Повна версія

Головна arrow Логістика arrow Логістика

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Основні напрямки комплексної раціоналізації.

Упорядкування типізації й спеціалізації роздрібних підприємств торгівлі в туристських комплексах.

При складанні планів комплексної раціоналізації необхідно забезпечити рішення наступних задач:

 • 1. Організувати в туристичних комплексах продажу основної частини продовольчих і непродовольчих товарів повсякденного попиту мережі магазинів у місцях проживання туристів.
 • 2. Сполучити організацію мережі пунктів прийому і видачі попередніх замовлень на продовольчі товари зі створенням спеціальних магазині в-баз з механізацією основних логістичних процесів. Крім нового будівництва, такі підприємства варто створювати за рахунок пере спеціалізації і реконструкції економічно ефективних продовольчих магазинів.

Упровадження прогресивних форм продажу товарів і додаткових послуг: удосконалювання логістичних процесів і технічне переоснащення в туристських комплексах.

У роздрібних торговельних підприємствах варто звертати увагу на рішення наступних задач:

 • • раціональне розміщення товарів у торговельній залі і розширення за рахунок цього їхнього асортименту;
 • • впровадження й удосконалювання продажу непродовольчих товарів по споживчих комплексах;
 • • організацію єдиних вузлів розрахунку, що забезпечують рівномірне навантаження касирів-контролерів і скорочення часу покупців на придбання товарів;
 • • організацію ефективності інформації про розміщення товарів усередині магазина;
 • • впровадження в практику роботи магазинів самообслуговування в туристському комплексі тари-устаткування і забезпечення постійної наявності в продажі товарів відповідно до асортиментного переліку;
 • • упровадження переліку додаткових послуг, які повинні надаватися туристам, здійснити прийом попередніх замовлень на товари, доставку їх споживачам;
 • • установку в торговельних залах і підсобних приміщеннях магазинів більш ємного устаткування, збільшення коефіцієнтів установочної і виставочної площ у торговельних залах і доведення їх до нормативних показників;
 • • оснащення магазинів туристського комплексу торгово-технологічним устаткуванням необхідно робити відповідно до зразкових норм технічного оснащення;
 • • більш ефективне використання наявної торговельної техніки, та тієї, що вводиться знову;
 • • забезпечення умов для широкого застосування тари-устаткування, що включає оснащення магазинів туристського комплексу, що не мають розвантажувальних платформ, механізмами для розвантаження тари-устаткування з автотранспорту, усунення зайвих перегородок і порогів на шляху її руху, збільшення при необхідності ширини дверних прорізів, оснащення магазинів необхідним підйомно-транспортним устаткуванням.

Раціональна схема логістичного процесу на складах повинна забезпечувати:

 • • чітке і своєчасне проведення кількісного і якісного приймання товарів;
 • • ефективне і своєчасне проведення кількісного і якісного приймання товарів;
 • • ефективне використання засобів механізації навантажувально-розвантажувальних робіт і внутріскладських робіт;
 • • правильне складування товарів, забезпечення максимального використання складських обсягів, а також схоронність товарно-матеріальних цінностей.

Особливу увагу варто звернути на впровадження прогресивної системи товаропостачання магазинів.

Заходи в області товаропостачання повинні бути спрямовані на забезпечення необхідного рівня обслуговування туристів (зокрема, шляхом підтримки завдання з стабільності асортименту), прискорення обертання товарів і зниження капітальних і поточних витрат, пов'язаних з організацією товаропостачання.

Удосконалювання товаропостачання припускає:

