Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Планування діяльності готельного підприємства

Експлуатаційна програма є вихідним розділом плану господарської діяльності підприємства, яке надає послуги з розміщення туристів. Цей розділ подібний до виробничої програми будь-якого підприємства, але відрізняється методологією розробки.

План експлуатаційно-фінансової діяльності підприємства готельного типу включає такі розділи:

  • - експлуатаційна програма (програма використання номерного фонду);
  • - план доходу від експлуатаційної (основної) діяльності, додаткових послуг і допоміжних підрозділів;
  • - план з праці і заробітної плати;
  • - план витрат на готельні послуги (плановий кошторис витрат):
  • - план прибутку від усіх видів діяльності;
  • - прогноз грошових потоків;
  • - план поліпшення якості експлуатаційної діяльності;
  • - заходи із забезпечення виконання плану експлуатаційно-фінансової діяльності.

Експлуатаційна програма складається з урахуванням кількості місць для розміщення (проживання) гостей, передбаченої на плановий період. Вона виражається в натуральних і вартісних показниках. Натуральним показником експлуатаційної програми є кількість місце-днів, а вартісним - виторг (дохід) від реалізації послуг з розміщення клієнтів.

Плануванню експлуатаційної програми передує аналіз, у процесі якого оцінюється низка показників, характерних для оцінки експлуатаційної потужності підприємства: це місткість, пропускна спроможність і завантаженість об'єкта розміщення. Місткість (ємність) об'єкта розміщення виражається кількістю спальних місць і розраховується за формулою

де Єм - ємність (місткість) готелю, спальних місць;

N - кількість номерів кожної 7-ї категорії;

Ч'м _ кількість місць у кожнім номері 7-ї категорії; n - кількість категорій номерів.

Пропускна спроможність готелю визначається потенційною кількістю місце-днів (місце-діб) за формулою

де N мд - потенційна кількість місце-днів у готелі; Д - кількість днів у періоді.

Цей показник характеризує можливу пропускну спроможність готелю за умови повного завантаження всього номерного фонду. Виходячи з потенційної пропускної спроможності, розраховується планова кількість місце-днів з урахуванням прогнозованої кількості відвідувачів готелю і планових можливостей використання пропускної спроможності. Потенційна пропускна спроможність слугує верхньою межею планових показників експлуатаційної програми готелю.

Показники завантаження ємності готелю використовуються при аналізі й обґрунтовуються на плановий період. До цих показників належать:

1) рівень (коефіцієнт) завантаження готелю (Кзае), який розраховується за формулою

де - кількість реалізованих (планованих) номерів;

Л"^ - кількість номерів, які пропонувалися для продажу.

Цей коефіцієнт дає можливість порівняти рівень завантаження готелю за кілька років, а також зіставити з завантаженням інших готелів з різними експлуатаційними характеристиками, передусім, з конкурентами;

2) коефіцієнт завантаження номерного фонду готелю к"^в, який розраховується за формулою

де Чкл - чисельність клієнтів, показує скільки людей в середньому за певний період проживало в кожнім номері;

3) коефіцієнт використання спальних місць (К™к):

де 4™к - кількість спальних місць, фактично використаних у певному періоді;

т тем o o ~

Ч пот - кількість потенційних спальних місць у готелі.

Наведені коефіцієнти характеризують ефективність використання ємності не тільки окремих суб'єктів готельного господарства, а й наявного готельного фонду країни чи регіону.

В Україні коефіцієнт зайнятості готельних місць не досягає 30%, а в Греції, Іспанії - удвічі вищий (60%).

 
<<   ЗМІСТ   >>