Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Бюджетний менеджмент

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Розгляд проекту закону про Державний бюджет у першому читанні

Перше читання проекту закону про Державний бюджет починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради з питань бюджету про Висновки і пропозиції до проекту Закону.

Висновки і пропозиції голосуються в цілому. Якщо не прийняте позитивне рішення, то голосування відбувається постатейно.

Схвалені Верховною Радою висновки і пропозиції приймають статус Бюджетних висновків, схвалення яких вважається прийняттям проекту Закону у першому читанні.

Відповідно до Бюджетного кодексу проект закону про Державний бюджет в першому читанні приймається не пізніше 20 жовтня.

Підготовка проекту закону про Державний бюджет до другого читання КМУ, після прийняття проекту в першому читанні, у двотижневий термін (до 3 листопаду) доопрацьовує проект відповідно до Бюджетних висновків.

Доопрацьований до другого читання проект Закону містить статті та показники, запропоновані Кабінетом Міністрів України в першому читанні або схвалені Бюджетними висновками Верховної Ради України.

Якщо Кабінет Міністрів України подає нові статті на розгляд, то до них додається детальне обґрунтування їх необхідності. Це може бути у випадках, коли основні макропоказники економічного і соціального розвитку, покладені в основу проекту Державного бюджету, змінилися на час розгляду (з 15 вересня) в другому читанні більш ніж на два відсотки.

Комітет Верховної Ради України з питань бюджету протягом трьох днів (до 3 листопаду) готує висновки щодо розгляду проекту Закону у другому читанні.

Друге читання проекту закону про Державний бюджет України

Друге читання розпочинається з доповіді Міністра фінансів України і завершується не пізніше 20 листопада року, що передує плановому.

Голова Комітету Верховної Ради України з питань бюджету доповідає висновки Комітету Верховної Ради України з питань бюджету щодо врахування Кабінетом Міністрів України Бюджетних висновків Верховної Ради України при підготовці проекту закону про Державний бюджет України до другого читання.

Якщо Кабінет Міністрів подає проект бюджету, в якому передбачено дефіцит, то в першу чергу затверджується граничний розмір дефіциту Державного бюджету з подальшим постатейним прийняттям проекту бюджету. Державний бюджет може голосуватися в цілому, якщо під час постатейного голосування до проекту бюджету не було внесено істотних змін. Якщо поправки призвели до перевищення граничного розміру дефіциту, Уряд може запропонувати свої поправки з метою скорочення дефіциту, або направити проект бюджету на доопрацювання в постійну комісію з питань бюджету.

В обов'язковому порядку в другому читанні затверджуються наступні показники:

 • - загальний обсяг дефіциту / профіциту;
 • - доходи і видатки Державного бюджету України;
 • - розмір мінімальної заробітної плати та рівень забезпечення прожиткового мінімуму на наступний бюджетний період;
 • - обсяги міжбюджетних трансфертів;
 • - статті, що сприяють формуванню місцевих бюджетів. Ці статті не підлягають розгляду у третьому читанні.

Усі інші статті, які не були прийняті у другому читанні, переносяться на розгляд у третьому читанні.

Третє читання проекту закону про Державний бюджет України

Комітет Верховної Ради України із питань бюджету до 25 листопада доопрацьовує проект закону про Державний бюджет України і виносить його на розгляд Верховної Ради України у третьому читанні.

Третє читання починається з доповіді Голови Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та співдоповіді Міністра фінансів України.

Проект закону про Державний бюджет голосується за статтями, не прийнятими у другому читанні, і в цілому.

Закон про Державний бюджет України приймається Верховною Радою України до 2 грудня року, що передує плановому. Про введення в дію закону про Державний бюджет на наступний бюджетний період Верховна Рада приймає Постанову, проект якої готується Урядом.

Після прийняття проект Закону протягом двох тижнів розглядається Президентом України. У разі його підписання Президентом України, закон набуває чинності.

Бюджетні призначення у випадку несвоєчасного прийняття закону про Державний бюджет України

У разі неприйняття Закону України про Державний бюджет до 2 грудня поточного року Верховна Рада України приймає Постанову про порядок фінансування невідкладних витрат до затвердження закону про Державний бюджет.

У цьому випадку Кабінет Міністрів України відповідно до статті 46 Бюджетного кодексу має право здійснювати витрати Державного бюджету з наступними обмеженнями:

 • 1) витрати здійснюються тільки на цілі, що визначені одночасно у законі про Державний бюджет України на попередній бюджетний період і у проекті закону про Державний бюджет України на наступний бюджетний період;
 • 2) щомісячні витрати Державного бюджету не повинні перевищувати 1/12 обсягу витрат, визначених законом про Державний бюджет України на попередній бюджетний рік;
 • 3) позики здійснюються тільки з метою погашення основної суми державного боргу;
 • 4) до прийняття закону про Державний бюджет фінансування капітальних витрат заборонено, крім випадків, пов'язаних з введенням надзвичайного стану, екологічної ситуації;
 • 5) до прийняття закону про Державний бюджет податки і збори справляються відповідно до закону про Державний бюджет України на попередній бюджетний період та інших нормативно-правових актів.

Відповідно до положень Бюджетного кодексу прийняття Державного бюджету України на відповідний бюджетний період з дефіцитом дозволяється у разі наявності обгрунтованих джерел фінансування дефіциту.

Профіцит бюджету затверджується виключно з метою погашення основної суми боргу та на забезпечення збереження розміру оборотної касової готівки.

Оборотна касова готівка - частина залишку коштів загального фонду відповідного бюджету, яка формується на початок планового бюджетного періоду з метою покриття тимчасових касових розривів.

Після набуття сили Закону Про Державний бюджет України, а саме після підписання його Президентом, починається його виконання всіма учасниками бюджетного процесу відповідно до їх повноважень.

За поданням осіб та органів, які мають право законодавчої ініціативи, протягом бюджетного періоду до закону про Державний бюджет можуть бути внесені зміни і доповнення. Спочатку вони розглядаються комісіями, до компетенції яких належать запропоновані зміни, а потім постійною комісією з питань бюджету, яка готує відповідне рішення. Жодний закон, що впливає на зменшення доходів або збільшення видатків бюджету поточного року, не може бути прийнятий в цілому Верховною Радою, якщо відповідні поправки не будуть внесені до закону про Державний бюджет на поточний рік.

 
<<   ЗМІСТ   >>