Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Економіка туризму

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Життєвий цикл туристичного продукту

Життєвий цикл туристичного продукту визначається послідовністю періодів існування цього продукту на ринку, характеризує зміну обсягів продажу та прибутку від його реалізації і визначає маркетингові стратегії від моменту виведення продукту на ринок до його зняття з ринку з урахуванням поведінки споживачів і конкурентів.

Фірми-туроператори звичайно планують свої програми турів на два-три роки наперед. Цикл комерційного життя цих турів залежить від того, як їх сприймає масовий споживач, як змінюються його переконання, яка економічна ситуація на ринку і поведінка конкурентів.

Класичний життєвий цикл туристичного продукту включає в себе чотири фази:

 • 1. Фаза впровадження. Для цієї фази типове повільне зростання обсягів продажу сформованих турів. Прибуток є низьким або його взагалі нема, витрати в розрахунку на одного покупця досить високі, причому значну частку витрат часто становлять витрати на просування та збут туристичного продукту. На цій фазі провадиться спостереження за реакцією споживача, на підставі якого можна судити, буде турпродукт прийнятий ринком чи ні.
 • 2. Фаза зростання. На цій фазі продукт набуває популярності. Швидко збільшуються обсяги продажу, а прибуток туристичної фірми сягає максимального рівня. Витрати в розрахунку на одного покупця сягають середнього рівня. Основна мета маркетингової діяльності на цьому етапі - максимізація частки ринку. Однак на цій фазі починають активно з'являтися нові конкуренти, що повинно спонукати туристичне підприємство до розробки заходів захисту своїх ринкових позицій.
 • 3. Фаза зрілості. На цій фазі темпи зростання товарообігу починають уповільнюватись і стабілізуються. Прибутки починають зменшуватись, хоча і витрати є досить низькими. Конкурентна боротьба стає жорсткішою і змушує турфірму знижувати ціни. Основна мета маркетингової діяльності на цьому етапі - максимізація прибутку та захист частки ринку. Щоб утримати попит, підприємець наділяє свій туристичний продукт додатковими властивостями, а також пропонує споживачеві деякі пільги. Ця фаза припускає рекламну обробку ринку для продовження періоду зростання обсягів продажу.
 • 4. Фаза спадання. Як завершальна ця фаза життєвого циклу турпродукту може призвести до припинення його продажу. Товарообіг турфірми зменшується, падає прибуток, нерідко з'являються збитки. Діяльність туристичного підприємства на цьому етапі зводиться до скорочення витрат і підтримки обсягу збуту, або вилучення збиткового продукту.

Для туристичної фірми важливо розуміти, на якій фазі перебуває її туристичний продукт, і вчасно вжити заходів для продовження життєвого циклу чи розробки нової пропозиції.

Продовжувати життєвий цикл необхідно на стадії зрілості (на стадії спадання робити це вже запізно). Реалізувати це можна через систему таких маркетингових заходів:

 • o зниження цін;
 • o диференціацію туристичного продукту, основним засобом якої на цьому етапі паралельно з поліпшенням якості туристичного продукту, стає диференціація за сервісом самої туристичної фірми;
 • o просування з метою здобуття прихильності більшої кількості інтенсивних споживачів;
 • o реклама при цьому наголошує на перевагах саме продукту цієї фірми.

Своєю чергою напрямами продовження життєвого циклу туристичного продукту можуть бути:

 • o залучення нових споживачів;
 • o вихід на нові ринки;
 • o нові модифікації туристичного продукту.

Моментом виведення на ринок нового туристичного продукту є період, коли старий продукт входить у фазу зростання. Виводиться туристичний продукт з ринку через припинення маркетингової підтримки тоді, коли новий продукт входить у фазу зрілості.

Суть управління життєвим циклом туристичного продукту можна визначити через такі завдання:

 • o скоротити фазу виведення продукту на ринок;
 • o прискорити процес зростання;
 • o якомога більше подовжити фазу зрілості;
 • o уповільнити фазу спадання.

Залежно від обраних цільових ринків і ринкових сегментів турфірма звичайно формує портфель турів, тобто набір турів, які вона планує запропонувати на ринку в черговому туристичному сезоні. Портфель турів, які різняться маршрутами, набором і класністю послуг, цінами, дає змогу потенційному покупцю підібрати для себе найцікавіший і доступний варіант. У такий спосіб турфірма досягає мети - розширює споживчий попит на свої тури в межах обраного нею ринку. Крім того, формування такого портфеля із турів, які перебувають на різних фазах життєвого циклу, дає можливість зменшити економічні ризики туроператора.

 
<<   ЗМІСТ   >>