Повна версія

Головна arrow Економіка arrow Економіка торговельного підприємства

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Оцінка ймовірності погашення дебіторської заборгованості торговельного підприємства

За даними табл. 1, 2 розрахувати чисту реалізаційну вартість дебіторської заборгованості торговельного підприємства та резерв сумнівних боргів, який доцільно створити, на початок та кінець звітного періоду. Оцінити зміни якості дебіторської заборгованості.

Таблиця I

Ймовірність погашення дебіторської заборгованості

Якісні характеристики

Виконання термінів погашення заборгованості

Термін оплати

3 простроченим терміном оплати

не настав

ДО 90 днів

більше 90 днів

1. Забезпечена заборгованість:

- банківською гарантією;

1,0

0,7

0,6

- поручительством, страхуванням;

0,9

0,6

0,5

- векселем або заставою майна дебітора.

0,8

0,5

0,4

2. Дебітор є засновником (акціонером) підприємства або Його дочірнім підприємством (з участю капіталу понад 30%)

0,7

0,4

0,3

3. Дебітор має довгострокові господарські зв'язки з підприємством

0,6

0,3

Таблиця 2

Інформація про дебіторську заборгованість торговельного підприємства

Показники

На 01.01 р.

На

31.12 р.

Розрахунки з дебіторами:

• за товари та послуги, строк сплати яких не настав

5724

675432

у тому числі забезпечена векселями, %

31

37,2

забезпечена банківськими гарантіями, %

69

забезпечена страхуванням, %

62,8

• за товари та послуги, строк сплати яких настав

1602,72

2634,1848

Термін непогашення дебіторської заборгованості, днів

91

39,13

у тому числі дебітор має довготривалі господарські зв'язки, %

10,5

дебітор є пов'язаною особою (засновником підприємства), %

1,2

забезпечена векселями, %

12,6

2,3

забезпечена банківськими гарантіями, %

76,9

Розв'язок

 • 1. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав на початок періоду (ЧРВпоч):
 • 1.1. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості забезпеченої векселями, строк погашення якої не настав:

ЧРВпоч, = --0,8 = 1419,55 тис. грн.

 • 1.2. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, забезпеченої банківськими гарантіями, строк погашення якої не настав:
 • 5724 -69

ЧРВпоч2 = -1,0 = 3949,56 тис.грн.

 • 2 100 У
 • 2. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав на кінець періоду (ЧРВкн):
 • 1.1. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, строк погашення якої не настав:

ЧРВкіщ = 6754'32'37'2 ■ 0,8 = 2010,09 тис. грн.

 • 1 100
 • 2.2. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, забезпеченої страхуванням, строк погашення якої не настав:

ЧРВкін2 = 6754'32'62'8 0,9 = 3817,54 тис.грн.

 • 2 100
 • 3. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав, на початок періоду:
 • 3.1. Чиста реалізаційна вартість статусної дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав.

ЧРВпоч , = 1602 *72'10'5.. 0,2 = 33,66 тис. грн. 3 100

3.2. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, забезпеченої векселями, строк погашення якої настав:

ЧРВпоч, =1602,72 12,6 • 0,4 = 80,78 тис. грн. 4 100 У

3.3. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, забезпеченої банківськими гарантіями, строк погашення якої настав:

ЧРВпоч 5 = 1602,72 76,9 • 0,6 = 739,5 тис. грн. 5 100 ^

 • 4. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав, на кінець періоду:
 • 4.1. Чиста реалізаційна вартість статусної дебіторської заборгованості, строк погашення якої настав.
 • 2634,18-45 Л . лпл %Г ЧРВкін, =----0,4 = 474,15 тис. грн.
 • 3 100 у
 • 4.2. Чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості, забезпеченої векселями, строк погашення якої настав:

ЧРВкін* = 2634>18 55.0,5 = 724,4 тис. грн.

 • 4 100 У
 • 5. Резерв сумнівних боргів на початок періоду (РСБпоч):

РСБпоч= Д3загпт - ЧРВ{ - ЧРВ1 - ЧРЩ - ЧРВА - ЧРВ5 = = 5724+160^72 -1419,55-3949,56--33,66 - 80,78 - 739,5 = 110}68 тис. грн,

де ДЗзагПОЧ -загальний обсяг дебіторської заборгованості на початок періоду.

6. Резерв сумнівних боргів на кінець періоду (РСБкін).

РСБкін = Д3загкін - ЧРВ1 - ЧРВ2 - ЧРВ3 - ЧРВ4 = = 6754,32 + 2634,18 - 2010,09 - 3817,54 - 474,15 -- 724,4 = 2362,32 тис. грн, де Д3загкін - загальний обсяг дебіторської заборгованості на кінець періоду.

7. Розрахунок коефіцієнта імовірності погашення дебіторської заборгованості на початок періоду (КІПпоч).

ЧРВзаг^ 1419,55 + 3949,56 + 33,66 + 80,78 + 739,5 по<

КІПпоч =-— =-= 0,85,

ДЗзагпоч 5724 + 1602,72

де ЧРВзагпон -загальна чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості на початок періоду.

8. Розрахунок коефіцієнта імовірності погашення дебіторської заборгованості на кінець періоду (КІПкін).

ЮЛйп=ЧРВзаг* -20Ю,09 + 3817,54 + 474,15 + 724,4^075 Д3загкін ' 6754,32 + 2634,18

де ЧРВзагкін -загальна чиста реалізаційна вартість дебіторської заборгованості на кінець періоду.

9. Якість дебіторської заборгованості зростає?

Якість дебіторської заборгованості не зростає, оскільки коефіцієнт імовірності погашення дебіторської заборгованості на кінець періоду (0,75) нижче, ніж коефіцієнт імовірності погашення дебіторської заборгованості на початок періоду (0,85).

 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
<<   ЗМІСТ   >>