Повна версія

Головна arrow Інвестування arrow Інвестиційний аналіз

  • Увеличить шрифт
  • Уменьшить шрифт


>>

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА КУРСУ Основи методології інвестиційного аналізу Методологічні засади інвестиційного аналізу Аналіз проектно-кошторисної документації Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту Методи оцінювання інвестиційних проектів Оцінювання інвестиційної привабливості проектів Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів Аналіз ринку фінансових інвестицій Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментівОцінювання стратегії фінансового інвестування Аналіз інвестиційного портфеля Основи методології інвестиційного аналізу Методологічні засади інвестиційного аналізу Сутність інвестиційного аналізу як складової процесу управління інвестиціями Поняття та класифікація інвестиційних проектів Життєвий цикл інвестиційного проекту Ефективність інвестицій та принципи її оцінки Вартість грошей в часі Методологічні питання вибору норми дисконту Аналіз інвестицій в умовах інфляції АНАЛІЗ ПРОЕКТНО-КОШТОРИСНОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ Склад та призначення проектно-кошторисної документації Організаційно-економічні аспекти порядку розробки проектно-кошторисної документації Бізнес-план інвестиційного проекту Доходи та витрати інвестиційних проектів Методи визначення кошторисної вартості інвестицій Види та особливості складання кошторисів у складі проектної документації реальних інвестицій Аналіз техніко-економічного обґрунтування проекту Сутність та склад техніко-економічного обґрунтування проекту Система техніко-економічних показників ефективності проекту Методика визначення основних техніко-економічних показників проекту Оцінка абсолютної та порівняльної ефективності проектних рішень Бюджетування та аналіз грошових потоків інвестиційного проекту Бюджетування як складова методології інвестиційного аналізу Прогнозування фінансових результатів і грошових потоків інвестиційного проекту Оцінка фінансової спроможності проекту Розробка та оптимізація схеми фінансування проекту Формування прогнозних показників для оцінки ефективності участі в проекті Методи оцінювання інвестиційних проектів Комплекс методів оцінки ефективності інвестиційних проектів Чисті грошові надходження та чиста поточна вартість інвестицій Термін окупності інвестицій Розрахункова та внутрішня норма доходності інвестицій Індекс прибутковості інвестицій Максимальний грошовий відтік Метод кінцевої вартості майна. Модифікована чиста поточна вартість Оцінювання інвестиційної привабливості проектів Правила використання критеріїв ефективності в порівняльному аналізі інвестиційної привабливості проектів Оцінка інвестиційної привабливості проектів з різною тривалістю розрахункового періоду Модифікована внутрішня норма доходності Точка Фішера і її використання при оцінці інвестиційної привабливості проектів Дюрація інвестицій Особливості врахування специфічних умов інвестування в інвестиційному аналізі Фінансово-інвестиційний аналіз суб'єктів господарювання Сутність, мета та завдання фінансово-інвестиційного аналізу суб'єктів господарювання Методи фінансово-інвестиційного аналізу Оцінка інвестиційної привабливості суб'єктів господарювання Аналіз інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання Урахування ризику і невизначеності інвестиційних проектів Сутність, значення та класифікація інвестиційних ризиків Система методів врахування ризиків та невизначеності в інвестиційному аналізі Укрупнена оцінка стійкості проекту в умовах ризику Статистичний (ймовірнісний) метод оцінки ризикованості інвестиційних проектів Аналіз чутливості проекту Маржинальний аналіз ризику Метод сценаріїв розвитку Метод "дерева рішень" Метод Монте-Карло Аналіз ринку фінансових інвестицій Кон'юнктура ринку фінансових інвестицій та оцінка її динаміки Технічний аналіз ринку фінансових інвестицій Фундаментальний аналіз ринку фінансових інвестицій Інвестиційний клімат та методи його дослідження Оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів Поняття та класифікація фінансових інструментів Оцінка доцільності інвестування в фінансові інструменти Оцінка інвестиційних якостей акцій Оцінка інвестиційних якостей облігацій Оцінювання стратегії фінансового інвестування Сутність та значення стратегії фінансового інвестування Вибір оптимальної стратегії по інвестиційному проекту в умовах ризику і невизначеності Критерії оцінки інвестиційної стратегії фінансового інвестування АНАЛІЗ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ Поняття та класифікація інвестиційних портфелів Просторова та часова оптимізація портфеля реальних інвестицій Оптимізація портфеля на основі графіків інвестиційних альтернатив та граничної вартості капіталу Моделі портфеля фінансових інвестицій
 
Увага, даний підручник має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся завантаженням підручника
одним файлом в форматі Djvu на даній сторінці вгорі
>>