Повна версія

Головна arrow Інформатика arrow Інформаційні системи і технології на підприємствах

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Використання ІТ в управлінні соціально-економічними системами

Зростання інформаційних потоків призводить до збільшення кількості людей, що працюють в інформаційній сфері. З розвитком продуктивних сил, ускладненням виробництва, його спеціалізацією і кооперацією спостерігається посилення цієї тенденції внаслідок того, що обсяг інформації постійно збільшується, а складність обробки зростає. Тому продуктивність праці людей, зайнятих в інформаційній сфері, зростає набагато повільніше, ніж тих, що безпосередньо створюють матеріальні цінності.

Принципові зміни у ставленні людини до інформації відбулися у зв'язку з можливістю перейти від ручних способів збору й обробки інформації до автоматизованих.

Ускладнення індустріального виробництва, соціального, економічного та політичного життя, зміни динаміки процесів усіх сфер діяльності людини призвели до зростання потреб у знаннях та створення інших засобів задоволення цих потреб.

Екстенсивні засоби еволюції людства виявилися практично вичерпані, але розвиток телекомунікацій, IT, обчислювальної техніки дає новий імпульс для створення інформаційного суспільства.

Обсяг інформації збільшується в геометричній прогресії, натомість витрати на зберігання, передачу, перероблення інформації перебільшують витрати на енергетику, відтак більша частина працездатного населення переходить працювати в інформаційні сфери. Рушійною силою розвитку суспільства стає виробництво інформаційного, а не матеріального продукту, а товар за сучасних умов стає інформаційно місткішим, інформаційний фактор впливає на його дизайн, маркетинг та вартість. Найближче на шляху до інформаційного суспільства перебувають країни з високо розвинутою інформаційною інфраструктурою: Японія, США, Німеччина. Наприклад, наукові технопарки, які утворилися в процесі інтеграції науки, промисловості та сучасних інформаційних технологій, все більше впливають на електронний бізнес.

Інформатизація економіки - це процес її інтенсифікації на базі сучасних ІТ та створення індустрії інформаційних послуг.

Інформаційна послуга - задоволення потреб споживача за допомогою ІКТ. Це не лише надання певної інформації. Продаж матеріальних товарів через ІКТ можна також віднести до інформаційної послуги. Для таких послуг властивий цифровий спосіб (формат) надання, а також персоніфікація, тобто товар/послуга надається за індивідуальними вимогами споживача. Термін "інформаційні послуги суспільству" роз'яснюється у Директиві 2000/31/ЄС Європейського парламенту і Ради Європи від 8 червня 2000 р. у ст. 2. "Послуга" - це будь-яка платна/безоплатна послуга в інформаційному суспільстві, що здійснюється дистанційно, через інформаційно-комунікаційні технології (за допомогою електронних засобів) за власним замовленням одержувача послуги, де: "дистанційно" - означає, що послуга надається без одночасної присутності сторін, тобто для географічно роз'єднаних осіб зі спільними інтересами, які спілкуються за допомогою телекомунікаційних засобів; "за допомогою електронних засобів" - означає, що послуга надіслана та одержана в місці призначення за допомогою засобів електронного обладнання обробки та зберігання даних і повністю надіслана, доставлена та одержана через канали передачі даних, радіо, оптоволоконні лінії або інші електромагнітні засоби; "за власним замовленням одержувача послуги" - означає, що послуга надається шляхом пересилання даних на власне замовлення.

Проблема інформатизації суспільства багатогранна, тому варто розглядати її через різні аспекти: філософський, економічний, соціальний, науково-технічний, культурний, етичний, психологічний, педагогічний, медичний, правничий тощо.

В Україні згідно з постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження переліку державних замовників проектів Національної програми інформатизації на 2000 рік" від 3 серпня 2000 р. № 1213 вживається низка заходів щодо інформатизації суспільства на державному рівні. Так, у будинку уряду України з 2001 р. запроваджено єдину інтегровану телекомунікаційну систему, що охоплює Кабінет Міністрів, міністерства економіки та фінансів й обслуговує до 4 тис. користувачів. Упровадження системи забезпечило єдиний інформаційний простір і електронний документообіг, дозволивши автоматизований контроль за виконанням доручень Президента України.

Інформатизація суспільства охоплює всі процеси в економіці держави. Наслідком цього мають стати створення єдиного ринку фінансів, товарів, робочої сили, послуг, розвиток фінансово-економічних структур та механізмів у інформаційному суспільстві, підтримка електронного бізнесу та електронної комерції, систем електронних платежів.

ІТ прискорюють глобалізацію економіки суспільства у планетарному та регіональному масштабах.

Нині перед суспільством постають проблеми, спричинені поширенням електронного спілкування та навчання, електронних віртуальних підприємств, розширенням сфери застосування електронних помічників-агентів. Обмеження доступу до інформації викликають соціальні конфлікти.

Посилення зв'язку людини з комп'ютером шкодить здоров'ю людини, але водночас полегшує рутинну працю.

Створюється нове інформаційне суспільство зі своїми віртуальними цінностями і традиціями, інформація стає засобом управління масами. Віртуальні виставки, віртуальні музеї, електронні форуми, електронні фонотеки, електронне листування, електронні засоби масової інформації є активними носіями соціального і культурного впливу на людину, внаслідок чого формується людина нового типу на міждержавному та особистому рівнях. Соціально-правничі, моральні, медичні аспекти використання імплантованих чипів, вплив технічних пристроїв, комп'ютерів з їх електромагнітними полями, лазерних установок на людину та її здоров'я - це предметні області, які ще не зовсім вивчені і потребують серйозного дослідження та аналізу науковцями різних сфер знань: психологів, медиків, біологів, філософів, соціологів, юристів тощо.

 
<<   ЗМІСТ   >>