Повна версія

Головна arrow Банківська справа arrow Банківські операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

КАСОВІ ОПЕРАЦІЇ БАНКІВ

 • • Організація касової роботи в установах банків.
 • • Порядок приймання банками готівки.
 • • Порядок видавання готівки установами банків.
 • • Визначення платіжності банкнот і монет.
 • • Опрацювання, формування і пакування готівки.

Список рекомендованих джерел і літератури

 • 1. Банківська справа / За ред. Р. І. Тиркала. - Тернопіль: Карт-бланш, 2001. -316 с.
 • 2. Банківські операції: Підручник / А. М. Мороз, М. І. Савлук, М. Ф. Пуховкіна та ін.; За ред. А. М. Мороза. - К.: КНЕУ, 2002. - 476 с.
 • 3. Інструкція про касові операції в банках України: Постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р., зі змінами і доповненнями.
 • 4. Операції комерційних банків: Навч. посібник / Р. Коцовська, В. Римаківська, Г. Табачук, Я. Грудзевич, М. Вознюк: - К.: Алерта; Львів: ЛБІ НБУ, 2003. - 500 с.
 • 5. Ринок фінансових послуг: Теорія і практика: Навч. посібник. - К.: ЦУЛ, 2002.-616 с.

Глосарій

Касове обслуговування – це надання послуг із приймання, видавання та обміну готівки.

Касові документи – документи, за допомогою яких оформляються операції з готівкою та банківськими металами.

Організація касової роботи в установах банків

Касове обслуговування – це надання послуг із приймання, видавання та обміну готівки. Ці послуги мають важливе значення як для банків, так і для їхніх клієнтів. Адже банки таким чином збільшують свої грошові резерви, забезпечують зростання своїх доходів за рахунок комісійної плати за проведення операцій із готівкою.

Касове обслуговування клієнтів банками проводиться лише після одержання ліцензії Національного банку України. Порядок і вимоги щодо здійснення банками касових операцій в Україні регулюються такими нормативними документами:

 • - Інструкцією про касові операції в банках України (постанова № 337 Правління НБУ від 14.08.2003 р.);
 • - внутрішніми положеннями банку про організацію роботи щодо здійснення касових операцій.

Відповідно до вищезазначених документів касове обслуговування клієнтів та опрацювання готівки в установах банку здійснюється в операційних касах (прибуткових, видаткових, прибутково-видаткових касах, касах перерахування, вечірніх касах тощо), розташованих у касовому вузлі. Касовий вузол складається із внутрішніх приміщень, касового залу для перебування клієнтів та боксу інкасації.

До внутрішніх приміщень касового вузла належать:

 • - сховище цінностей;
 • - приміщення завідувача каси;
 • - кабіни касирів;
 • - приміщення для перерахування банкнот і монет;
 • - приміщення для приймання-передавання цінностей інкасаторам та інші приміщення.

Слід зазначити, що перелік потрібних приміщень касового вузла, визначається керівником банку залежно від специфіки роботи банку. Приміщення касового вузла повинні бути ізольовані від інших приміщень банку. Водночас керівники банку зобов'язані забезпечити максимально надійний захист приміщень, у яких здійснюються касові операції.

Робочі місця касових працівників, які здійснюють приймання готівки, повинні бути обладнані приладами для контролю захисних елементів банкнот і таким чином обладнані, щоби клієнт міг спостерігати за перерахуванням готівки.

Чисельність касових працівників, а також потребу встановлення банкоматів банк визначає самостійно. До роботи з готівкою та іншими цінностями допускаються ті працівники, які склали залік щодо знання вимог Інструкції про касові операції в банках України та внутрішніх положень банку про організацію роботи із здійснення касових операцій у межах тих питань, що належать безпосередньо до їхніх функціональних обов'язків.

 
<<   ЗМІСТ   >>