Повна версія

Головна arrow Документознавство arrow Правове письмо

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Прийменник

Прийменнику як службовому слову притаманне не лексичне, а граматичне значення, оскільки він, узгоджуючись з усіма непрямими відмінками, утворює з ними граматичну єдність.

Чергування У - В

В українській мові можливе чергування прийменників у - в та префіксів у-, в- у словах.

У вживається для того, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови: -

 • 1. Між приголосними: внесення цінних паперів у депозит, укладений у письмовій аЬормі.
 • 2. На початку речення перед приголосним: У Хмельницькій міській адміністрації... У разі невиконання зобов'язання... У договірному зобов'язанні...
 • 3. Незалежно від закінчення попереднього слова перед наступними в, ф, а також перед сполученням літер льв, св, тв, хв і под.: у відповідь на ваш запит повідомляємо; у випадках, передбачених законом; реєстрація у виконавчому комітеті.
 • 4. Після паузи, що на письмі позначається комою, крапкою з комою, двокрапкою, тире, дужкою й крапкою, перед приголосним: Покупець має право обміняти товар на аналогічний у продавця, у якого він був придбаний.

В уживається для того, щоб уникнути збігу голосних:

 • 1. Між голосними: визначено в угоді;
 • 2. На початку речення перед голосними: В особовій справі працівника...
 • 3. Після голосного перед більшістю приголосних (крім в, ф, льв, тв, хв, св і под.),: передати майно в дохід держави.
 • 4. Після приголосного перед голосним: участь в аукціони Чергування 3 - ІЗ - ЗІ

Варіанти прийменника з - із - зі чергуються на тій же підставі, що й у - в. З уживається:

 • 1. Перед голосним початку слова незалежно від паузи та закінчення попереднього слова: контракт з інститутом, згідно з інструкцією.
 • 2. Перед приголосним (крім с, ш), рідше - сполученням приголосних на початку слова, якщо попереднє слово закінчується голосним, а також на початку речення, після паузи: згідно з протоколом, виконано з матеріалу замовника. З істотними відхиленнями від проекту,..

Щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови, вживаються із або зі*

 • 1. Варіант із уживається переважно перед свистячими й шиплячими звуками (з, с, ц, ч, ш, щ) та між групами приголосних (після них або перед ними): Із закінченням строку позовної давності..,, згідно із законом, вчинив із грубим порушенням дисципліни.
 • 2. Зі вживається перед сполученням приголосних на початку слова, зокрема, коли початковими виступають з, с, ш, щ, незалежно від паузи та закінчення попереднього слова: згідно зі статтею закону, вироби зі шкіри, боротьба зі злочинністю.

Прийменник ПО

Вживання прийменника по сполучено з труднощами, особливо в разі перекладу усталених конструкцій з російської мови на українську. Не слід забувати про національні особливості мови, за яких буквальний переклад не завжди відповідає нормі.

Російські сполучення з прийменником по в українській мові перекладаються відповідними конструкціями з прийменниками:

3: по вопросам торговли - з питань торгівлі, по многим причинам - з багатьох причин, по поводу - з приводу, по моей вине-З моєї вини.

ЗА: по адресу - за адресою, по ведомостях - за відомостями, по договоренности - за домовленістю, работать по сменному графику -працювати за змінним графіком.

НА: по требованию - на вимогу, по предложению - на пропозицію, по пути следования - на шляху руху.

ДЛЯ: киоск по продаже - кіоск для продажу проїзних квитків, курсы по изучению - курси для вивчення, комиссия по составлению -комісія для складання актів.

ПІСЛЯ: по возвращении - після повернення, по истечении срока - після закінчення строку.

ПІД: не по силам - не під силу

ЧЕРЕЗ: по невнимательности - через неуважність, по недоразумению - через непорозуміння.

ПО: по обеим сторонам - по обидва боки.

ДО: по декабрь включительно - до грудня включно.

ЯК: по обыкновению - як звичайно, як завжди.

ЩО: по утрам, вторникам - щоранку, щовівторка.

Безприйменниковими конструкціями: - план по заготовке - план заготівлі, план по продаже мяса - план продажу м'яса, мастерская по ремонту обуви - майстерня ремонту взуття, бюро по трудоустройству - бюро працевлаштування, дежурный по части -черговий частини.

Дієприслівниками: - по окончании - закінчивши, по рассмотрении - розглянувши, по ознакомлении - ознайомившись

Українській мові властива синонімія прийменникових конструкцій:

По закону - за законом, відповідно до закону, згідно із законом, на підставі закону.

По подозрению в чем - підозріваючи в чому, маючи підозру, що..., за підозрінням у чому.

По случаю чего - з нагоди чого, через що, завдяки чому.

Специалист по филологии - спеціаліст у філології, спеціаліст із філології, спеціаліст у галузі філології.

По семейным обстоятельствам - за сімейних обставин, через сімейні обставини.

Мероприятия по улучшению - заходи щодо поліпшення, до поліпшення, для поліпшення.

Разговаривать по-украински - розмовляти українською мовою. Варіанти на українській мові, по-українськи (ому) не відповідають нормам літературної мови.

Сполучник

Чергування 1-Й

Сполучник і та початковий ненаголошений і чергуються з й у тих же позиціях, що й у - в:

 • 1.1 вживається, щоб уникнути збігу приголосних, важких для вимови після приголосного або паузи, що на письмі позначається крапкою, комою, крапкою з комою, двокрапкою, крапками, перед словами з початковим приголосним звуком, а також на початку речення: дотримання норм і правил, розірвати договір і стягнути збитки, честь і гідність.
 • 2. Й уживається, щоб уникнути збігу голосних:
  • а) між голосними: права й обов 'язки, сповістити опікуна йуси-новлювача;
  • б) після голосного перед приголосним: доходи й видатки, повідомити чоловіка й дружину.
 • 3. Чергування і - й не відбувається перед словами, що починаються на я, ю, є, ї, й: розчин спирту і йоду.
 
<<   ЗМІСТ   >>