Повна версія

Головна arrow Політологія arrow Соціально-правові основи інформаційної безпеки

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сутність інформаційної безпеки держави, суспільства та громадян. основні загрози національній безпеці України в інформаційній сфері Інформація, інформаційні відносини, діяльність, ресурси і суверенітет. Інформаційна безпека держави, суспільства та його громадян Завдання, об'єкти посягань та форми проведення інформаційних війн Види, методи, сили і засоби спеціальних інформаційних операцій та актів зовнішньої інформаційної агресіїСили та засоби проведення СЮ та АЗА Чинники ескалації загроз і небезпек в інформаційно-ідеологічній сфері: їх джерела та сутність Історія та сучасний стан інформаційного протиборства Небезпеки інформаційного простору для особистості Спеціальні інформаційні операції в економічному протиборстві Основні функції суб'єктів системи забезпечення інформаційної безпеки України Організаційні особливості розробки і реалізації державної інформаційної політики в умовах інформаційно-психологічного протиборства Особливості оперативної обстановки у сфері державного управління, інтегрованого в інформаційне суспільство Загальна характеристика тенденцій у процесах світової глобалізації і завдання інформаційно-аналітичних і наукових установ держави Зміни в масовій та індивідуальній свідомості громадян у ставленні до інформаційно-аналітичного і наукового забезпечення державного управління в умовах глобальної інформатизації Інформаційно-психологічне протиборство навколо визначення правового суб'єктивного статусу ТНК у міжнародних відносинах Особливості функціональних можливостей використання новітніх інформаційних технологій у процесі державного управління Якісні зміни в методиці та змісті інформаційної діяльності державного управління в інформаційному суспільстві Принципи політики проведення інформаційно-аналітичними підрозділами органів державного управління у сфері безпеки ЗМІ заходів протидії АЗА і СІО в умовах інформаційно-психологічного протиборства. Сутність "інформаційно-аналітичного забезпечення" державного управління у сфері безпеки Сутність "державного управління у сфері безпеки" як споживача інформаційно-аналітичного продукту Інформаційно-аналітичне і наукове забезпечення заходів протидії спеціальним інформаційним операціям та актам зовнішньої інформаційної агресії Визначення поняття "організація інформаційного і аналітико-прогностичного забезпечення" Організація Визначення цілі та завдання інформаційно-аналітичного забезпечення (ІАЗ) Інформаційно-аналітичне забезпечення як основа для прийняття рішень у внутрішній та зовнішній політиці щодо протидії АЗА і СІО Спільні та відмінні риси операційної роботи в ІАЗ і науково-дослідної діяльності Сучасні вимоги до характерних рис організації інформаційно-аналітичного забезпечення як елемента управлінської діяльності Принципи організації сучасної інформаційно-аналітичної діяльності Особливості процедур та операційних етапів інформаційно-аналітичної роботи, їх цілі, завдання, зміст, кінцевий результат Інформаційна робота Аналітична робота Основні методичні рекомендації щодо проведення інформаційно-аналітичних і наукових досліджень процесів в умовах інформаційно-психологічного протиборства "Оперативна обстановка" - основний об'єкт інформаційно-аналітичного дослідження Методика оцінки і класифікації міждержавних (міжнародних) правовідносин в умовах геостратегічного протиборства Методика оцінки ворожих і агресивних дій учасників інформаційно-психологічного протиборства Методика оцінки та класифікації джерел АЗА Теоретико-правові та оперативно-прикладні аспекти парадигми інформаційного протиборства у ХХІ столітті Гносеологічні корені та антологія процесу у формуванні концептуальних основ сучасної парадигми інформаційно-психологічної війни Оцінка тенденцій в сучасній оперативній обстановці Сучасна парадигма історичного досвіду в сфері інформаційно-психологічної війни Сполучені Штати Америки Метою інформаційної війни на державному рівні Військовий рівень реалізації концепції ІВ Особливості чинників впливу на визначення виконавчих суб'єктів у Інформаційних війнах, їх цілей, завдань та об'єктів враження Характеристика виконавчих суб'єктів Концепція "інформаційного стримування" Європейський союз: особливості концептуального підходу Федеративна Республіка НімеччиниФонди політичних партій Французька Республіка Загальна характеристика системи забезпечення національної безпекиІнститут вищих досліджень в галузі національної оборони Характеристика чинників формування концептуального підходу до забезпечення безпеки французького суспільства в інформаційно-психологічній сфері Королівство Швеції Китайська Народна Республіка Характерні риси геополітики конфуціанської цивілізації та особливості її впливу на формування оперативної обстановки у сфері інформаційно-психологічного протиборства Сутність ідеології сучасної стратегії національного розвитку Китаю Національні інтереси КНР і стратегія національної безпеки Позиція і практична політика КНР у сфері військової безпеки в Східній Азії Розвідувальна спільнота Китаю Організаційно-правові аспекти формування концептуального підходу до безпеки Китаю у сфері сучасного інформаційно-психологічного протиборства Республіка Індія Ісламська Республіка Пакистан Російська Федерація Шляхи вдосконалення системи забезпечення національної безпеки України в інформаційній сфері
 
>>