Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка доцільності відволікання коштів у дебіторську заборгованість торговельного підприємства

За даними табл. 1, 2 оцінити доцільність відволікання коштів у дебіторську заборгованість підприємства. Чи доцільно за таких умов розширювати практику кредитування покупців?

Таблиця і

Інформація про обсяг дебіторської заборгованості

Показники

На На На 01.01 1 01.04 1 01.07

Розрахунки з дебіторами:

• за товари та послуги, строк сплати яких не настав

5881,4

7528

1054

• за товари та послуги, строк сплати яких настав

941

1317

1396

Таблиця 2

Додаткова інформація

Показники

І квартал

П квартал

Загальний обсяг товарообороту, тис. грн

112001

116481

Частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту, %

10,1

14,1

Рівень рентабельності товарообороту, %

5,61

4,488

Середньозважена вартість капіталу, % річних

14,1

14,4

Коефіцієнт непогашення та списання на збитки простроченої дебіторської заборгованості

0,01

0,02

Розв'язок

  • 1. Розрахунок середнього обсягу дебіторської заборгованості І квартал:
    • (5881,4+941)+(7528+1317)

ДЗівд =--~-- = 7833,7 тис. грн.

II квартал;

— 7528 + 1317 + 1054 + 1396

Д31]кв =---= 5647,5 тис. грн.

2. Розрахунок додаткових прибутків, отриманих у результаті надання споживчого та комерційного кредиту (ДП):

І квартал:

ТОивЧасткаТОы РентТОы ы 100 100

112001-10.1 5,61

=---= 634,61 тис. грн,

100 100 Ґ

де ТОкв - загальний обсяг товарообороту у 1 кварталі; ЧасткаТОкв -частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту у

I кварталі;

РентТОкв - рентабельність товарообороту у І кварталі. // квартал:

= ТОш • Частка ТОПкв РентТО^ _

Пкв 100 100

116481-14,1 4,488

=---= 737,1 тис. грн,

100 100 г

де ТОкв - загальний обсяг товарообороту у II кварталі; ЧасткаТОм - частка товарообороту, що реалізується на умовах споживчого та комерційного кредиту у

II кварталі.

РентТО]кв - рентабельність товарообороту у II кварталі.

3. Розрахунок додаткових витрат внаслідок відволікання коштів у дебіторську заборгованість (ДВ):

/ квартал:

— WACC^/VSO JPim'90 ,

Дві" - Д3 • 365 * Гоїкв . ЧасткаТОь, 1100

. ,ДЗпРпочІк* + Д3пРкШв ч у

„ 7R33 7 14'1/10° 7833'7'90 , ' 365 112001 10,1/100

+ (941 + 131?) .о,01 = 199,9 тис . грн, 2

де W4CG" - середньозважена вартість капіталу у І кварталі, % річних;

ДЗпрпочШ -обсяг простроченої дебіторської заборгованості

на початок І кварталу; ДЗпркьье -обсяг простроченої дебіторської заборгованості

на кінець І кварталу; Кнтке -коефіцієнт непогашення та списання на збитки

простроченої дебіторської заборгованості у

1 кварталі.

// квартал:

ПВ =Тз ^СС1Ья/100 ,

365 ТО^-ЧасткаТО^/Ш

І(ДЗ"Ртчі]к„+ДЗпрм.„ЛГ 14,4/100 + ^ ї-' нШхв = 5647,5--^—

„ 5647,5-90 (1317 + 1396)

де ^ССц" -середньозважена вартість капіталу у II кварталі, % річних;

Д3пр„0чї1кв - обсяг простроченої дебіторської заборгованості на

початок II кварталу; ДЗпркШкв - обсяг простроченої дебіторської заборгованості на

кінець П кварталу; Кнтхкв -коефіцієнт непогашення та списання на збитки

простроченої дебіторської заборгованості У

II кварталі.

4. Чистий ефект від відволікання коштів у дебіторську заборгованість (ЧЕ): І квартал:

ЧЕ]кв=ДП]кв-ДВив =634,61-199,9 = 434,71 тис.грн. її квартал:

ЧЕі]кв = ДП]]кв - ДВ]Ьсв = 737,1 -96,08 = 641,02 тис. грн.

5. Кредитування покупців є економічно виправданим?

Так, оскільки чистий ефект від відволікання коштів у дебіторську заборгованість в обох кварталах мас додатне значення.

6. Практику кредитування покупців доцільно розширювати?

Так, оскільки чистий ефект від відволікання коштів у дебіторську заборгованість у II кварталі порівняно з І кварталом збільшився.

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>