Повна версія

Головна arrow Право arrow Адвокатський іспит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Історія адвокатури. Правовий статус адвокатури, адвокатська діяльність Походження та історичний шлях світової адвокатури Адвокатура та судові оратори Стародавньої Греції та Риму. Друковані пам'ятки видатних адвокатів цих країн щодо адвокатської професії та ораторського мистецтва Історія української адвокатури. Судове представництво в Київській Русі IX-XIII століттях та характерні риси цього представництва Формування професійної адвокатури в Україні, виникнення поняття "адвокат". Пам'ятки права ХІV-ХVІ століть. Вимоги до осіб, які виявили намір займатися адвокатською діяльністю Судова реформа 1864 року в Росії. Де і коли в Україні були створені Ради присяжних повірених. Принципи організації та діяльності адвокатури у 1864-1917 роках. Повноваження Рад присяжних повірених. Найбільш відомі адвокати цього періоду. Адвокатура України 1917-1922 років. Організаційні форми адвокатської діяльності у цей період Адвокатура України 1922-1931 роках. Керівні органи адвокатури та їх повноваження. Судова реформа 1922 року. Нормативні акти, що регулювали організацію та діяльність адвокатури України. Адвокатура України 1931-1939 років. Форми діяльності адвокатів, правове та фінансове становище об'єднань адвокатів, оплата праці адвокатів, організація контролю за діяльністю адвокатів та дисциплінарна відповідальність адвокатів. Нормативно-правові акти, які регулювали діяльність адвокатури 1939-1962 років. Правове становище колегій адвокатів та організація діяльності юридичних консультацій. Оплата праці, нормативне регулювання. Дисциплінарна відповідальність адвокатів та порядок оскарження дисциплінарних стягнень. Правове становище адвокатури України у період 1962-1980 років. Законодавчі та нормативні акти, що регулювали діяльність адвокатури у цей період. Керівні органи колегій адвокатів та їх повноваження. Прийом та виключення із колегій адвокатів. Адвокатура України 1980-1990 років. Нормативно-правові акти, що регулювали діяльність адвокатури у цей період. Створення спілки адвокатів України. Органи адвокатського самоврядування. Закон України "Про адвокатуру". Його підготовка, прийняття та введення в дію. Набуття статусу адвоката за цим Законом. Права та обов'язки адвоката, оплата праці та дисциплінарна відповідальність. Нормативно-правові акти, що регулюють діяльність адвокатури у сучасний період. Положення про кваліфікаційно-дисциплінарну комісію адвокатури та Вищу кваліфікаційну комісію адвокатури. Правила адвокатської етики. Положення про оплату праці адвокатів за призначенням Організаційні форми діяльності адвокатів за Законом України "Про адвокатуру". Правове положення та реєстрація адвокатських об'єднань та адвокатів, які займаються адвокатською діяльністю індивідуально. Види адвокатської діяльності. Особливості виконання доручень з кримінальних та цивільних справ: прийняття доручення, встановлення розміру та порядку внесення гонорару, обрання правової позиції по справі та узгодження її з клієнтом, можливості та підстави припинення виконання доручення у справі, дострокове розірвання угоди на надання правової допомоги. Завдання адвокатури згідно з Конституцією України. Коло осіб, які можуть залучатися до надання правової допомоги як захисники з кримінальної справи. Рішення Конституційного Суду України та постанови Пленуму Верховного Суду України з цього питання Адвокатська таємниця та гаранти адвокатської діяльності за Законом України "Про адвокатуру". Оскарження адвокатом дій певних осіб, що посягають на збереження адвокатської таємниці та порушують гарантії адвокатської діяльності Кримінальна відповідальність за порушення, пов'язані з обмеженням права на захист, втручанням в діяльність захисника та перешкоджанням здійсненню ним захисту та представництв. Дії адвоката при встановленні зазначених порушень та обмежень діяльності захисника. Адвокату адвокатському об'єднанні. Його права та обов'язки. Виконання доручень за призначенням. Надання безоплатної правової допомоги громадянам. Адвокат, який займається адвокатською діяльністю індивідуально. Порядок реєстрації такої адвокатської діяльності. Облік та звітність при здійснені індивідуальної адвокатської діяльності. Оплата праці адвоката та помічника адвоката. Які системи оплати праці можуть встановлюватися при укладанні угоди про надання правової допомоги. Основні та додаткові підстави оплати праці адвоката. Оплата праці адвоката при достроковому припиненні виконання угоди про надання правової допомоги. Дисциплінарна відповідальність адвоката. Правові засади та види дисциплінарних стягнень. Умови та порядок порушення дисциплінарного провадження про притягнення адвоката до дисциплінарної відповідальності. Порядок та строки оскарження дисциплінарних стягнень Припинення адвокатської діяльності. Відносини адвокатури з Міністерством юстиції та органами місцевого самоврядування. Спілки та асоціації, у які можуть об'єднуватися адвокати Правила адвокатської етики Основні принципи адвокатської етики Конфіденційність. Обов'язок адвоката зберігати конфіденційність інформації, одержаної від клієнта чи відносно клієнта. Компетентність та добросовісність. Обов'язки адвоката з дотримання цих принципів. Чесність та порядність. Повага до адвокатської професії. Обмеження рекламування діяльності адвокатів. Відносини адвоката з клієнтами. Форма та зміст угоди з клієнтом про надання правової допомоги Особи, від яких адвокат може прийняти доручення на надання правової