Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Державний аудит

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Державний аудит ефективності діяльності

Загальні положення методики аудиту ефективності діяльності

Важливого значення в сучасній практиці зовнішнього економічного контролю, який здійснює Рахункова палата України, набуває розвиток аудиту ефективності діяльності, спрямованого на оцінювання економічності, ефективності та результативності адміністративної діяльності в державному секторі економіки. Тому його проведення є складним і тривалим процесом. Аудитори Рахункової палати постійно працюють над тим, щоб максимально скоротити час перевірок, не знижуючи при цьому їхньої якості і не збільшуючи аудиторського ризику.

Вирішення цієї проблеми можливе лише за умови формування чіткої, виваженої та обґрунтованої методики. Однак перш ніж розглядати методику проведення аудиту ефективності діяльності, необхідно передусім визначитись з понятійним апаратом, а саме: слід з'ясувати сутність таких понять, як "методика", "методика аудиту" і "методика аудиту ефективності діяльності" зокрема (див. ключові терміни і поняття до розділу).

Розуміння поняття "методика" та "методика аудиту" дає можливість, пропустивши їх крізь призму власного бачення, визначити поняття "методика аудиту ефективності діяльності".

Методика аудиту ефективності діяльності - це певна послідовність застосування методів і прийомів аудиту ефективності, спрямована на оцінювання економічності, ефективності та результативності діяльності об'єкта перевірки.

Визначившись із поняттям методики аудиту ефективності діяльності, слід з'ясувати мету, предмет, об'єкт та суб'єкт його проведення.

Мета, предмет, об'єкти та суб'єкти аудиту ефективності діяльності, що здійснюється Рахунковою палатою України, відрізняються від тих, що притаманні аудиту ефективності діяльності, коли його суб'єктом є Контрольно-ревізійне управління України. Це зумовлюється специфікою розподілу діяльності між цими двома державними органами (рис. 11.1).

Розподіл діяльності Рахункової палати України та Державної контрольно-ревізійної служби України

Рис. 11.1. Розподіл діяльності Рахункової палати України та Державної контрольно-ревізійної служби України

Таким чином, особливістю аудиту ефективності діяльності, що здійснюється Рахунковою палатою, є спрямованість суто на дослідження діяльності тих органів, установ та організацій, які фінансуються лише з Державного бюджету України.

Аудит ефективності діяльності різних об'єктів у частині використання коштів Державного бюджету України здійснюють і Рахункова палата, і Контрольно-ревізійне управління, але аудит місцевих фінансів проводить суто Контрольно-ревізійне управління.

При цьому така специфіка зумовлює відмінності в меті, предметі, суб'єктах та об'єктах аудиту ефективності діяльності, але методика його проведення є типовою, оскільки при здійсненні аудиту ефективності діяльності Рахункова палата України керується виключно Стандартами з аудиту державних фінансів INTOSAI, які є обов'язковими для всіх контрольних органів.

Метою аудиту ефективності діяльності є перевірка законності та ефективності діяльності використання коштів Державного бюджету України, загальнодержавних цільових фондів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, інших державних коштів, пов'язаних з Державним бюджетом України, оцінювання стану внутрішнього контролю об'єкта перевірки та надання пропозицій щодо усунення порушень чинного законодавства України.

Предметом аудиту ефективності діяльності є порядок використання коштів Державного бюджету України, загальнодержавних цільових фондів, валютних та кредитно-фінансових ресурсів, державних коштів, пов'язаних з Державним бюджетом України.

Суб'єктом аудиту ефективності діяльності у цьому випадку є посадові особи Рахункової палати, особи, залучені нею до проведення перевірки (спеціалісти або експерти).

Аудит ефективності діяльності, що здійснюється Рахунковою палатою України, проходить низку типових етапів, незалежно від суб'єктів здійснення.

На проведення одного аудиту ефективності діяльності відводиться, як правило, від 6 до 12 місяців. У загальному вигляді процес аудиту ефективності діяльності має чотири основні етапи:

  • 1) планування;
  • 2) виконання;
  • 3) звітування;
  • 4) перевірка виконання пропозицій.

У межах кожного етапу розрізняють окремі фази. Таким чином, доцільно перейти до детального розгляду кожного етапу.

 
<<   ЗМІСТ   >>