Повна версія

Головна arrow Бухоблік та Аудит arrow Аудит

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

АУДИТ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

Мета, предмет і об'єкти аудиту зобов'язань

Мета аудиту зобов'язань — зібрати докази щодо висловлення думки аудитора про правильність, своєчасність та повноту відображення в обліку зобов'язань, а саме; розрахунків підприємства з постачальниками та іншими кредиторами; достовірність залишків за розрахунками з бюджетом, нарахування та сплата податків і зборів, правильність ведення обліку за цими розрахунками, заповнення звітності та відповідність даних облікових регістрів даним податкової звітності; дотримання законодавства та порядку розрахунків з оплати праці, а також загальну оцінку діючої системи формування інформації щодо оплати праці, її відповідність законодавчим та нормативним актам, а також установити дотримання підприємством вимог п(С)бо 11 "Зобов'язання".

Предмет аудиту зобов'язань — господарські процеси та операції, пов'язані з розрахунками підприємства за зобов'язаннями перед кредиторами, бюджетом, робітниками, а також відносини, що виникають при цьому на підприємстві та за його межами.

Об'єктами аудиту зобов'язань можуть бути:

 • 1) Елементи облікової політики:
  • - п(С)бо, якими керується підприємство при веденні обліку зобов'язань;
  • - номенклатура робочих бухгалтерських рахунків, а також будова аналітичних рахунків з обліку зобов'язань;
  • - порядок проведення інвентаризації розрахунків;
  • - форми бланків документів , регістрів обліку, звітності;
  • - терміни подання документів до бухгалтерії для пред'явлення рахунків;
  • - трудова дисципліна та дотримання трудового законодавства;
  • - політика оплати праці та стимулювання;
  • - система внутрішнього контролю операцій з оплати праці
  • - перелік податків та зборів, які сплачує підприємство, бази оподаткування за кожним податком чи збором, ставки податків та зборів.
 • 2) Операції з обліку розрахунків
 • - з постачальниками та підрядниками;
 • - за кредитними операціями;
 • - з різними кредиторами та іншими операціями;
 • - за податками;
 • - за зборами;
 • - з оплати праці
 • - за іншими виплатами працівникам;
 • - розрахунків з бюджетом за податком на доходи фізичних осіб (ПДФО);
 • - розрахунків за єдиним соціальним внеском (ЄСВ) щодо утримань із заробітної плати;
 • - розрахунків за єдиним соціальним внеском (ЄСВ) щодо відрахувань із заробітної плати.
 • 3. Записи в первинних документах, регістрах обліку тау звітності.
 • 4. Інформація про порушення ведення в обліку нестачі, зловживання, які знайшли документальне підтвердження в актах ревізії, перевірок, висновках аудиторів і постановах правоохоронних органів

Нормативно-правове забезпечення аудиту зобов'язань

Необхідно нагадати, що нормативні документи щодо обліку будь-якого об'єкту чи групи об'єктів умовно можна розподілити на дві частини:

 • 1. Загальні документи, притаманні всім об'єктам або їх більшості (див. п. 2 Підтеми 7.1 Модуля II, їхній перелік включає 16 документів);
 • 2. Документи, де відображаються вимоги саме до визначеної групи об'єктів (нумерація документів цієї групи починається з 17-ї позиції).

Нормативними документами щодо обліку саме зобов'язань є:

 • 17) Інструкція зі статистики заробітної плати / Наказ Держкомстату № 5 від 13.01.04.
 • 18) Кодекс законів про працю [6];
 • 19) Порядок обчислення середньої заробітної плати (доходу) для розрахунку виплат за загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням / Постанова КМУ № 1266 від 26.09.01;
 • 20) Про відпустки / Закон України № 504/96-ВР від 15.11.96;
 • 21) Про встановлення граничної суми розрахунку готівкою / Постанова Правління НБУ № 210 від 06.06.13;
 • 22) Про державний бюджет України на 2013 рік / Закон України № 5515-УІ від 06.12.12;
 • 23) Про державний бюджет України на 2013 рік / Закон України № 719-VII від 16.01.14;
 • 24) Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування / Закон України № 1058-ІУ від 09.07.03;
 • 25) Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування в зв'язку з тимчасовою втратою працездатності і витратами, зумовленими народженням та похованням / Закон України № 2240 від 18.01.01;
 • 26) Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності / Закон України № 1105-Х^ від
 • 23.09.99;
 • 27) Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування на випадок безробіття / Закон України № 1533-ІП від 02.03.2000;
 • 28) Порядок ведення Реєстру виданих та отриманих податкових накладних / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 708 від 25.11.13;
 • 29) Порядок визначення класу професійного ризику виробництва за видами економічної діяльності / Постанова Кабінету Міністрів України № 237 від 08.02.12;
 • 30) Порядок формування та подання страхувальником звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування / Наказ Міністерства доходів і зборів України № 454 від 09.09.13;
 • 31) Про затвердження типових форм первинного обліку особового складу / Наказ Мінстату України № 277 від 27.10.95;
 • 32) Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці / Наказ Мінстату України № 489 від 05.12.08;
 • 33) Про затвердження порядку обчислення середньої заробітної плати / Постанова КМУ № 100 від 08.02.95;
 • 34) Про збір на обов'язкове державне пенсійне страхування / Закон України № 400/97-ВР від 26.06.97;
 • 35) Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування / Закон України № 2464-УІ від 08.07.10;
 • 36) Про колективні договори і угоди / Закон України № 3356-ХІІ від 01.07.93;
 • 37) Про обіг векселів в Україні / Закон України № 2374-ІП від 05.04.01;
 • 38) Про оплату праці / Закон України № 108/95-ВР від 24.03.95;
 • 39) П(С)БО 11 "Зобов'язання" (Додаток С);
 • 40) П(С)БО 14 "Оренда" (Додаток С);
 • 41) п(с)БО 16 "Витрати" (Додаток С);
 • 42) П(С)БО 26 "Виплати працівникам" (Додаток С).
 
<<   ЗМІСТ   >>