допомоги. Забезпечення реальної згоди клієнта на надання йому допомоги певним адвокатом Інформування клієнта щодо правової позиції у справі. Відмова адвоката від виконання доручення у зв'язку зі зміною фактичних та правових підстав для досягнення бажаного для клієнта результату Дотримання принципу законності на стадії прийняття та виконання доручення клієнта. Дотримання поваги до прав інших адвокатів на стадії прийняття доручення клієнта Етичні засади прийняття доручення на здійснення посередництва між клієнтами. Підстави та наслідки припинення адвокатом виконання доручення, пов'язаного з посередництвом між клієнтами Засади прийняття доручення клієнта декількома адвокатами. Дотримання права клієнта на вибір адвоката на стадії виконання доручення. Гонорар. Гонорар. Фактори обґрунтованості його розміру. Фактичні видатки адвоката. Гонорарні відносини у випадку дострокового розірвання угоди. Окремі аспекти гонорарних відносин, що виникають при переукладені угоди про надання правової допомоги іншим адвокатом. Одностороннє розірвання адвокатом чи особою угоди про надання правової допомоги Етичні аспекти відносин адвоката з клієнтом-юридичною особою згідно з Правилами адвокатської етики. Етичні аспекти здійснення захисту за призначенням. Випадки, коли адвокат може відмовитися від виконання захисту за дорученням Етичні аспекти надання адвокатом правової допомоги малозабезпеченим громадянам Відносини адвоката з судом. Дотримання адвокатом принципів незалежності, добросовісності, конфіденційності, чесності та порядності під час здійснення професійної діяльності в суді. Культура поведінки адвоката у відносинах з іншими учасниками судового процесу. Відносини адвоката під час здійснення професійної діяльності з іншими державними органами та особами Окремі етичні аспекти відносин між адвокатами при здійсненні професійної діяльності. Дотримання принципу взаємної поваги Дотримання норм адвокатської етики в громадській, науковій та публіцистичній діяльності адвоката Відповідальність за порушення Правил адвокатської етики Конституційне законодавство Конституція України щодо діяльності адвокатури. Механізми реалізації цих конституційних положень Право громадян на працю. Правова допомога, яка може бути надана адвокатом з дотримання передбаченого Конституцією права на працю Конституційні гаранти захисту честі, гідності та ділової репутації особи. Механізм правової допомоги, що може бути надана адвокатом із захисту цих прав Відшкодування матеріальної та моральної шкоди, заподіяної особі органами державної влади та місцевого самоврядування. Допомога адвоката у представництві громадян у цих справах Конституційний Суд України, його повноваження. Звернення до Конституційного Суду України та порядок їх розгляду Судова система. Основні засади судочинства Правові засади звернення до Європейського суду з прав людини. Вимоги до складання звернення до цього суду. Рішення Європейського суду щодо розгляду цих звернень та наслідки прийнятих рішень Право на житло. Правова допомога адвоката із захисту прав та законних інтересів громадян щодо дотримання цього права Оскарження до суду рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, місцевого самоврядування, посадових та службових осіб. Правові підстави для виконання адвокатом доручень із захисту порушення вказаних дій Правовідносини, на які поширюється і на які не поширюється юрисдикція судів. Умови призначення на посаду судді. Звільнення суддів з посади Право на освіту та охорону здоров'я. Правова допомога адвоката з дотримання зазначених конституційних гарантій громадян Соціальний захист громадян. Правова допомога адвоката із захисту цих прав Питання шлюбу, сім'ї, батьківства і материнства Громадянство України. Набуття та втрата громадянства. Нормативно-правові акти, що регулюють вирішення цих питань Обов'язки громадян України. Правова допомога адвоката у випадках притягнення громадян до відповідальності за порушення конституційних обов'язків Перелік прав і свобод, які регулюються винятково законами України. Порядок прийняття законів та набрання ними чинності Акти Кабінету Міністрів України, їх прийняття та результати. Формування та повноваження Кабінету Міністрів України Прокуратура України, її завдання, організація та порядок діяльності Недоторканність людини, права заарештованого та затриманого. Оскарження затримання та порушення кримінальної справи Політичні парти, громадські організації, професійні спілки. Утворення та діяльність політичних партій і громадських організацій Цивільне право Загальні засади цивільних відносин. Акти цивільного законодавства України. Дія актів цивільного законодавства у часі. Звичай. Аналогія. Підстави виникнення цивільних прав і обов'язків. Здійснення цивільних прав та виконання обов'язків. Право на захист цивільних прав та інтересів. Поняття фізичної особи. Цивільна правоздатність і дієздатність фізичної особи.... Опіка і піклування. Органи опіки та піклування. Правочини, які вичиняються з дозволу органу опіки та піклування. Поняття юридичної особи. Види і організаційно-правові форми юридичних осіб. Створення та ліквідація юридичної особи. Види об'єктів цивільних прав. Поняття речі. Поняття цінного паперу. Нематеріальні блага. Поняття та види правочинів. Загальні вимоги, додержання яких є необхідним для чинності правочину. Форма правочину. Нотаріальне посвідчення правочину. Недійсність правочину. Правові наслідки недійсності правочину. Момент недійсності правочину. