Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші і кредит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Багатостороння агенція гарантування інвестицій

Багатостороння агенція гарантування інвестицій – БАГІ (.Multilateral Investment Guarantee Agency – MIGA) заснована у 1988 p., нараховує 145 членів. Її місцезнаходження – Вашингтон. Україна стала членом БАГІ у 1995 р.

Багатостороння агенція гарантування інвестицій здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок експропріації, війни, зриву контрактів.

Основними цілями БАТІ є:

  • – сприяння збільшенню припливу інвестицій в країни, що розвиваються, за допомогою надання гарантій, включно страхування з некомерційних ризиків;
  • – здійснення досліджень, збір і поширення інформації для сприяння інвестуванню;
  • – надання технічної допомоги країнам, проведення консультацій з інвестиційних питань.

Основні напрями діяльності БАТІ

БАТІ була утворена для того, щоб забезпечити потенційних інвесторів до країн, що розвиваються, від некомерційних ризиків і таким чином стимулювати туди потоки інвестицій. До некомерційних ризиків належать війни, соціальні вибухи, експропріація вкладеного капіталу, неможливість переведення прибутку за кордон тощо.

Гарантії надаються тільки інвесторам із країн – членів БАТІ, а їх строк– 15–20 років з прямих інвестицій, понад 3 роки з позик. Основна вимога надання гарантій – інвестор має бути резидентом країни – члена БАТІ; інвестиція ж може призначатися для будь-якої країни, навіть такої, що не входить до Агенції.

Гарантії БАТІ по суті, є страховкою, за одержання якої треба сплатити від 0,25 до 1,25 % за кожні 100 доларів вартості гарантії.

БАГТ надає консультативні та рекламні послуги через спеціальний Департамент політичних і консультативних послуг.

Міжнародний центр із врегулювання інвестиційних суперечок (МЦВІС) призначений для сприяння зростанню потоків міжнародних інвестицій за допомогою надання послуг з арбітражного розгляду, консультативних послуг та інформації про інвестиційне законодавство, врегулювання суперечок між урядами та іноземними інвесторами, проведення наукових досліджень.

Діяльність Міжнародного центру з врегулювання інвестиційних суперечок при Світовому банку регламентується положеннями Вашингтонської конвенції 1965 р. "Про порядок вирішення інвестиційних суперечок між державами та іноземними особами". Україна підписала зазначену Конвенцію 3 квітня 1998 р. і набула в ній членства після ратифікації Верховною Радою України 16 березня 2000 р. Положення Конвенції регламентують розгляд інвестиційних суперечок, що виникають між іноземними інвесторами та органами влади країни, в економіку якої інвестор вніс свої інвестиції. Арбітражний трибунал, який розглядає суперечку, формується сторонами з визнаних у світі авторитетних арбітрів на підставі положень Конвенції та Арбітражних правил МЦВІС.

Положення Конвенції покликані захищати права іноземного інвестора у країні, що приймає, але Арбітражний трибунал детально і професійно вивчає матеріали справи, докази сторін, суперечки і виносить об'єктивне рішення про наявність або відсутність прав інвестора з боку держави, що приймає. Практика розгляду інвестиційних суперечок у МЦВІС показує, що в переважній більшості випадків Арбітражний трибунал виносить рішення на користь інвестора або такі суперечки закінчуються укладенням між сторонами мирової угоди.

Банк міжнародних розрахунків

Банк міжнародних розрахунків (BMP) створений як акціонерне товариство центральними банками Бельгії, Великої Британії, Німеччини, Італії, Франції, Японії та групою банків США у 1930 р.

Банк міжнародних розрахунків – спеціалізований міждержавний фінансовий інститут, який об'єднує на акціонерній основі частину фінансових ресурсів центральних банків 30 країн. Первісна мета створення БМР – координація надходжень і платежів, що виникали у зв'язку з репараціями, які сплачувала Німеччина країнам – переможцям у Першій світовій війні. Після Другої світової війни БМР брав участь в операціях за "планом Маршалла". Пізніше БМР став відігравати активну роль в операціях щодо компенсації негативних ефектів від міжнародних валютних угод спекулятивного характеру. Статутний капітал БМР – 1,5 млрд золотих франків (1 золотий фр. = 1,94 дол. США). Найвищий орган БМР – Загальні збори акціонерів, які скликаються щорічно. Розв'язанням готових питань займається Рада директорів, яка знаходиться у м. Базе лі (Швейцарія). При банку також діє Комітет з питань банківського нагляду.

 
<<   ЗМІСТ   >>