Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Порядок складання, розгляду та затвердження Державного бюджету на наступний рік

Порядок розгляду та прийняття Державного бюджету на наступний фінансовий рік регламентовано положеннями розділу II Бюджетного кодексу та розділу 9 Регламенту Верховної Ради України.

Процес прийняття бюджету на наступний бюджетний період починається після затвердження Верховною Радою звіту про виконання бюджету за минулий рік. Розглянемо порядок складання, розгляду на сесіях Верховної Ради та затвердження бюджету України.

Організаційні заходи складання проекту Державного бюджету

Повноваження органів виконавчої влади щодо складання проекту Державного бюджету. Кабінет Міністрів України розробляє проект закону про Державний бюджет України.

Міністр фінансів України:

 • - відповідає за складання проекту закону про Державний бюджет України;
 • - визначає основні організаційно-методичні засади бюджетного планування, які використовуються для підготовки бюджетних запитів і розроблення пропозицій проекту Державного бюджету України.

Основні етапи складання Державного бюджету за строками У липні місяці:

- Міністр фінансів на основі макроекономічних показників визначає обсяг доходів і витрат для підготовки пропозицій проекту Державного бюджету.

Для цього Міністерство фінансів України розробляє і доводить до головних розпорядників бюджетних коштів інструкції щодо підготовки бюджетних запитів.

Бюджетний запит - документ, підготовлений розпорядником бюджетних коштів, що містить пропозиції з відповідними обгрунтуваннями щодо обсягу бюджетних коштів, необхідних для його діяльності на наступний бюджетний період. Форму бюджетного запиту наведено у додатку В.

 • - Головні розпорядники розробляють бюджетні запити, аналізують проекти кошторисів.
 • - Міністерство фінансів аналізує отримані від головних розпорядників бюджетних коштів бюджетні запити та пропозиції щодо обсягів витрат і визначає їх відповідність схваленим Основним напрямам бюджетної політики.

У серпні місяці:

 • - На основі аналізу бюджетних запитів Міністерство фінансів України до 15 серпня готує проект закону про Державний бюджет для надання його на розгляд Кабінетом Міністрів України.
 • - До 15 серпня повинні бути офіційно оприлюднені Закони України, які впливають на формування доходної та видаткової частини бюджетів. В іншому разі норми відповідних законів, що впливають на формування доходної та/або видаткової частини бюджетів, застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, наступного за плановим.
 • - Не пізніше 22 серпня проект закону про Державний бюджет України повинен бути опублікований в газеті "Урядовий кур'єр".

У вересні місяці:

- Кабінет Міністрів України приймає Постанову про схвалення проекту Закону і подає його до 15 вересня до Верховної Ради, а саме - у Комітет з питань бюджету.

Разом із проектом Закону подаються матеріали, перелік яких визначений статтею 38 Бюджетного кодексу України, а саме:

 • 1) Пояснювальна записка до проекту закону про Державний бюджет України, яка повинна містити:
  • - інформацію про економічне становище держави та основні прогнозні макропоказники економічного і соціального розвитку України на наступний бюджетний період;
  • - оцінку надходжень доходів та інших коштів (позик);
  • - пояснення до основних положень проекту Державного бюджету України та проекту закону про Державний бюджет України, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків на виконання функцій, програм у розрізі територій;
  • - інформацію щодо врахування Основних напрямів бюджетної політики на наступний бюджетний період та пропозицій Верховної Ради України до них;
  • - аналітичні дані, розрахунки з обгрунтуваннями особливостей міжбюджетних взаємовідносин (обсягу доходів та видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів; розрахунки обсягів субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам);
  • - інформацію щодо обсягів державного боргу;
  • - прогноз основних макропоказників економічного і соціального розвитку України, показників зведеного бюджету України за основними видами доходів, видатків та фінансування на наступні три бюджетні періоди.
 • 2) Прогнозні показники зведеного бюджету України відповідно до бюджетної класифікації, а також зведений баланс фінансових ресурсів України.
 • 3) Перелік пільг з податків, із розрахунком втрат доходів бюджету від їх надання.
 • 4) Показники видатків Державного бюджету України, необхідних для завершення довгострокових програм.
 • 5) Зобов'язання з державному боргу, державним гарантіям, включаючи суми на обслуговування державного боргу на поточний і наступний періоди.
 • 6) Перелік інвестиційних програм на наступний бюджетний період, під які можуть надаватися гарантії Кабінету Міністрів України.
 • 7) Доповідь про хід виконання Державного бюджету України у поточному бюджетному періоді.
 • 8) Проекти кошторисів усіх державних цільових фондів.
 • 9) Пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту Державного бюджету України.
 • 10) Інші матеріали, обсяг і форму яких визначає Кабінет Міністрів України.

За результатами обговорення Верховна Рада України протягом 5 днів приймає рішення про прийняття закону на розгляд або його відхилення. Рішення приймається з урахуванням відповідності проекту Основним напрямам бюджетної політики, що були прийняті в червні місяці.

У разі відхилення проекту закону про Державний бюджет України Кабінет Міністрів України зобов'язаний у тижневий термін з дня набрання чинності рішенням про відхилення подати проект закону про Державний бюджет України на повторне подання. Міністр фінансів України повторно подає проект закону про Державний бюджет України не пізніше трьох днів після його повторного подання до Верховної Ради України.

Після прийняття до розгляду проекту Закону не пізніше 1 жовтня, він розглядається народними депутатами в комітетах, депутатських фракціях, групах.

За результатами цих обговорень до 1 жовтня подаються пропозиції до законопроекту. Ці пропозиції повинні відповідати певним умовам.

Вимоги до пропозицій:

 • - пропозиції щодо збільшення видатків Державного бюджету повинні містити джерела покриття цих видатків;
 • - пропозиції щодо зменшення доходів Державного бюджету повинні містити джерела компенсації втрат доходів, або види та обсяги видатків, які підлягають скороченню;
 • - жодна пропозиція не повинна призводити до збільшення державного боргу;
 • - пропозиції не повинні змінювати прогноз податкових надходжень, крім випадків, якщо виявлені неточності в розрахунках.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету разом із уповноваженими представниками Кабінету Міністрів України розглядає пропозиції до проекту Закону і до 15 жовтня приймає відповідне рішення у вигляді Висновків та пропозицій. Показники, що містяться у Висновках та пропозиціях до проекту закону про Державний бюджет України, мають бути збалансованими.

Висновки та пропозиції до проекту Закону поширюються серед народних депутатів України за 2 дні до розгляду проекту Державного бюджету в першому читанні на пленарному засіданні Верховної Ради України.

 
<<   ЗМІСТ   >>