій практиці (зокрема прийняти закон, який базуватиметься на досвіді страхових ринків провідних європейських країн та відповідатиме стану розвитку нашої держави).

 
<<   ЗМІСТ   >>