Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Аудит надходження обладнанні, яке потребує монтажу

При перевірці повноти оприбуткування обладнання, яке потребує монтажу, необхідно:

♦ вивчити дані по рахунку 205 і встановити, чи відображається вартість обладнання, яке надійшло, окремо від витрат на будівельно-монтажні роботи;

♦ виконати перевірку відповідності операцій. Так, обсяг розвантаження в натуральних одиницях виміру (наприклад, кількість обладнання), зафіксований у нарядах на вантажно-розвантажувальні роботи, повинен відповідати обсягу надходження в організацію (на підставі первинних документів і зведених вартісних даних за дебетом рахунка 205);

♦ за даними приймально-здавальних актів перевірити, чи правильно оформлена передача обладнання в монтаж і чи відповідають свідчення, які містяться в документах, бухгалтерським записам (дебет 15 кредит 205) і фактичному його руху. Для цього доцільно провести вибіркове або суцільне (у разі невеликої кількості обладнання) візуальне обстеження;

♦ встановити правильність внесення обладнання в обсяг капітальних вкладень, тому що можлива ситуація, коли обладнання передано в монтаж, але монтаж ще не розпочато, в той же час обладнання, яке потребує монтажу, відображається на рахунку 15 за фактичними витратами, пов'язаними з Його придбанням.

Джерелами аудиторської інформації в даному разі є приймально-здавальні акти, довідки, а також свідчення, які містяться у регістрах обліку в частині монтажних робіт. Крім того, першого числа кожного місяця повинна проводитися інвентаризація обладнання, зданого в монтаж. Отже, ознайомившись з актами інвентаризацій, можна, з одного боку, отримати додаткові дані й проаналізувати їх результати, а з іншого — перевірити регулярність проведення таких інвентаризацій і зробити висновок про надійність системи внутрішнього контролю, яка діє в організації. У кінці, використовуючи вищеперераховані інформаційні джерела, потрібно підрахувати сумарну вартість обладнання, яка фактично підлягає внесенню до складу капітальних вкладень, і порівняти її з дебетом рахунка 15 за відповідною статтею (з кредиту рахунка 205). За результатами такої перевірки виявляють вартість обладнання, монтаж якого ще не розпочали, але вже внесли в обсяг капітальних вкладень. Дане порушення вважається серйозним, оскільки воно може бути розглянуте як неправомірне намагання завищити капітальні витрати.

У ході контролю правильності відображення в обліку робіт із монтажу обладнання необхідно взяти до уваги спосіб їх виконання, і залежно від цього здійснювати аудиторські процедури, характерні або для підрядного, або для господарського способів ведення будівництва.

Наступним етапом контролю є перевірка правильності визначення інвентарної вартості за готовими до експлуатації, придбаними основними засобами.

У разі придбання у зв'язку з будівництвом обладнання необхідно, по-перше, перевірити розмежування в обліку витрат на його придбання, монтаж і на його встановлення; по-друге, перевірити правильність визначення величини витрат, пов'язаних із надходженням обладнання. Ці витрати включають в себе:

♦ вартість обладнання за рахунками постачальників;

♦ вартість будівельних робіт, безпосередньо пов'язаних з установкою обладнання;

♦ витрати на монтаж;

♦ витрати на доставку;

♦ заготівельно-складські витрати;

♦ частину інших капітальних витрат, які належать до вартості обладнання. . Результати перевірки повноти оприбуткування необоротних активів фіксують у робочому документі.

 
<<   ЗМІСТ   >>