Повна версія

Головна arrow Фінанси arrow Валютні операції

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Система моніторингу операцій, яка застосовується до операцій, що проводяться по рахунках банків-кореспондентів

Під час встановлення кореспондентських відносин банк з'ясовує, чи виконує кореспондент належні заходи по запобіганню легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Банку не рекомендується встановлювати кореспондентські відносини з фінансовими установами-нерезидентами, які не вживають належні заходи для запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

Для забезпечення належної реалізації функцій суб'єкта первинного фінансового моніторингу банк створює Програму ідентифікації і вивчення банків-кореспондентів (далі клієнтів) банка, яка перш за все може включати:

 • а) порядок здійснення початкової ідентифікації клієнта під час встановлення відносин з ним;
 • б) заходи щодо уточнення інформації про клієнта і порядок їх проведення;
 • в) порядок забезпечення документальної фіксації інформації про клієнта;
 • г) порядок і критерії класифікації банків відповідно оцінці ризику здійснення ними операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, або фінансуванням тероризму;
 • д) порядок проведення заходів щодо перевірки інформації про клієнта або особу, яка діє від його імені, у разі виникнення сумніву щодо її достовірності, з урахуванням ризику проведення таким клієнтом операцій по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом;
 • е) заходи щодо додаткового вивчення клієнта і порядок їх проведення. Під час реалізації Програми ідентифікації і вивчення своїх клієнтів банк щодо своїх клієнтів формує і веде відповідні анкети. Банк може ухвалити рішення щодо недоцільності ведення анкет щодо категорій клієнтів, які здійснюють операції, які складають низький ризик їх використання з метою легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Анкета є внутрішнім документом банку і має містити інформацію, одержану банком в результаті ідентифікації і вивчення клієнта, результати аналізу його операцій, а також виведення банку щодо репутації клієнта і оцінки ризику здійснення ним операцій по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

Анкета формується за результатами здійснення початкової ідентифікації клієнта на етапі встановлення відносин з ним. Інформація, яка міститься в анкеті, уточнюється в процесі вивчення клієнта в порядку, встановленому банком.

Для виконання вимог, викладених у статті 64 Закону України "Про банки і банківську діяльність", в редакції від 07.12.2000 г. № 2121 -III, із змінами і доповненнями, а також з метою концентрації зусиль по протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, на підставі всієї інформації і документів, які дають можливість ідентифікувати і вивчити клієнта - юридичну особу, банк зобов'язаний ідентифікувати фізичних осіб, що є власниками цієї юридичної особи, що мають прямий або опосередкований вплив на нього і одержуючих економічну вигоду від його діяльності. У випадку, якщо юридична особа є господарським товариство, банк зобов'язаний ідентифікувати фізичних осіб, що мають істотну участь (пряме або опосередковане володіння 10 і більш відсотками статутного капіталу або права голосу викуплених акцій, або незалежна від формального володіння можливість впливу на керівництво юридичної особи або його діяльність) в цій юридичній особі.

Банк одержує від клієнта відомості і документи, які дають можливість ідентифікувати і вивчити клієнта. Ці документи повинні бути такими, що діють і містити достовірну інформацію на час їх надання банку. Ідентифікація клієнта здійснюється на підставі оригіналів документів або належним чином засвідчених копій, наданих клієнтом, а також у разі потреби на підставі інформації, одержаної від органів державної влади, банків, інших юридичних осіб, і за результатами проведених заходів щодо збору інформації про клієнта з інших джерел.

Надані клієнтом належним чином завірені копії документів, копії представленим ним оригіналів документів і інші документи, які є підставою для його ідентифікації повинні міститися в справі клієнта і зберігатися впродовж термінів, визначених законодавством України.

У разі виникнення сумніву щодо достовірності відомостей або документів, наданих клієнтом, банк з урахуванням ступеня ризику здійснення цим клієнтом операцій по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, вживає заходи щодо перевірки наданих клієнтом відомостей і документів.