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судову практику в справах про визнання угод недійсними". Поняття і підстави представництва. Види представництва. Правочини, які може вчиняти представник. Довіреність. Поняття строку та терміну. Визначення та обчислення строків. Поняття позовної давності. Загальна та спеціальна позовна давність. Наслідки спливу позовної давності. Вимоги, на які позовна давність не поширюється. Поняття і види особистих немайнових прав. Спростування недостовірної інформації. Право на відшкодування майнової та моральної шкоди. Судовий захист особистих немайнових прав. Право на повагу до гідності та честі, недоторканності, ділової репутації. Відповідальність за порушення цих прав. Постанова Пленуму Верховного Суду України щодо застосування законодавства, що регулює захист цих прав. Поняття права власності. Зміст права власності. Форми права власності в Україні. Підстави набуття права власності. Набувальна давність. Постанова Пленуму Верховного Суду України щодо практики розгляду судами справ за позовами про захист права приватної власності. Підстави припинення права власності. Поняття і види права спільної власності. Здійснення права спільної сумісної і спільної часткової власності. Припинення права на частку у спільному майні. Право власності на землю. Самочинне будівництво. Припинення права власності на землю. Право власності на житло. Захист права власності. Види речових прав на чуже майно. Захист речових прав на чуже майно. Встановлення та зміст сервітуту. Припинення сервітуту. Поняття права інтелектуальної власності. Суб'єкти і об'єкти права інтелектуальної власності. Підстави виникнення права інтелектуальної власності. Захист права інтелектуальної власності. Поняття зобов'язання та підстави його виникнення. Сторони у зобов'язанні. Загальні умови виконання зобов'язання. Підстави припинення зобов'язання. Види забезпечення виконання зобов'язання. Форма правочину щодо забезпечення виконання зобов'язання. Загальні умови забезпечення виконання зобов'язань. Правові наслідки порушення зобов'язань. Поняття та види договору. Свобода договору. Зміст договору. Істотні умови договору. Праві наслідки розірвання або зміни договору. Загальні підстави відповідальності за завдану майнову шкоду. Підстави відповідальності за завдану моральну шкоду. Способи відшкодування майнової шкоди. Відшкодування шкоди, завданої каліцтвом, іншим ушкодженням здоров'я або смертю. Постанова Пленуму Верховного Суду України з цих питань. Поняття спадкування Види спадкування. Склад спадщини. Спадкування за заповітом. Тлумачення заповіту. Виконання заповіту. Недійсність заповіту. Спадковий договір. Постанова Пленуму Верховного Суду України щодо практики розгляду судами справ про спадкування. Спадкування за законом. Черговість спадкування за законом. Прийняття спадщини. Строки для прийняття спадщини. Право на відмову від прийняття спадщини. Охорона спадкового майна. Оформлення права на спадщину. Цивільно-процесуальне право Дія цивільного процесуального закону у часі, просторі та за колом осіб та по колу осіб. Межі судового розгляду. Принципи цивільного процесуального права Підвідомчість та підсудність цивільних справ. Види підвідомчості і підсудності Докази та засоби доказування. Обов'язковість доказування. Строки подання доказів у цивільному процесі. Оцінка доказів. Робота адвоката щодо забезпечення доказами позовних вимог Забезпечення позову і забезпечення доказів. Діяльність адвоката з цих питань Заходи процесуального примусу Судові витрати, їх види. Звільнення від судових витрат. Розподіл судових витрат між сторонами у цивільній справі Процесуальні строки. Судові виклики і повідомлення Сторони в цивільному процесі, їх права. Треті особи. Представники сторін і третіх осіб Пред'явлення позову. Зустрічний позов. Зміст і форма позовної заяви. Наслідки подання позовної заяви, що не відповідає вимогам закону. Підготовка адвоката до складання позовної заяви Фіксування судового процесу. Журнал судового засідання. Порядок складання та оформлення протоколів про окремі процесуальні дії. Зауваження щодо технічного запису судового засідання, журналу судового засідання та їх розгляд. Рішення суду. Законність і обґрунтованість судових рішень у цивільних справах. Аналіз адвокатом рішення у цивільній справі. Постанова Пленуму Верховного Суду України "Про судове рішення". Справи окремого провадження. Порядок їх розгляду. Встановлення фактів, що мають юридичне значення. Підготовка і ведення адвокатом таких справ. Пленум Верховного Суду України щодо практики про встановлення фактів, які мають юридичне значення. Наказне провадження. Заява про видачу та скасування судового наказу. Судова практика. Заочний розгляд справи. Заочне рішення. Скасування та оскарження заочного рішення. Право апеляційного оскарження судових рішень і ухвал. Строки оскарження. Форма і зміст апеляційної скарги. Пояснення на апеляційну скаргу. Методика складення апеляційної скарги. Порядок її подання. Постанова Пленуму Верховного Суду України з питань апеляційного оскарження судових рішень. Право касаційного оскарження рішень. Строки оскарження. Форма і зміст касаційної скарги. Методика складання касаційної скарги. Порядок її подання Подання додаткових документів. Пояснення адвоката в суді апеляційної і касаційної інстанцій, їх відмінність від промови адвоката в суді першої інстанції в цивільній справі. Перегляд судових рішень у зв'язку з нововиявленими та винятковими обставинами. Надання адвокатом правової допомоги у таких справах. Виконання судових рішень. Надання адвокатом юридичної допомоги сторонам на цій стадії Зупинення та закриття