Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Організація і методика аудиту

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ НАДАННЯ АУДИТОРСЬКИХ ПОСЛУГ

Вивчивши цю тему, Ви повинні знати:

♦ поняття і види аудиторських послуг;

♦ класифікацію аудиторських послуг;

♦ схему процесу аудиту фінансової звітності;

♦ алгоритм процесу аудиту на відповідність;

♦ алгоритм процесу операційного аудиту;

♦ підвиди операційного аудиту;

♦ відмінності між зовнішнім і внутрішнім аудитом;

♦ як підготувати договір на консультаційні послуги;

♦ схему процесу консультування;

♦ типи клієнтів аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження;

♦ як провести попереднє обстеження клієнта;

♦ порядок укладання договору на проведення аудиту, його структуру;

♦ суть робочої документації, її призначення та функції;

♦ суть, структуру та види аудиторських висновків;

♦ як правильно обрати той чи інший вид аудиторського висновку;

♦ як підготувати звіт аудитора керівництву суб'єкта господарювання.

На основі набутих знань Ви повинні вміти:

♦ класифікувати аудиторські послуги;

♦ складати схему процесу аудиту фінансової звітності;

♦ складати алгоритм процесу аудиту на відповідність;

♦ складати модель процесу оперативного аудиту;

♦ визначати відмінність між зовнішнім і внутрішнім аудитом;

♦ складати договір на надання консультаційних послуг,

♦ складати схему процесу консультування;

♦ проводити класифікацію клієнтів із метою визначення і врахування їхніх особливостей при наданні аудиторських послуг;

♦ проводити процедуру вибору клієнта;

♦ проводити процедуру погодження клієнта;

♦ укладати договір на проведення аудиту;

♦ визначати призначення та функції робочої документації;

♦ обирати вид аудиторського висновку за результатами проведеного аудиту;

♦ складати аудиторський висновок відповідної модифікації;

♦ складати звіт аудитора керівникові суб'єкта господарювання.

План

  • (логіко викладення і засвоєння матеріалу)
  • 4.1. Поняття і види аудиторських послуг
  • 4.2. Клієнти аудиторських фірм (аудиторів), процедури їх вибору та погодження
  • 4.3. Договір на проведення аудиту
  • 4.4. Документування аудиторських послуг

Ключові поняття та терміни:

· аудит;

· супутні аудиту послуги;

· оглядова перевірка;

· операційна перевірка;

· компіляція обліку;

· підтверджуючий аудит;

· системно-орієнтований аудит;

· аудит фінансової звітності;

· аудит на відповідність;

· операційний аудит;

· зовнішній аудит;

· внутрішній аудит;

· атестовані й неатестовані послуги;

· обов'язковий аудит;

· консультаційні послуги;

· типи клієнтів;

· процедура вибору клієнта;

· процедура погодження клієнта;

· попереднє обстеження клієнта;

· договір на проведення аудиту;

· робочі документи;

· призначення та функції робочих документів;

· аудиторський висновок;

· модифікації аудиторських висновків;

· звіт аудитора керівникові суб'єкта господарювання.

При підготовці до заняття слід використовувати такі нормативні документи:

♦ МСА 200 "Мета та загальні принципи аудиторської перевірки фінансових звітів"

♦ МСА 230 "Документація"

♦ МСА 400 "Оцінка ризиків та внутрішній контроль"

♦ МСА 401 "Аудит у середовищі комп'ютерних інформаційних систем"

♦ МСА 500 "Аудиторські докази"

♦ МСА 700 "Аудиторський висновок про фінансову звітність"

♦ МСА 700А "Аудиторський висновок про фінансову звітність"

♦ МСА 800 "Аудиторський висновок при виконанні завдань аудиту спеціального призначення"

♦ МСА 910 "Завдання з огляду фінансових звітів"

♦ МСА 920 "Завдання з виконання погоджених процедур стосовно фінансової інформації"

♦ МСА 930 "Завдання з підготовки фінансової інформації"

♦ МСА 1005 "Особливості аудиту малих підприємств"

 
<<   ЗМІСТ   >>