Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Організація та планування діяльності туристичних підприємств

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Планування ключових фінансових показників

Для виявлення фінансового стану підприємства недостатньо тільки зведення балансу, прогнозування руху готівки, прибутків та видатків фірми. Необхідно прорахувати інтегральні фінансові показники діяльності підприємства, якими вважаються три типи показників:

  • o Ліквідності;
  • o Активності
  • o Прибутковості.

Особливою увагою користуються дані показники в інвесторів, банкірів, а також фірм-партнерів.

Показники ліквідності

Ліквідність - це спроможність підприємства віддавати свої короткотермінові кредити.

Виділяють два основних види показників ліквідності:

  • o Загальний коефіцієнт покриття,
  • o Коефіцієнт абсолютної ліквідності,

Загальний коефіцієнт покриття виражає співвідношення між текучими активами фірми і її текучими зобов'язаннями:

тг твк

= Кп,

тг твк

пас

тг твк o і o

де ка - текучі активи фірми;

тг твк o і o

А пас - текучі пасиви фірми

Мінімальне співвідношення становить одиницю, в противному випадку фірму визнають неплатоспроможною. Оптимальне значення ліквідності становить від 2 до 2,5.

Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує співвідношення між найбільш ліквідною частиною текучих активів (грошей в касі, на банківському рахунку, цінних паперів) і текучими пасивами:

тг твк о

Кл = 1,

тг твк

де 3 - товарно-матеріальні запаси

Оптимальне значення коефіцієнта абсолютної ліквідності становить більше 0,2.

Показники активності (оборотності)

Виділяється чітко три показники, що характеризують степінь використання підприємством своїх ресурсів:

  • 1. оборот основних засобів;
  • 2. оборот рахунків до оплати;
  • 3. оборот товарно-матеріальних запасів.

Показник оборотності основних засобів визначається співвідношенням чистих продаж до вартості основних фондів [21, с. 211]:

Оос = ^, ОсЗ

де Пр - чисті продажі фірми ОсЗ - основні засоби фірми

Оборот рахунків до оплати визначається як співвідношення величини продаж в кредит до оплати (дебіторської заборгованості). Чим вищий показник, тим коротший час між продажою і надходженням готівки.

Коро = -, Ср

де Коро - оборот рахунків до оплати; Пр - чисті продажі в кредит

Показник обороту товарно-матеріальних запасів використовується для виміру швидкості проходження виробничого циклу формування туристичного туру чи іншої послуги до моменту продажі цього туру. Даний показник вимірюється, як:

ТМЗоб = ^, З

де ТМЗоб - оборот товарно-матеріальних запасів; Спрод. - вартість проданих товарів

Показники прибутковості

Цими показниками вважаються: прибуток балансовий, валовий прибуток, чистий прибуток, рентабельність, що вже розглядались вище. А тепер розглянемо наступні показники, які також харектеризують фінансову стабільність підприємства.

Коефіцієнт чистого прибутку, що визначається за формулою

Кп =И-, Пр

де Кп - коефіцієнт чистого прибутку; П - чистий прибуток підприємства

Чистий прибуток на вкладені інвестиції:

Коб =-^-,

де Коб - оборот на вкладений капітал

Чистий прибуток на власний капітал:

д = 77 ,

Ка - Кпас

де Д - чистий дохід на акціонерний (власний) капітал

Показники використання фінансового важеля

Ці показники використовуються для визначення можливості підприємства збільшити свою прибутковість за допомогою кредиту. Спочатку розглянемо показник заборгованості, що визначається як:

тг заг

Кборг = -^

± тг заг

Ка

Якщо показник заборгованості менший від одиниці, то така фірма не може більше брати в кредит.

Наступним розглянемо показник покриття процентів. Він визначає можливість підприємства виплачувати проценти за кредит. Цей показник визначається співвідношенням валових прибутків підприємства до затрат на виплату процентів.

рпп=М,

3%

де ВД - валовий дохід підприємства 3% - затрати на виплату процентів

Комплексні показники

Велика кількість фінансистів працюють над визначенням інтегрального показника, який буде індикатором загального фінансового становища підприємства. Одним з перших такий показник розробив Є. Альтман і назвав його 2-показником. Сьогодні цей показник застосовують для виміру можливості банкрутства фірми. Для підрахунку 2-показника використовуються коефіцієнти Альтмана.

2 = 6.51X1 + 3.26X2 + 6.76X3 + 1.05X4

тг твк тг твк Х1_ а_ пас

ту заг

X 2 .1*1,

-рзаг

вз

де X Рез - сума резервів фірми РІТ - загальні резерви фірми

X 3 = Ж

ту* 3<32

х 4 = Сак^

 
<<   ЗМІСТ   >>