Повна версія

Головна arrow Товарознавство arrow Експертиза товарів

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Вступ

Сучасний стан формування і функціонування ринку продовольчих товарів в Україні має свої особливості. В умовах спаду виробництва вітчизняних товарів і появи на ринку значної кількості товарів іноземного виробництва, виникає необхідність об'єктивного оцінювання споживних властивостей та якості товарів, їх відповідності нормативним документам.

В цих умовах продовольчі товари, що реалізуються на внутрішньому ринку, не завжди у повній мірі відповідають вимогам не тільки міжнародних, а й національних стандартів.

Забезпечення необхідної якості та інших характеристик продовольчих товарів на всіх етапах виготовлення, зберігання, транспортування і реалізації потребують оцінювання їх відповідності до вимог нормативних документів — технічних регламентів, стандартів, технічних умов контракту.

Виробництво будь-якого товару починають з розробки технічного завдання, проектування, виготовлення товару, дослідження його конкурентоспроможності. Оцінку якості продовольчих товарів здійснюють в процесі їх виробництва (технічний контроль) і в торгівлі (товарознавча оцінка).

Товарознавча оцінка якості зводиться до визначення окремих показників і характеристик продовольчих товарів і співставлення їх з базовими. Вона базується на знаннях і практичному досвіді фахівців, що здійснюють товарознавчу оцінку.

Контрольну перевірку якості і кількості товарів проводять на складах виробників товарів, при організації їх транспортування, в організаціях торгівлі в терміни, передбачені нормативними та інструктивними документами. Весь життєвий цикл виробництва і споживання продовольчих товарів супроводжується контролем їх рівня якості.

При виникненні спірних питань між постачальниками і отримувачами продовольчих товарів при визначенні кількості і якості товарів, порушенні правил маркування і пакування, проводять незалежне дослідження товарів експертами торгово-промислових палат. Здійснюється експертиза експертами незалежної сторони на комерційних засадах за заявками зацікавлених сторін або контролюючих органів.

Створення конкурентного середовища на вітчизняному ринку продовольчих товарів, підвищення якості, конкурентоспроможності і надійності товарів є необхідним кроком для підвищення життєвого рівня населення і забезпечення його якісними товарами.

Забезпечення населення товарами постійного вжитку, що відповідають його запитам, є одним із найважливіших завдань, які сьогодні стоять перед промисловістю і торговими організаціями. Значну роль у вирішенні цього завдання призвані зіграти "контроль якості" та "експертиза" товарів, які повинні стати складовою частиною державної політики формування вітчизняного ринку та управління ним.

Виділення "Експертизи товарів" у самостійну навчальну дисципліну відбулося в середині 90-х років, що було викликано оновленням ринкових відносин і в зв'язку з цим потребою більш глибокого дослідження товару як об'єкта комерційної діяльності. Відомо, що дійсна якість продукції виявляється лише у споживанні, отже, оцінити її повною мірою може лише товарознавець-експерт, який користується арсеналом товарознавчих досліджень. Звідси виникає необхідність навчання студентів товарознавчих факультетів методам проведення товарознавчої експертизи з метою вирішення завдань підвищення якості та удосконалення асортименту продовольчих товарів.

Заперечення значення товарознавчої експертизи і невикористання її для управління якістю і асортиментом призводить до виробництва продовольчих товарів, що не користуються попитом у споживачів і, як наслідок — до невиправданих втрат.

Основною метою дисципліни є придбання теоретичних знань, практичного уміння і навичок експертної оцінки продовольчих товарів, необхідних для фахової діяльності експерта, організації та проведення товарознавчих експертиз кількості та якості продовольчих товарів вітчизняного та закордонного виробництва.

Вивчення дисципліни базується на знаннях студентів, які вони отримали після вивчення загальних та фундаментальних дисциплін: "Основи стандартизації, метрології та управління якістю", "Товарознавство (теоретичні основи: теоретичні основи товарознавства", "Товарознавство продовольчих товарів", "Товарознавство (харчові продукти", "Комерційна діяльність", "Організація торгівлі" та "Комерційне право".

Навчальний посібник підготовлено згідно з програмою нормативної дисципліни "Експертиза товарів" для студентів товарознавчих спеціальностей, затвердженою у 2003 р. Науково-методичною комісією з торгівлі Міністерства освіти і науки України.

 
<<   ЗМІСТ   >>