 • • розробку обґрунтованих нормативів товарних запасів а урахуванням умов руху товарів від виробників до роздрібних торговельних підприємств туристського комплексу;
 • • визначення можливостей розширення постачання товарів у туристські комплекси безпосередньо з промислових підприємств;
 • • розробку заходів, при яких основна маса товарів проходить через одну складську ланку (за винятком товарів, які доставляються в роздрібну мережу безпосередньо з промислових і сільськогосподарських підприємств);
 • • скорочення обсягу товарних запасів у підсобних приміщеннях магазинів туристського комплексу (за рахунок концентрації їх на складах оптових і роздрібних підприємств і забезпечення безперебійної доставки товарів у торговельну мережу туристського комплексу в необхідному асортименті);
 • • поступову концентрацію основної частини (60-70%) товарних запасів на складах оптової і роздрібної торгівлі. Передачі оптовій ланці загальтоварних складів роздрібних організацій у всіх випадках, коли функції товаропостачання магазинів покладені безпосередньо на оптові бази;
 • • організацію й ефективне функціонування диспетчерських служб;
 • • централізацію процесів підготовки товарів до перепродажу в промисловості або на складах (фасовка, упакування, маркірування, завантаження в тару-устаткування), визначення оптимальних умов організації фасування, включаючи створення спеціалізованих фасу вальних підприємств роздрібної торгівлі по товарах, що надходять від постачальників у не розфасованому вигляді, доведення фасування товарів у магазині туристського комплексу до обсягів, обумовлених вимогами схоронності якості товарів;
 • • розробка раціональних графіків централізованого завезення товарів у магазини з урахуванням умов доставки і приймання;
 • • широке застосування спеціалізованого транспорту;
 • • активне маневрування наявними товарними ресурсами;
 • • забезпечення на плодоовочевих базах фасування овочів і фруктів в обсягах, що виключають фасовку цієї продукції в магазинах туристського комплексу.

Проведення реконструкції підприємств роздрібної, оптової торгівлі і громадського харчування варто здійснювати на основі проектування логістичних рішень магазинів і складів у туристському комплексі, керуючись основними напрямками проектування підприємств торгівлі і громадського харчування й ін. нормативними матеріалами.

Складовою частиною плану комплексної раціоналізації повинні стати міжгалузеві програми по впровадженню прогресивної технології товароруху. У цих програмах враховуються обсяг постачання товарів у тарі-устаткуванні від промислових підприємств, оптової або роздрібної складської ланки до магазина; кількість магазинів, що працюють на тарі-обладнанні; підйомно-транспортних засобів і спеціалізованого автотранспорту, з виділенням частки парку, що може бути виготовлена на місцях або шляхом переобладнання.

Удосконалювання регіону роботи підприємств туристського комплексу і громадського харчування.

Для магазинів туристського комплексу варто передбачати однозмінний, півторазмінний і двозмінний режим роботи.

Наукова організація праці при проектуванні туристських комплексів і громадського харчування.

Упровадження НОТ у туристських комплексах при проведенні комплексної раціоналізації спрямовано на більш ефективне використання трудових і матеріальних ресурсів, підвищення якості обслуговування туристів, збереження часу на придбання товарів.

Робота над НОТ на підприємствах роздрібної торгівлі здійснюється по наступних напрямках:

 • • розробка раціональних форм поділу і кооперування праці;
 • • поліпшення і розширення сфери нормування праці;
 • • поліпшення організації й обслуговування робочих місць;
 • • вивчення і поширення передових прийомів і методів праці.

Удосконалювання організаційної структури керування.

Удосконалювання організаційної структури керування має на меті підвищити якість прийнятих рішень, а також рівень планової і виконавчої дисципліни і на цій основі — поліпшувати показники роботи галузі в цілому; підвищити її економічну і соціальну ефективність.

Джерела фінансування.

Для будівництва, реконструкції, переобладнання торговельних підприємств і оснащення їх устаткуванням і інвентарем повинно бути передбачене широке і повне використання різних джерел фінансування, включаючи:

 • • засоби, призначені для фінансування державних капітальних вкладень, бюджетні засоби, прибуток, амортизаційні відрахування;
 • • засоби, виділювані промисловими відомствами і підприємствами на розвиток, будівництво підприємств громадського харчування, магазинів і пунктів по прийому попередніх замовлень на продовольчі товари й ін. об'єктів;
 • • централізовані 5% відрахування від капітальних вкладень, які виділяються на житлове будівництво;
 • • кредити банків;
 • • засобу розвитку туристської індустрії;
 • • відрахування в розмірі 5% суми виторгу від реалізації фруктів;
 • • доходи від підвищених націнок за продані в ресторанах алкогольні напої.
 
<<   ЗМІСТ   >>