провадження у справі. Залишення заяви без розгляду. Надання адвокатом правової допомоги у таких ситуаціях Кримінальне право Дія кримінального закону в часі, просторі та по колу осіб. Поняття злочину. Класифікація злочинів. Відмежування злочину від проступку та діянь, що не являють собою суспільної небезпеки. Закінчений та незакінчений злочин. Готування до злочину. Замах на злочин. Добровільна відмова при незакінченому злочині. Покарання при незакінченому злочині. Поняття осудності та неосудності в кримінальному праві. Обмежена осудність. Примусові заходи медичного характеру. Види примусових заходів медичного характеру. Продовження, зміна або припинення застосування заходів. Пленум Верховного Суду України "Про практику застосування судами примусових заходів медичного характеру та примусового лікування". Поняття вини та її форми. Співучасть у злочині. Види співучасників. Відмежування співучасті від переховування або обіцяного неповідомлення про підготовлюваний або вчинюваний злочин. Кримінальна відповідальність співучасників. Повторність, сукупність та рецидив злочинів. Необхідна оборона та крайня необхідність. Перевищення меж необхідної оборони. Уявна оборона. Захист у таких справах. Звільнення від кримінальної відповідальності та від відбування покарання. Поняття покарання. Види покарань. Основні та додаткові покарання. Призначення покарань за сукупністю злочинів та сукупністю вироків. Правила складання покарань. Зарахування строку попереднього ув'язнення. Обставини, що пом'якшують та обтяжують покарання. Особливості кримінальної відповідальності та покарання неповнолітніх. Пленум Верховного Суду України "Про практику застосування судами України законодавства у справах про злочини неповнолітніх". Умисне вбивство. Погроза вбивством. Пленум Верховного Суду України "Про судову практику в справах про злочини проти життя та здоров'я особи". Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи. Пленум Верховного Суду України "Про судову практику у справах про злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи". Злочини проти власності, їх кваліфікуючі ознаки та розмежування між ними. Пленум Верховного Суду України "Про судову практику у справах про злочини проти власності". Контрабанда. Фіктивне підприємництво. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Шахрайство з фінансовими ресурсами. Пленум Верховного Суду України "Про практику застосування судами законодавства про відповідальність за окремі злочини у сфері господарської діяльності". Бандитизм та його відмінність від злочинів проти власності, скоєних організованою злочинною групою. Постанова Пленуму Верховний Суд України "Про практику розгляду судами кримінальних справ про злочини, вчинені стійкими злочинними об'єднаннями". Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами. Незаконне заволодіння транспортним засобом. Хуліганство та його відмінність від злочинів проти здоров'я людини. Пленум Верховного Суду України "Про судову практику у справах про хуліганство". Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення, пересилання з метою збуту чи збут наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів та аналогічні дії, вчинені без мети збуту. Поняття службової особи. Зловживання владою або службовим становищем і його відмінність від перевищення влади або службових повноважень. Службова недбалість. Пленум Верховного Суду України "Про судову практику у справах про перевищення влади або службових повноважень". Одержання та давання хабара. Провокація хабара та його відмінність від вимагання хабара. Особливості захисту в таких справах. Пленум Верховного Суду України "Про судову практику у справах про хабарництво". Злочини проти правосуддя. Порушення права на захист. Розголошення даних досудового розслідування. Втручання в діяльність захисника чи представника особи. Кримінальне процесуальне право Засади верховенства права, законності, презумпції невинуватості, забезпечення права на захист: нормативно правовий механізм забезпечення реалізації. Змагальність сторін як основоположна засада функціонування кримінального судочинства в Україні. Кримінально-процесуальні гарантії діяльності адвоката в кримінальному провадженні. Види адвокатської діяльності в кримінальному провадженні. Випадки обов'язкової участі захисника у кримінальному провадженні. Відмова від захисника і його заміна. Обставини, що виключають участь захисника в провадженні. Порядок залучення захисника. Участь захисника на стадії досудового розслідування, його права та обов'язки. Участь захисника у слідчих (розшукових) діях. Суть, методика, значення та тактика участі захисника в процесуальних діж на стадії досудового розслідування. Клопотання захисника на досудовому розслідуванні. