Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Ділова українська мова

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Документація особового складу

 • 1. Заява про прийняття на роботу.
 • 2. Автобіографія.
 • 3. Характеристика.
 • 4. Наказ про особовий склад.
 • 5. Контракт з найму на роботу; трудовий договір.
 • 6. Резюме.

Заява про прийняття на роботу

ЗАЯВА - це публічне офіційне повідомлення в усній або письмовій формі, в якому викладається певне прохання.

Розрізняють заяви від організацій і установ та особисті заяви.

В особистій заяві реквізити рекомендується розміщувати у такій послідовності:

 • 1) праворуч на останній третині рядка пишуть назву організації або установи, куди подається заява; прізвище, ініціали керівної особи;
 • 2) нижче колонкою викладають відомості про того, хто подає заяву: посада, місце роботи, прізвище, ім'я, по батькові, домашня адреса; .
 • 3) ще нижче, посередині рядка, пишеться слово ЗАЯВА;
 • 4) через один рядок з абзацу й великої літери починається текст заяви, в якому чітко викладається прохання з коротким його обґрунтуванням.
 • 5) під текстом з нового рядка пишуть перелік додатків із зазначенням кількості сторінок;
 • 6) ліворуч ставиться дата, праворуч - підпис особи, котра писала заяву (підписувати слід чітко і розбірливо).

Варто пам'ятати: під час написання тексту заяви спостерігаються варіанти в таких деталях оформлення: прізвище керівника установи або закладу, до якого звертаються із заявою, може вказуватися або не вказуватися; серед даних про освіту особи, котра звертається із заявою, номер і серія паспорта ставляться лише тоді, коли у заяві йдеться про виплату грошей; перелік документів, що додаються, може починатися словами: До заяви додаю (тоді назви доданих документів ставляться у знахідному відмінку: довідку, автобіографію), може починатися словами: До заяви додаються такі документи (далі назви документів у називному відмінку) або словом Додаток; 1...; 2...; 3....

У тексті заяви, коли є кілька паралельних способів висловлення, вибирайте найточнішу граматичну форму, наприклад: вживайте тільки потрібний відмінок іменників чоловічого і жіночого роду при звертанні, необхідне закінчення (-ові, -еві, -єві; -у, -ю), належний порядок слів за загального змісту речення (без спеціального наголошення окремих його елементів).

За аналогічною схемою складають і інші заяви з кадрових питань, але ці документи мають певні особливості щодо написання деяких реквізитів: адресуючи їх до тієї організації, в якій працює автор, не треба зазначати домашню адресу, а достатньо назвати посаду і місце роботи (структурний підрозділ).

Зразок

РЕКТОРОВІ Українського державного університету харчових технологій гр.__

(прізвище, Ім'я, по батькові)

Адреса місця проживання_

 • (поштовий Індекс)
 • (район проживання у м. Києві) ЗАЯВА

Прошу прийняти мене на роботу в університет на посаду:___

(вказати

назву посади, кафедри, відділу чи іншого підрозділу,

з якого часу, на який термін,

на яких умовах - постійно, за строковим трудовим договором чи за контрактом)

Додаток:

"_"_199_р. _

(підпис)

Автобіографія

АВТОБІОГРАФІЯ - документ з незначним рівнем стандартизації, тому основні вимоги до його написання полягають насамперед у вичерпності потрібних відомостей і в лаконізмі викладу.

В автобіографії обов'язково вказуються:

 • 1) прізвище, ім'я, по батькові;
 • 2) дата народження;
 • 3) місце народження;
 • 4) громадянство;
 • 5) відомості про навчання (повне найменування всіх навчальних закладів, в яких довелося навчатися);
 • в) відомості про трудову діяльність (коротко у хронологічній послідовності перелік місць праці та посад);
 • 7) відомості про громадську роботу (всі її види);
 • 8) короткі відомості про склад сім'ї (батько, мати, чоловік, дружина, діти).

Зверніть увагу, що назву документа (Автобіографія) пишуть посередині рядка, трохи нижче верхнього поля. Кожне нове повідомлення має починатися з абзацу.

Усі дати пишуть за таким зразком: 18 червня 1998 року, у лютому 1998 року, протягом 1997/98 навчального року та ін.

Дату написання ставлять ліворуч під текстом, підпис автора - праворуч.

Аналізуючи мовні засоби і прийоми творення тексту автобіографії, зверніть увагу на складні випадки використання числівників у ділових паперах.

Зразок

АВТОБІОГРАФІЯ

Я, Шевченко Василь Павлович, народився 3 листопада 1970 року в м. Києві.

У 1977 році розпочав навчання у першому класі середньої школи № 155 м. Києва. Після закінчення 9 класу в 1985 році вступив до Технічного ліцею м. Києва, який закінчив із золотою медаллю.

У 1987 році вступив на фізико-математичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка. Під час навчання в університеті був старостою групи.

У 1992 році закінчив повний курс згаданого університету за спеціальністю "Математика та інформатика". Після закінчення університету мені присвоєно кваліфікацію вчителя математики та інформатики. З вересня 1992 року працюю вчителем у середній школі № 199 м. Києва.

Склад сім'ї:

дружина - Шевченко Ольга Іванівна, вчителька української мови та літератури середньої школи № 106 м. Києва; дочка - Шевченко Олеся Василівна. Домашня адреса:

18 листопада 1998 р. Підпис

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>