Банк оцінює ризики проведення кореспондентом операцій по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом і фінансуванням тероризму. За основу оцінки такого ризику беруться такі критерії:

 • 1. Наявність контрагентів - резидентів країн, про які з достовірних джерел відомо, що вони:
  • - не дотримуються загальноприйнятих стандартів в боротьбі з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом;
  • - не передбачають розкриття або надання інформації щодо фінансових операцій;
  • - не виконують рекомендацій Групи розробки фінансових заходів боротьби з відмиванням грошей (КАТГ);
  • - є країнами, в яких відбуваються військові дії;
  • - є офшорними територіями;
  • - є країнами (територіями), які не беруть участі в міжнародній співпраці у сфері запобігання і протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, і фінансуванню тероризму;.
 • 2. У фінансовій операції бере участь особа, яка:
  • - є особою, яка посідає (займала) посаду, відповідно якій має (невеликі) широкі владні повноваження (керівний склад центральних і місцевих органів державної виконавчої влади, місцевого самоврядування, осередків політичних партій), або є членом сім'ї такої особи;
  • - є юридичною особою, яка не будучи фінансовою установою надає послуги із здійснення грошових переказів, операцій по оплаті чеків грошовою готівкою і т.п.;
  • - є юридичною особою, яка займається туристичною діяльністю;
  • - є юридичною особою, яка здійснює зовнішньоекономічні операції;
  • - є юридичною особою, яка є добродійною громадською організацією (окрім організацій, які діють під егідою відомих міжнародних організацій);
  • - є юридичною особою, яка одержує фінансову допомогу від нерезидентів України або надає фінансову допомогу нерезидентам України.

Класифікація клієнтів щодо ризику здійснення ними операцій по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом, здійснюється банком з урахуванням їх репутації, сфери і періоду діяльності на ринку. Якщо ризик проведення клієнтом операцій по легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, оцінюється банком як великий, то операціям такого клієнта відводиться підвищена увага і не рідше за один раз на рік уточнюється інформація щодо ідентифікації і вивчення клієнта. Для інших клієнтів термін уточнення інформації не повинен перевищувати трьох років.

Обов'язкове уточнення інформації щодо ідентифікації і вивчення клієнта проводиться банком у випадку:

 • а) зміни власника важливої участі;
 • б) зміни місцезнаходження власника рахунку;
 • в) внесення змін в засновницькі документи;
 • г) закінчення терміну дії наданих документів.

Під час ідентифікації і вивчення клієнта, ризик здійснення яким операцій по легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом оцінюється банком як великий, банк вживає заходи щодо перевірки наданої клієнтом інформації. Якщо клієнт відповідає відмовою представнику банку в наданні необхідних для його ідентифікації документів або відомостей, то банк відповідає йому відмовою в обслуговуванні. Якщо під час здійснення ідентифікації клієнта виникає мотивована підозра щодо надання ним недостовірної інформації або навмисного надання інформації з метою введення в оману, то банк також відповідає йому відмовою в обслуговуванні і обов'язково надає інформацію про фінансові операції цього клієнта Уповноваженому органу.

При виявленні (або виникненні обґрунтованих підозр) співробітником банку, того що фінансова операція клієнта підлягає обов'язковому фінансовому моніторингу, він негайно зобов'язаний проінформувати про це відповідального співробітника банку (філії).

Відповідальний працівник банку (філії) ухвалює остаточне рішення щодо віднесення такої операції до вказаних категорій і її реєстрації.

Відповідальний співробітник повинен бути незалежним в своїй діяльності і підзвітним тільки Голові Правління банку і зобов'язаний не рідше за одного раза на місяць інформувати керівника про виявлені фінансові операції, які підлягають фінансовому моніторингу, та заходи, які були вжиті, у тому числі щодо:

 • - розробки та постійного поновлення правил внутрішнього фінансового моніторингу і програм його здійснення з урахуванням вимог чинного законодавства та нормативних актів Уповноваженого органу;
 • - підготовки персоналу щодо виявлення фінансових операцій, що підлягають фінансовому моніторингу, шляхом проведення освітніх та практичних заходів;
 • - забезпечення проведення внутрішнього фінансового моніторингу. У наслідку заходів щодо з'ясування суті і мети проведення клієнтом

операції, яка підлягає внутрішньому фінансовому моніторингу, дані про цю операцію доповнюються інформацією про ухвалене відповідальним працівником рішення відносно:

 • - проведення або відмови в її проведенні;
 • - надання або попадання Уповноваженому органу інформації про цю операцію.

Рішення про надання або попадання Уповноваженому органу інформації про фінансову операцію, яка підлягає фінансовому моніторингу, приймається відповідальним працівником банку відповідно внутрішнім процедурам банку, закріплених в Правилах внутрішнього фінансового моніторингу банку.

 
<<   ЗМІСТ   >>