Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Гроші та кредит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку

Правила здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку визначають структуру міжбанківського валютного ринку, а також порядок і умови торгівлі іноземною валютою на цьому ринку. Суб'єкти міжбанківського валютного ринку України мають право здійснювати на ринку спот-операції з купівлі-продажу іноземних валют за вільним договірним курсом без обмеження розміру маржі між курсами купівлі та продажу у випадку, коли НБУ не встановлені граничні розміри маржі.

Підставою для купівлі іноземної валюти резидентами на міжбанківському валютному ринку України при розрахунках з нерезидентами за торговельними операціями є такі документи:

 • — договір з нерезидентом;
 • — вантажно-митна декларація, якщо товар ввезений на територію України;
 • — акт здачі-прийому або інший документ, який засвідчує надання послуг або виконання робіт;
 • — документи, передбачені при документарній формі розрахунків (акредитив, інкасо);
 • — довідка ДПА, де резидент зареєстрований як платник податків.

Купівля іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України резидентами-страховиками, а також об'єднаннями страховиків з метою виконання зобов'язань перед нерезидентами здійснюється відповідно до порядку "Про застосування іноземної валюти в страховій діяльності".

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України резидентами-підприємцями при здійсненні неторговельних операцій вважаються такі документи:

 • — заявки з розрахунком відрядження за кордон або на експлуатаційні витрати транспортних засобів, що виконують рейси за кордон;
 • — укладені трудові договори з нерезидентами;
 • — рішення судів про сплату за межі України пенсій, аліментів, штрафів та ін.;
 • — угоди між пенсійними фондами про переказ за межі України пенсій в іноземній валюті;
 • — угоди між поштовими адміністраціями про сплату за межі України поштових переказів;
 • — документи, які мають силу договору і можуть використовуватись контрагентами-нерезидентами згідно з міжнародною практикою (для оплати участі в міжнародних виставках, конгресах, конференціях та інших міжнародних зустрічах, для оплати за навчання, лікування, патентування і под.).

Підставою для купівлі іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку України постійними представництвами нерезидентів, котрі займаються підприємницькою діяльністю, в процесі здійснення неторговельних операцій вважаються такі документи:

 • — заявки з розрахунком витрат на відрядження за кордон;
 • — укладені трудові договори з нерезидентами;
 • — заявка на перерахування іноземної валюти на рахунок юридичної особи — нерезидента, інтереси якої представляє на території України це представництво в межах залишків коштів на відповідному рахунку.

Підставою для купівлі іноземної валюти фізичними особами — резидентами в процесі неторговельних операцій вважаються такі документи:

 • — заявка на перерахування за кордон коштів з поточного рахунку в гривнях;
 • — документи, що підтверджують виїзд з України фізичних осіб — резидентів на постійне місце проживання за кордон.

Уповноважені банки та фінансово-кредитні установи можуть купувати валюту на міжбанківському валютному ринку з метою формування резервів під заборгованість в іноземній валюті для відшкодування можливих втрат за кредитними операціями, виконання власних зобов'язань за операціями, пов'язаними зі сплатою коштів банкам-кореспондентам. Операції з продажу готівкової іноземної валюти через касу та пункти обміну іноземної валюти на цілі, непередбачені правилами здійснення операцій на міжбанківському валютному ринку України, здійснюються лише в межах іноземної валюти, купленої через касу банку та пункти обміну іноземної валюти.

Іноземна валюта, придбана резидентами через уповноважені банки для забезпечення виконання зобов'язань перед нерезидентами, має бути використана резидентом упродовж 5 робочих днів від часу зарахування її на його поточний рахунок з метою, зазначеною в заяві на купівлю іноземної валюти. Продаж за дорученням клієнта його власних коштів в іноземній валюті уповноважений банк зобов'язаний здійснити впродовж б банківських днів від часу списання цих коштів з поточного рахунку клієнта. Гривневий еквівалент проданої на міжбанківському валютному ринку іноземної валюти в усіх випадках має бути зарахований на основний поточний рахунок власника коштів не пізніше двох банківських днів після надходження на кореспондентський рахунок відповідної суми в гривнях.

Виручка резидентів в іноземній валюті підлягає зарахуванню на їх валютні рахунки в уповноважених банках у терміни виплати заборгованостей, але не пізніше 90 календарних днів від дати митного оформлення продукції, що експортується. Перевищення зазначеного терміну потребує індивідуальної ліцензії НБУ, в іншому випадку буде стягнена пеня. Пеня за кожен день прострочення термінів розрахунків становить 0,3 % від суми неодержаної виручки (митної вартості недопоставленої продукції) в іноземній валюті, перерахованій у грошову одиницю України за валютним курсом НБУ на день виникнення заборгованості.


 
<<   ЗМІСТ   >>