Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Міжнародні фінанси

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Система міжнародних фінансів Предмет вивчення науки про міжнародні фінанси Система міжнародних фінансів та її функції Суб'єкти міжнародних фінансів Міжнародні фінанси у сучасному світовому господарстві Міжнародна фінансова політика Глобалізація світового фінансового середовища. Світові фінансові кризи Сутність, виміри та форми прояву фінансової глобалізації Наслідки фінансової глобалізації Світові фінансові кризи Заборгованість у системі міжнародних фінансів Сутність, структура, наслідки існування зовнішнього боргу та основні показники вимірювання зовнішнього боргуПоказники вимірювання зовнішнього боргу Міжнародні валютно-кредитні і фінансові організації у сфері управління зовнішнім боргомХарактеристики Лондонського та Паризького клубів кредиторів Реструктуризація зовнішнього боргу в системі методів управління зовнішнім боргом Світова валютно-фінансова система та етапи її еволюції Елементи валютно-фінансової системи Етапи формування світової валютної системиЕтапи світової валютної кризи Європейська валютна система Фінансова і монетарна політика європейського валютного союзу Валютно-фінансова конвергенція як передумова створення Європейського валютного союзу Монетарні і фіскальні аспекти інтеграції в межах Європейського валютного союзуСтруктура Європейської системи центральних банків Роль євро у міжнародній валютно-фінансовій системі Міжнародні розрахунки та їх організаційні засади Економічні основи міжнародних розрахунків та їх організаційні засади Порівняльна характеристика основних форм міжнародних розрахунків Недокументарні форми міжнародних розрахунків Авансова форма розрахунків Розрахунки за відкритим рахунком Документарні форми міжнародних розрахунків Інкасо Документарний акредитивВиди акредитивів у міжнародній практиці Платіжний баланс країн світу Платіжний баланс як інструмент міжнародно-фінансового аналізу Методика складання платіжного балансу та класифікація його статей Методичні підходи МВФ до формування платіжного балансу Організаційні основи складання платіжного балансу України Сучасні тенденції врівноваження платіжних балансів країн світу Аналіз основних показників платіжних балансів провідних країн світу Світовий фінансовий ринок та його структура Фінансові ресурси світового господарства та механізм їх перерозподілу Міжнародні фінансові активи та їх властивості Міжнародні валютно-фінансові потоки Світовий фінансовий ринок. Сутність і структура Моделі фінансового ринку Особливості державного регулювання фінансового ринку Офшорні банківські центри Міжнародні фінансові центри Валютні ринки та валютні операції Поняття, функції та структура валютного ринку Суб'єкти та види валютних ринків Організаційні засади функціонування ринку "форекс" Валютні операції як інструменти валютного ринку Міжнародний фондовий ринок Сутність, значення та сучасні тенденції розвитку міжнародного фондового ринку Регулювання міжнародного ринку цінних паперів Особливості функціонування міжнародного ринку титулів власності Міжнародний ринок боргових зобов'язань Фондові біржі на світовому фондовому ринку Міжнародний ринок банківських кредитів Міжнародний кредит як економічна категорія Форми міжнародного кредиту Основи організації міжнародного кредитування Міжнародний лізинг Міжнародний факторинг Міжнародний форфейтинг Сек'юритизація міжнародних кредитів Міжнародний ринок дорогоцінних металів Значення і роль золота у міжнародній валютній системі Сутність, класифікація та особливості функціонування ринку золота Характеристика операцій із золотом та особливості проведення "золотих" аукціонів Ринок банківських металів в Україні Міжнародний ринок похідних цінних паперів (деривативів) Поняття, еволюція розвитку, функції та учасники міжнародного ринку деривативів Характеристика похідних фінансових інструментів Форвардні операції Операції "своп" Ф'ючерсні контракти Опціони Фінанси транснаціональних корпорацій ТНК: класифікація й види Фінанси і фінансова політика ТНК Джерела фінансування ТНК Внутрішні фінансові ресурси транснаціональних корпорацій Зовнішні джерела фінансування транснаціональних корпорацій Міжнародна банківська справа Розвиток міжнародної банківської діяльності Сучасні тенденції в міжнародній банківській справі Банківська система України на тлі міжнародних тенденцій Основи банківського нагляду та регулюванняВимоги до капіталу Врахування ризику ліквідностіКорпоративне управління Міжнародне оподаткування Сутність та еволюція податкових систем світу Міжнародні податкові відносини і уникнення подвійного оподаткування Специфіка податкових систем країн світу Офшорні зони і креативний облік Міжнародне страхування Міжнародний досвід функціонування страхових ринків Тенденції розвитку міжнародного страхового ринку Місце і роль страхування в інвестиційному процесі та залученні іноземних інвестицій Міжнародне перестрахування як необхідний елемент залучення українського страхового ринку в міжнародні ринки страхування і перестрахування Україна у світовому фінансовому середовищі Еволюція та сучасні тенденції розвитку валютного ринку України Ринок банківських металів в Україні Оцінка позицій платіжного балансу України Зовнішнє фінансування української економіки Аналіз тенденцій зовнішньої заборгованості України Співробітництво України з Міжнародним валютним фондом
 
>>