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності слідчого, прокурора та слідчого судді на стадії досудового розслідування. Обставини, що підлягають доказуванню, та докази у кримінальному провадженні. Права адвоката по збиранню доказів. Визнання доказів недопустимими. Експертний висновок як джерело доказів в кримінальному провадженні. Права адвоката по залученню експертів в кримінальному провадженні. Заходи забезпечення кримінального провадження, запобіжні заходи. Загальні положення щодо порядку застосування, скасування і зміни запобіжного заходу. Порядок обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою та продовження строків тримання під вартою. Строки та порядок подання апеляції на ухвалу слідчого судді про обрання запобіжного заходу. Закриття кримінального провадження. Звільнення особи від кримінальної відповідальності. Клопотання про закриття кримінального провадження, перекваліфікацію дій підозрюваного, звільнення особи від кримінальної відповідальності. Відкриття матеріалів іншій стороні: порядок та методика здійснення. Правовий режим, методика ознайомлення з матеріалами кримінального провадження. Адвокатське досьє. Участь адвоката в підготовчому провадженні та судовому розгляді. Його права та обов'язки. Ведення адвокатом прямого та перехресного допитів в суді. Застосування науково-технічних засобів в суді. Методика представлення доказів в суді. Судові дебати. Захисна промова адвоката. Підготовка та методика її проголошення. Журнал судового засідання та його технічний запис. Порядок подання на них зауважень і їх розгляд. Міжнародне співробітництво в кримінальному провадженні. Участь адвоката в кримінальних провадженнях із залученням форм міжнародного співробітництва. Особливі порядки провадження щодо кримінальних проступків та в суді присяжних. Участь адвоката в таких формах кримінальних проваджень. Предмет апеляції та особи, що мають право на подання апеляції. Строки подання апеляції, зміст апеляції, подання доповнень, заперечень та змін до апеляції, відкликання апеляції. Методика складання адвокатом апеляцій на судове рішення. Апеляційне провадження. Підстави та порядок апеляційного оскарження судового рішення. Здійснення захисту у суді апеляційної інстанції. Право касаційного оскарження. Підстави касаційного оскарження судових рішень, порядок і строки подання касаційної скарги. Методика складання касаційної скарги. Суб'єкти касаційного оскарження. Доповнення, зміна і відкликання касаційної скарги. Подання заперечень на касаційну скаргу. Захисту касаційній інстанції. Перегляд судових рішень Верховним Судом України та підстави такого перегляду. Провадження за нововиявленими обставинами: підстави та порядок здійснення. Положення про порядок здійснення помилування. Робота адвоката по даному питанню. Угоди про примирення та про визнання винуватості в кримінальному провадженні. Участь адвоката при укладенні угод Господарське право Поняття, зміст і загальні принципи господарської діяльності. Обмеження в здійсненні господарської діяльності. Ліцензування, патентування та квотування господарської діяльності. Конкуренція у сфері господарювання. Природні монополії. Відповідальність за недобросовісну конкуренцію Суб'єкти господарювання. Утворення та державна реєстрація суб'єкта господарювання. Установчі документи. Загальний порядок ліквідації Види та організаційно-правові форми підприємств. Майно підприємств. Об'єднання підприємств. Державні та комунальні підприємства Поняття і види господарських товариств. Поняття підприємства колективної власності. Господарська діяльність кооперативів. Загальні умови створення виробничого кооперативу та припинення його діяльності. Членство у виробничому кооперативі Приватні підприємства. Селянське (фермерське) господарство. Поняття орендного, іноземного та підприємства з іноземними інвестиціями Поняття об'єднання підприємств. Види та організаційно-правові форми об'єднань підприємств. Промислово-фінансові групи. Холдингові компанії Громадянин як суб'єкт господарювання. Особливості статусу благодійних та інших неприбуткових організацій у сфері господарювання Правовий режим майна суб'єктів господарювання. Джерела його формування. Підстави виникнення майнових прав та обов'язків суб'єктів господарювання. Гарантії та захист їх майнових прав Використання природних ресурсів у сфері господарювання. Особливості правового режиму використання природних ресурсів Використання у господарській діяльності прав інтелектуальної власності. Комерційна таємниця Цінні папери, їх види, умови і порядок випуску. Державне регулювання ринку цінних паперів. Корпоративні права, їх зміст. Здійснення корпоративних прав держави. Реєстр корпоративних прав держави Господарські зобов'язання, їх види, підстави виникнення. Виконання та припинення господарських зобов'язань. Надання адвокатом правової допомоги суб'єктам господарювання Істотні умови господарського договору. Зовнішньоекономічна діяльність та її правове регулювання. Суб'єкти і види зовнішньоекономічної діяльності. Іноземні інвестори та види іноземних інвестицій. Правова допомога адвоката у цих сферах Система господарських судів України, їх компетенція і підвідомчість. Міжнародний комерційний арбітраж. Робота адвокатів у таких судах Досудове врегулювання господарських спорів: суть, значення, порядок, строки, наслідки. Робота адвоката в таких справах. Судові витрати Право на звернення до господарського суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в господарському процесі, їх права та обов'язки Докази у господарському процесі. Подання доказів. Робота адвоката на цій стадії. Виконання в Україні рішень іноземних господарських судів Розгляд справ по суті у господарських судах. Робота адвоката під час судового розгляду. Виконання на території іноземних держав рішень господарських судів України Оскарження рішень, ухвал господарських судів. Строки, порядок, наслідки. Перегляд рішень господарських судів за новоявленими обставинами. Виконання рішень господарського суду. Робота адвоката на цих стадіях господарського процесу Законодавство про працю Конституційне право на працю. Основні трудові права працівника class=contlk_lev2 href='/1146020454794/pravo/zakonodavstvo_pro_pratsyu#96'> Співвідношення міжнародних угод про працю і законодавства України Колективний договір: сторони, зміст, строк дії та порядок укладення. Спори, які