Повна версія

Головна arrow Право arrow Адміністративне право

 • Увеличить шрифт
 • Уменьшить шрифт


<<   ЗМІСТ   >>

Повноваження представника в суді (ст. 59 КАСУ)

Повноваження на ведення справи в суді дає представникові право на вчинення від імені особи, яку він представляє, усіх процесуальних дій, які може вчинити ця особа. Розпорядження довірителя представникові, який бере участь в адміністративному процесі на основі договору, щодо ведення справи є обов'язковими для нього.

Представник, який бере участь в адміністративному процесі на основі договору, має право повністю або частково відмовитися від адміністративного позову, визнати адміністративний позов, змінити адміністративний позов, досягнути примирення, передати повноваження представника іншій особі (передоручення), оскаржити судове рішення, якщо право на вчинення кожної із цих дій спеціально обумовлене у виданій йому довіреності.

Повноваження представника чинні протягом часу провадження у справі, якщо інший строк не зазначено у довіреності. Представник може відмовитися від наданих йому повноважень, про що повідомляє особу, яка його ними наділила, та суд. При цьому він не може брати участь у цій справі як представник іншої сторони.

Підстави і порядок припинення представництва за довіреністю, скасування довіреності та відмови представника від наданих йому повноважень визначаються Цивільним кодексом України.

Законний представник самостійно здійснює процесуальні права та обов'язки сторони чи третьої особи, яку він представляє, діючи в її інтересах

Якщо дії законного представника суперечать інтересам особи, яку він представляє, суд може залучити до участі у справі відповідний орган чи особу, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб.

Участь у справі органів та осіб, яким законом надано право захищати права, свободи та інтереси інших осіб. (ст. 60 КАСУ)

У випадках, встановлених законом, Уповноважений Верховної Ради України з прав людини, прокурор, органи державної влади, органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи можуть звертатися до адміністративного суду із адміністративними позовами про захист прав, свобод та інтересів інших осіб і брати участь у цих справах.

Прокурор здійснює в суді представництво інтересів громадянина або держави в порядку, встановленому Кодексом адміністративного судочинства та іншими законами, і може здійснювати представництво на будь-якій стадії адміністративного процесу.

Органи державної влади та органи місцевого самоврядування можуть бути залучені судом до участі у справі як законні представники або вступити у справу за своєю ініціативою з метою виконання покладених на них повноважень.

Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу (ст. 62 КАСУ)

Особи, які є іншими учасниками адміністративного процесу (ст. 62 КАСУ)

Учасниками адміністративного процесу, крім осіб, які беруть участь у справі, є

 • 1) секретар судового засідання,
 • 2) судовий розпорядник,
 • 3) свідок,
 • 4) експерт,
 • 5) спеціаліст,
 • 6) перекладач.

Секретар судового засідання Секретар судового засідання (ст. 63 КАСУ):

 • o здійснює судові виклики і повідомлення;
 • o перевіряє наявність та з'ясовує причини відсутності осіб, яких було викликано до суду, і доповідає про це головуючому;
 • o забезпечує контроль за повним фіксуванням судового засідання технічними засобами;
 • o веде журнал судового засідання;
 • o оформляє матеріали адміністративної справи;
 • o виконує інші доручення головуючого у справі.

До участі в адміністративному процесі головуючим у судовому засіданні може залучатися судовий розпорядник.

Судовий розпорядник (ст. 64 КАСУ)

 • o забезпечує належний стан зали судового засідання і запрошує до неї учасників адміністративного процесу;
 • o оголошує про вхід суду до зали судового засідання і вихід суду із неї;
 • o слідкує за дотриманням порядку особами, присутніми у залі судового засідання;
 • o приймає від учасників адміністративного процесу та передає документи і матеріали суду під час судового засідання;
 • o виконує розпорядження головуючого про приведення до присяги перекладача, експерта;
 • o запрошує до зали судового засідання свідків та виконує розпорядження головуючого про приведення їх до присяги;
 • o виконує інші розпорядження головуючого, пов'язані із забезпеченням умов, необхідних для розгляду адміністративної справи.

Вимоги судового розпорядника, пов'язані із виконанням обов'язків, встановлених цією статтею, є обов'язковими для осіб, які беруть участь у справі, свідків, експертів, спеціалістів, перекладачів та інших осіб, присутніх у залі судового засідання.

У разі відсутності в судовому засіданні розпорядника його функції виконує секретар судового засідання.

 
<<   ЗМІСТ   >>