Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Виклик відповідача, третіх осіб, свідків, місце фактичного перебування яких невідоме

Відповідно до ч. 1 ст. 39 Кодексу адміністративного судочинства України, якщо місце фактичного перебування відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, суд може здійснити їхній виклик через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживання (перебування) на території України. Це означає, що тут вирішується питання, коли через неможливість визначення місцезнаходження відповідача, третіх осіб, свідків невідоме, то Кодекс адміністративного судочинства України надає суду можливість викликати їх через засоби масової інформації за останнім відомим місцем їхнього проживанням (перебуванням) на території України.

Відповідно до ч. 2 ст. 39 Кодексу адміністративного судочинства України виклик публікується в друкованому засобі масової інформації не пізніше ніж за сім днів до дати призначеного судового розгляду справи. Це положення є своєрідною гарантією щодо особистої участі зацікавленої особи у розгляді адміністративної справи.

Відповідно до ч. З ст. 39 Кодексу адміністративного судочинства України друкований засіб масової інформації, у якому розміщується оголошення про виклик протягом наступного року, визначається не пізніше 1 грудня поточного року в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

На виклик, який публікується в друкованому засобі масової інформації, поширюється загальний строк повідомлення особи про виклик до суду. Якщо використовується спосіб повідомлення, що передбачений зазначеною статтею, до справи додаються належні докази такого розміщення повідомлення.

Обов'язок повідомити про зміну адреси та причини неприбуття в судове засідання

Відповідно до ч. 1 ст. 40 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, зобов'язані під час провадження у справі повідомляти суд про зміну місця проживання, перебування, роботи, служби, місцезнаходження. У разі неповідомлення про зміну адреси повістка надсилається їм за останньою адресою і вважається врученою. Це означає, що на сторони, які беруть участь у справі, покладається обов'язок повідомляти суд про зміну свого місця проживання (перебування) або розташування роботи та служби. Невиконання такого обов'язку може призвести до негативних наслідків, насамперед для самої особи. Пред'являючи позовну заяву до суду, законом на позивача покладається обов'язок зазначити в ній найменування позивача та відповідача, а також представника позивача, їх місце проживання або місцеперебування. В зазначеній частині статті йдеться вже про проміжок часу після пред'явлення позовної заяви, коли особи, які беруть участь у справі, можуть змінити своє місце проживання, перебування, роботи, служби, місце розташування, тобто під час провадження справи. Отже, у коментованій частині статі зазначається, що особи, які беруть участь у справі, зобов'язані повідомляти суд про зміну свого місця проживання, перебування, роботи, служби або місце розташування під час провадження справи.

Така зміна може мати місце, якщо: особа змінила своє місце проживання, зокрема виїхала в іншу країну, місто тощо, змінила місце проживання в межах одного населеного пункту, перебуває в тривалому відрядженні. Можливо, адреса особи може бути змінена в зв'язку зі зміною назви вулиці чи нумерації будинків. Про всі ці обставини особа зобов'язана повідомити суд та зазначити адресу, куди їй направляти повістки та повідомлення. Якщо особа не виконає свого обов'язку, тобто в разі відсутності у суду повідомлення про зміну місця проживання або місцеперебування, судова повістка надсилається на останню відому судові адресу і вважається доставленою, навіть, якщо особа за цією адресою більше не проживає.

Відповідно до ч. 2 ст. 40 Кодексу адміністративного судочинства України особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин з'явитися до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд. Це означає, що на них покладено обов'язок щодо повідомлення суду про причини неявки в судове засідання. Таке повідомлення може бути викладене у листі, шляхом направлення заяви про відкладення розгляду справи, повідомлення факсом, телеграмою, телефонограмою. Причини такої неявки мають бути поважними. Це може бути хвороба, стихійне лихо тощо

Неявка осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів може бути підставою для відкладення слухання справи (див. коментар до ст. 128 Кодексу адміністративного судочинства України), оголошення перерви. Водночас закон диференціює наслідки такої неявки залежно від причин, що її спричинили, тому з метою економії процесуальних засобів особи, які беруть участь у справі, свідки, експерти, спеціалісти, перекладачі, які не можуть з поважних причин прибути до суду, зобов'язані завчасно повідомити про це суд.

 
<<   ЗМІСТ   >>