виникають під час його укладенні та виконанні. Правова допомога, яку може надати адвокат у розв'язанні таких спорів Трудовий договір: строки та порядок його укладення. Трудовий контракт. Трудові спори, що випливають з трудових договорів Підстави і порядок розірвання трудової угоди. Трудові спори з цих питань Порядок звільнення працівників. Пільги та компенсації звільненим працівникам. Правова допомога адвоката Робочий час та час на відпочинок. Види робочого часу, облік робочого часу. Компенсація за роботу у вихідні та святкові дні Право на відпустку. Види і тривалість відпусток Оплата праці, її правове регулювання. Строки виплати заробітної плати. Відповідальність за затримку розрахунку під час звільнення Підстави і вимоги матеріальної відповідальності робітників за шкоду, що заподіяна підприємству, установі, організації діями робітника Трудова дисципліна. Стягнення, які застосовуються до працівників, порядок їх застосування і зняття Правове регулювання праці жінок і молоді. Гаранти під час прийому на роботу та звільнення Індивідуальні трудові спори. Позасудовий порядок і строки розгляду трудових спорів. Правова допомога адвоката Розгляд трудових спорів у судах. Строки звернення до суду і зміст заяв щодо суті трудового спору Охорона праці та її правове регулювання. Відповідальність власника за шкоду, яка заподіяна з його вини працівникові Обов'язкове державне страхування від нещасного випадку на виробництві і професійного захворювання, що спричинило втрату працездатності. Правова допомога адвоката Застосування праці неповнолітніх. Трудові спори з участю неповнолітніх Гарантії та компенсації у трудових правовідносинах. Спори, що можуть виникати з цих питань Відрядження і його правове регулювання. Компенсація витрат працівників за відрядженням. Документи, що підтверджують витрати за відрядженням Професійні спілки, їх участь у захисті прав працівників при виникненні спорів у правовідносинах між власником підприємства, установи, організації і працівником. Межі втручання з розв'язання трудових спорів Пільги ветеранам війни і праці, інвалідам. Нагляд за дотриманням законодавства про працю. Органи, що здійснюють такий нагляд, їх компетенція Житлове законодавство Конституційне право на житло та допомога адвоката у вирішенні спорів, пов'язаних з питаннями житла Житлові приміщення та житлові фонди. Органи управління житловим фондом. Форма участі громадян в управлінні житловим фондом Реалізація права громадян України на житло. Порядок реалізації. Віковий ценз на придбання в особисту власність та отримання житла в наймання та оренду. Правова допомога адвоката Підстави для визнання громадян, які потребують поліпшення житлових умов. Порядок обліку, надання жилих приміщень у будинках державної, комунальної і колективної власності. Правова допомога адвоката Ордер на житлове приміщення і його правове значення. Підстави та порядок визнання ордера недійсним. Правові наслідки визнання ордера недійсним Договір наймання та оренди жилого приміщення, предмет договору, форма та порядок його укладання. Використовування житлових приміщень у будинках державної, комунальної та колективної власності. Провадження адвокатом справ цієї категорії Норма житлової площі при наданні громадянину житлового приміщення. Право на додаткову житлову площу окремих категорій громадян Плата за користування житловим приміщенням і комунальними послугами. Житлові субсидії. Правова допомога адвоката Зміна договору наймання житлового приміщення в будинках державної, комунальної та колективної власності Підстави розірвання договору наймання житлового приміщення. Правова допомога адвоката Порядок і підстави виселення із житлових приміщень. Спори, що виникають з таких питаннях, правова допомога адвоката Виселення з наданням іншого жилого приміщення, виселення без надання іншого жилого приміщення, виселення у випадку визнання ордера недійсним. Правова допомога адвоката Обмін житлових приміщень. Примусовий обмін житлових приміщень Бронювання житлового приміщення. Підстави та порядок оформлення бронювання Визнання особи, яка втратила право на використання житлового приміщення Приватизація державного житлового фонду. Поняття приватизації. Об'єкти приватизації. Порядок надання квартир (будинків) у власність громадянам Користування службовими житловими приміщеннями. Порядок надання квартир та оплата за їх використання. Порядок зупинення користування службовим та житловим приміщенням. Використання житлових приміщень у гуртожитках. Порядок надання в користування приміщень у гуртожитках. Оплата за мешкання у гуртожитку. Правова допомога адвоката Правовий статус житлово-будівельних кооперативів. Виселення з будинків ЖБК Використання житлових приміщень у квартирах (будинках) приватного житлового фонду. Виселення членів сім'ї власника квартири (будинку) Про практику застосування судами законодавства, що регулює право приватної власності громадянина на житлове приміщення Відповідальність за порушення житлового законодавства. Правова допомога адвоката Сімейне право Завдання Сімейного кодексу України Загальні принципи регулювання сімейних відносин Здійснення сімейних прав і виконання сімейних обов'язків. Захист сімейних прав та інтересів Шлюб, його укладення і розірвання. Права та обов'язки подружжя. Ведення справ, пов'язаних з розірванням шлюбу. Визнання шлюбу недійсним: підстави, порядок та правові наслідки. Спори, пов'язані з цими питаннями, юридична допомога адвоката Особисті немайнові права і обов'язки подружжя. Пленум Верховного Суду України про практику