Повна версія

Головна arrow Туризм arrow Маркетинг туристичного бізнесу

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Функції просування

До основних видів просування турпродукту відносяться: реклама, Р11. стимулювання продажів та персональні продажі.

Найважливішими функціями просування є:

 • - створення образу престижності, низьких цін, інновацій; інформація про турпродукт і його характеристики;
 • - збереження популярності турпродукту;
 • - зміна образу турпродукту (наприклад, зміна образу Євпаторії від чисто дитячого курорту до повноцінного курортного центру зі всіма видами розваг); створення ентузіазму серед учасників мережі просування турпродукту; переконання покупців переходити до дорожчих турпродуктів; відповіді на питання споживачів, сприятлива інформація про туроператора.

Найпрогресивнішим є просування всього туроператора, а не його індивідуальних турпродуктів. Кожен вид просування розрахований на специфічну цільову аудиторію.

В цілому в рекламній діяльності є три головні групи операцій:

 • - інформування (повідомлення про те, що турпродукт існує і які його характеристики);
 • - переконання (виклик сприятливих емоцій, формування позиції визнання турпродукту, переключення рішень споживача на його покупку);
 • - підтримка лояльності (закріплення існуючих споживачів як головного джерела майбутніх продажів).

Головне повідомлення в рекламі звичайно базується на специфічній вигоді, з якою рекламодавець ідентифікує головне достоїнство, яким його турпродукт відрізняється від турпродукту конкурента. Рекламодавець прагне знайти "унікальну пропозицію, що продається" (УПП) (Unique Selling Proposition - USP). Вона може базуватися на фізичних або невідчутних характеристиках турпродукту. З іншого боку, УПП може базуватися на психологічному аспекті: страху (страхування здоров я), відчутті провини, позитивних емоціях (любов), гуморі. Воно також може ґрунтуватися на певних асоціаціях (готель "Ялта" і престижний відпочинок).

Організація системи просування

Очевидно, що реальна ситуація конкурентної боротьби на туристичних ринках ведеться на рівні вдосконалення якості турпродукту та інтенсифікації комерційних зусиль. За підвищення споживчої якості турпродукту більшою мірою відповідальна система створення турпродукту та обліку інформації служби просування.

Зупинимося докладніше на схемі системи просування турпродукту в рамках третього підходу.

Великий потенціал ефективності для даної категорії туроператора має схема системи просування турпродукту, яка поділяється на наступні 2 частини:

 • 1) підрозділ менеджерів по просуванню турпродукту;
 • 2) підрозділ по розробці та організації заходів щодо просування турпродукту.

Дамо коротку функціональну характеристику цим двом блокам системи просування турпродукту.

 • 1. Підрозділ менеджерів по просуванню турпродукту:
  • - пошук замовників (за допомогою телефонних переговорів, особистих відвідань потенційних клієнтів, презентація турпродуктів на виставках, ярмарках і т.д.);
  • - мотивація клієнтів (потенційних покупців). Налагодження особистих зв'язків з представниками клієнта. Переконання у вигідності співпраці шляхом презентації турпродукту, перелік перспектив співпраці з урахуванням функціонування розвитку туроператора, надання пільг і формування думки про туроператора;
  • - поточна робота з клієнтом (допомога клієнту у вирішенні його проблем в рамках співпраці з туроператором; забезпечення стабільності співпраці; формування поточного замовлення; надання додаткових послуг постійним клієнтам і т.п.).
 • 2. Підрозділ по розробці і організації заходів щодо просування турпродукту

Діяльність відділу будується на основі аналізу тур продукту, який реалізується, в цільових секторах ринку. Відділ займається розробкою тактики реалізації в рамках стратегії, що розробляється керівником туроператора або відповідними службами. До заходів, що розробляються, можуть належати: спосіб подачі турпродукту; назва, форма подачі (показу) турпродукту споживачеві, пропозиції за ціною; пропозиції щодо корекції асортименту на основі аналізу даного турпродукту; розробка рекламних заходів; розробка і організація презентацій; розробка системи комунікацій, мотивації клієнта і навчання менеджерів з просування; розробка системи знижок і пільг; аналіз ефективності заходів, що проводяться щодо просування турпродукту; аналіз динаміки реалізації турпродукту та ін.

Однією з актуальних проблем в реально діючих системах просування турпродукту туроператорів є неконструктивна взаємодія служби просування турпродукту з іншими підрозділами туроператора. Тому доцільніше керівникам туроператорів продумати модель зв'язку і відносин системи просування турпродукту з іншими підрозділами і управлінськими структурами туроператорів.

 
<<   ЗМІСТ   >>