застосування законодавства при розгляді справ про право на шлюб, розірвання шлюбу, визнання його недійсним та поділ спільного майна подружжя. Право особистої власності подружжя. Спільна сумісна власність подружжя. Ведення адвокатом справ щодо поділу спільного майна подружжя. Права та обов'язки подружжя з утримання один одного. Провадження адвокатом справ зі стягнення аліментів на утримання одного із подружжя Шлюбний договір: його зміст, порядок укладення, правове значення, внесення змін в умовах договору, розірвання. Визнання шлюбного договору недійсним. Використання адвокатом шлюбного договору при розірванні шлюбу Права та обов'язки матері, батька і дитини. Виявлення походження дитини Ведення адвокатом справ, пов'язаних зі спорами про визнання батьківства чи про оспорювання батьківства. Особисті немайнові права та обов'язки батьків і дітей. Підстави позбавлення батьківських прав. Ведення адвокатом таких справ у суді Майнові права батьків та дітей. Роздільне майно батьків та дітей. Право загальної сумісної власності батьків та дітей Аліментні обов'язки батьків стосовно дітей. Порядок стягнення аліментів, розмір, участь батьків у додаткових витратах на дитину. Ведення адвокатом справ, які виникають із спорів про стягнення аліментів на неповнолітніх та повнолітніх непрацездатних дітей. Усиновлення: поняття, порядок оформлення усиновлення. Особи, які можуть стати усиновителями, правові наслідки усиновлення. Усиновлення дітей громадян України іноземними громадянами Правова допомога адвоката Недійсність усиновлення. Відміна усиновлення. Правові наслідки цих дій Опіка та піклування над дітьми. Діти, над якими встановлюється опіка та піклування. Порядок оформлення опіки та піклування. Правова допомога в таких справах. Патронат над дітьми Особисті немайнові права та обов'язки інших членів сім? та родичів. Допомога адвокатів і вирішення спорів про участь діда, баби, прабаби та прадіда, братів та сестер, мачухи, вітчима у вихованні дитини Обов'язки з утримання інших членів сім'ї та родичів. Розмір аліментів, що стягується з інших членів сім'ї та родичів, строки їх стягнення. Правова допомога. Застосування законів іноземних держав та міжнародних договорів в Україні. Застосування Сімейного кодексу України до іноземців та осіб без громадянства. Законодавство про адміністративні правопорушення та адміністративне судочинство Адміністративне правопорушення і адміністративна відповідальність. Відмежування адміністративного правопорушення від злочину Адміністративне стягнення, його види. Накладення адміністративного стягнення. Строки накладення адміністративного стягнення Адміністративна юрисдикція. Підвідомчість справ про адміністративні правопорушення Поняття провадження у справах про адміністративне правопорушення та його стадії Протокол про адміністративне правопорушення Адміністративне затримання. Органи, які правомочні його здійснювати. Строки затримання. Відмежування від адміністративного арешту та затримання і арешту за кримінально-процесуальним законодавством. Застосування примусу та вогнепальної зброї при затриманнях. Закон України "Про міліцію" Особистий огляд, огляд речей і вилучення речей та документів уповноваженими органами Розгляд справ про адміністративне правопорушення. Особи, які беруть участь у провадженні в справах про адміністративне правопорушення Постанова в справі про адміністративне правопорушення, її оскарження, роль у цьому адвоката Виконання постанов про накладення адміністративних стягнень Адміністративні правопорушення в галузі охорони праці і здоров'я населення Адміністративні правопорушення, що посягають на власність. Ознаки відмежування їх від злочинів проти власності Адміністративні правопорушення в галузі стандартизації, якості продукції, метрології та сертифікації Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок і громадську безпеку Адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений порядок управління Завдання адміністративного судочинства. Принципи адміністративного судочинства. Правова допомога у вирішенні справ в адміністративному суді Система адміністративних судів Право на звернення до адміністративного суду. Форма та зміст позовної заяви. Сторони і треті особи в адміністративному процесі, їх права та обов'язки Учасники адміністративного процесу, їх права і обов'язки. Адміністративна процесуальна правосуб'єктність. Процесуальне представництво Докази в адміністративному процесі. Судовий розгляд адміністративної справи. Судові рішення, порядок і строки їх оскарження. Перегляд рішень за нововиявленими та винятковими обставинами. Виконання судових рішень в адміністративних справах Особливості провадження в окремих категоріях адміністративних справ Бюджетне, податкове і митне законодавства Бюджетна система України, бюджетний устрій, бюджетний процес і його учасники. Бюджетні призначення Класифікація доходів бюджету. Правове регулювання доходів бюджетів усіх рівнів. Класифікація видатків бюджету Податкова система України. Податковий кодекс України, його зміст та значення Правове становище органів державної податкової служби Податок на прибуток підприємств. Правова допомога підприємствам при веденні справ з оподаткування прибутку підприємств. Податок на додану вартість, акцизний податок та інші непрямі податки. Правова допомога суб'єктам оподаткування при веденні таких справ Податок на доходи фізичних осіб. Неоподатковуваний мінімум доходів громадян. Надання правової допомоги громадянам - платникам податків Збір за першу реєстрацію транспортного засобу. Правова допомога при виникненні спору Правове регулювання місцевих податків та зборів. Правова допомога в цих питаннях Державне мито. Нормативно-правові акти, які регулюють стягнення державного мита Обов'язкові платежі в бюджет від адвокатської практики. Нормативна база для цих платежів. Вдосконалення законодавства щодо обов'язкових платежі в бюджет від адвокатської діяльності. Відповідальність за порушення податкового законодавства. Ведення адвокатом таких справ Оскарження рішень державних органів, які уповноважені застосовувати заходи відповідальності за порушення податкового законодавства. Надання адвокатом юридичної допомоги в таких категоріях справ. Законодавство про митну справу. Правове становище митних органів. Митний кодекс України. Ведення адвокатом справ про контрабанду Порядок переміщення цінностей через митний кордон та їх митне оформлення. Оскарження постанов про порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких справах Поняття захисника згідно з нормами Митного кодексу. Мета і порядок адміністративного затримання у випадках порушення митних правил. Правова допомога адвоката у таких випадках. Відповідальність за порушення митного законодавства. Види стягнень за порушення митних правил. Ведення адвокатом таких справ. Правове регулювання бухгалтерського обліку в Україні Правове регулювання аудиторської діяльності. Випадки обов'язкового проведення аудиторських перевірок. Використання аудиту в адвокатській діяльності Законодавство про валютне регулювання і валютний контроль, його суть та відповідальність за його порушення. Ведення адвокатом таких справ Правове регулювання грошового обігу в Україні. Право грошової емісії. Правове становище Національного банку України Правове становище органів державного казначейства і їх функції Законодавство про довкілля (земельне, водне, про надра тощо) Суб'єкти права власності на землю. їх права, обов'язки. Захист права власності на землю Право і види власності на землю. Спільна і сумісна власність на землю. Порядок і умови отримання землі у приватну власність Позбавлення права власності на землю і на право користування землею Органи, які розглядають земельні спори. Строки і порядок їх вирішення Плата за землю. Земельний податок. Застава земельних ділянок і земельні торги Приватизація землі. Спори з цих питань і порядок їх вирішення Підстави припинення прав на землю та вилучення земельних ділянок Відшкодування збитків у зв'язку з викупом та примусовим відчуженням земельних ділянок: порядок, розміри, умови, спори з приводу відшкодування збитків Відповідальність за порушення ветеринарно-санітарних норм. Види цієї відповідальності, органи, уповноважені розглядати справи про правопорушення у галузі ветеринарної медицини, порядок їх розгляду Правове регулювання використання ядерної енергії і відповідальність за порушення у цій галузі Правове регулювання захисту людини від впливу іонізуючого випромінювання, відшкодування завданої шкоди Правове регулювання використання лісових ресурсів і користування земельними ділянками лісового фонду Вирішення спорів у галузі охорони, захисту, використання та відтворення лісів Відповідальність фізичних і юридичних осіб за шкоду заподіяну лісовому господарству, її компенсація та відшкодування Водокористування: суб'єкти, види і порядок. Умови скидання зворотних воду водні об'єкти Вирішення спорів з питань використання і охорони вод та відтворення водних ресурсів Відповідальність за порушення водного законодавства Правовий статус територій, що постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи. Юридичний захист громадян, що проживають на цій території, їхні пільга, гарантії Правовий статус громадян, що постраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС Правове регулювання використання надр в Україні. Надання надр у користування, права і обов'язки користувачів надр. Плата за користування надрами Вирішення спорів з питань користування надрами і юридична допомога у таких справах. Відповідальність за порушення законодавства про надра Правове регулювання використання водойм в Україні. Спори з цих питань Європейська конвенція про захист прав людини і основоположних свобод Захист прав людини та приведення української системи цього захисту за формою і змістом до європейського рівня Правова система України та європейська правова традиція Право на життя та обов'язок позитивних дій держави. Заборона смертної кари, питання екстрадиції та видачі правопорушників Заборона катувань, нелюдського та такого, що принижує гідність, поводження або покарання Заборона рабства та примусової праці Право на свободу та особисту недоторканість. Свобода пересування Право на справедливий судовий розгляд Заборона зворотної дії кримінального права Право на повагу до приватного життя Свобода думки, совісті і віросповідання Свобода вираження Свобода мирних зібрань та об'єднань Право на ефективний засіб захисту прав та свобод, гарантованих Конституцією Заборона дискримінації Право власності у Європейській конвенції про захист прав і основоположних свобод Принцип NON BIS IN IDEM (заборони притягнення до відповідальності або покарання двічі за одне й те ж саме діяння) Право на оскарження в кримінальних справах. Відшкодування за судову помилку Право на освіту. Право на вільні вибори Процедура розгляду справ у Європейському суді з прав людини Критерії прийнятності заяви до розгляду Європейським судом з прав людини Характеристика виняткових випадків, коли непотрібне вичерпання національних засобів захисту Виконання рішень Європейського суду з прав людини
 
>>